Την έγκρισή της για την έναρξη επαναγοράς ιδιών μετοχών έδωσε σήμερα Πέμπτη η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης οι μετοχές που θα αποκτηθούν θα αναλογούν μέχρι και το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 18.167.092 μετοχές.

Παράλληλα, ως ανώτατη τιμή απόκτησης ορίσθηκαν τα 20 ευρώ και ως κατώτατη τα 0,30 λεπτά του ευρώ.

Στα 12,17 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών του ΟΠΑΠ

Όπως επισημαίνει η εταιρεία το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 24 μηνών, ενώ η απόκτηση των ιδίων μετοχών θα γίνεται μέσω της κύριας αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

«Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/04/2023 αποφάσισε και καθόρισε τις λεπτομέρειες για την απόκτηση, αμέσως ή εμμέσως, ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ονομαστική αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι έως 18.167.092 μετοχές. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι από 17/06/2023 μέχρι 17/06/2025, εφ’ όσον οι εν λόγω αγορές είναι, κατά περίπτωση, προς όφελος της Εταιρείας και κρίνονται προτιμότερες από άλλες διαθέσιμες επενδυτικές δυνατότητες καθώς και ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας επιτρέπουν την απόκτηση αυτή, για όλους τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με την απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι είκοσι ευρώ (20€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών θα είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30€) ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/06/2021 λήγει την 16/06/2023.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ειδικά προκειμένου να καθορίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις