Κατά 4,9% αυξήθηκε η παγκόσμια παραγωγή ασφαλίστρων το 2022, με φόντο  τον παγκόσμιο πληθωρισμό ύψους 8,6% σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Allianz Global Insurance Report».

Όπως καταγράφει η έκθεση, τα έσοδα από την παγκόσμια συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθαν σε σχεδόν 5,6 τρισ. ευρώ το 2022. Η ασφάλιση ζωής παραμένει ο μεγαλύτερος κλάδος (2,6 τρισ. ευρώ), ακολουθούν η ασφάλιση περιουσίας & ατυχημάτων (1,8 τρισ. ευρώ) και η ασφάλιση υγείας (1,1 τρισ. ευρώ). Το 2022, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 259 δισ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση 4,9% , παρά τον παγκόσμιο πληθωρισμό ύψους 8,6%. Οι τρεις κλάδοι ασφάλισης, ωστόσο, παρουσίασαν διαφορετική πορεία μεταξύ τους. Ενώ η ασφάλιση περιουσίας & ατυχημάτων σημείωσε ισχυρή αύξηση 8,7%, η ασφάλιση υγείας αυξήθηκε με πιο μέτριο ρυθμό της τάξης του 4,9%, ενώ η ασφάλιση ζωής κατέγραψε μικρή ανάπτυξη της τάξης του 2,4%, με τη συμπίεση των πραγματικών εισοδημάτων των νοικοκυριών να επηρεάζει την ιδιωτική αποταμίευση.

Καταγράφηκε άνοδος των ασφαλίστρων περιουσίας & ατυχημάτων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, 77,5 δισ. ευρώ (+9,9%), περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αύξησης το 2022, προήλθε μόνο από τη Βόρεια Αμερική, με έσοδα από ασφάλιστρα ύψους 860 δισ. ευρώ και την περιοχή να παραμένει μακράν η μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως. Η Ασία σημείωσε, επίσης, υγιή ανάπτυξη 8,4% πέρυσι (+31 δισ. ευρώ). Με συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα σχεδόν 403 δισ. ευρώ, η Ασία ξεπέρασε την Ευρώπη για πρώτη φορά (+4% ή 15 δισ. ευρώ με 397 δισ. ευρώ).

Allianz: Οι νέες γενιές πρέπει να προνοήσουν περισσότερο για τα γηρατειά

Οι αγορές του κλάδου ασφάλισης ζωής υπέστησαν πλήγμα πέρυσι, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη, καθώς τα έσοδα από ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 2,7% το 2022 (-21 δισ. ευρώ με 740 δισ. ευρώ). Στο ίδιο επίπεδο κυμαίνεται και η Ασία, η οποία δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες και σημείωσε μέτρια άνοδο 3,6% (+33 δισ. ευρώ με 952 δισ. ευρώ). Στις ασφαλίσεις περιουσίας & ατυχημάτων, η Βόρεια Αμερική αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης το 2022, με +7,8%, ή 61 δισ. ευρώ με 840 δισ. ευρώ. Η ηγετική θέση της Αμερικής είναι ακόμη πιο έντονη στις ασφαλίσεις υγείας, καθώς η αγορά των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου τα 2/3 των συνολικών εσόδων από ασφάλιστρα παγκοσμίως.

Η θέση της Ελλάδας

Η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 0,2 δισ. ευρώ (4,8%) το 2022, «αγγίζοντας» τα 5,2 δισ. ευρώ σε ό,τι αφορά τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες γειτονικές χώρες, όπου η δραστηριότητα στον κλάδο Ζωής  μειώθηκε, και οι τρεις  κλάδοι ασφάλισης παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τα έσοδα από τα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 2,4%, στα 2,4 δισ. ευρώ, οι ασφαλίσεις περιουσίας & ατυχημάτων αυξήθηκαν κατά 6,5%, στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ και η σχετικά περιορισμένη -ακόμη- αγορά της ασφάλισης υγείας αυξήθηκε κατά 9,9%, στα 0,4 δισ. ευρώ.

Στήριγμα σε περίοδο αναταράξεων

Σε οικονομικούς όρους, η πορεία εντός ενός πληθωριστικού περιβάλλοντος θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση τα επόμενα χρόνια. Πέντε διαρθρωτικοί παράγοντες θα καθορίσουν τον πληθωρισμό: τα δημογραφικά στοιχεία, η απο-παγκοσμιοποίηση, η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η ψηφιοποίηση και το χρέος. Συνολικά, αυτοί οι πέντε παράγοντες ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά τον ετήσιο πληθωρισμό έως και 1 ποσοστιαία μονάδα.

«Η ασφάλιση αποδεικνύει την αξία της σε περιόδους αναταράξεων με υψηλό πληθωρισμό και μικρή ανάπτυξη», δήλωσε ο Ludovic Subran, επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz. «Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορεί να αναιρέσει τον πληθωρισμό, αλλά μπορεί να εξομαλύνει τον αντίκτυπό του με την πάροδο του χρόνου, λειτουργώντας ως μαξιλάρι ασφαλείας. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στις ατομικές ασφαλίσεις περιουσίας & ατυχημάτων, όπως οι ασφάλιση οχημάτων και κατοικίας ακολούθησαν τον ονομαστικό πληθωρισμό με μεγάλο περιθώριο πέρυσι. Η ασφάλιση εξομαλύνει την καμπύλη του οικονομικού κύκλου για τους πελάτες της».

Ανάδειξη της συνέχειας

Παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό –ή, ίσως, ακριβώς εξαιτίας του – τα ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,2% την επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας 4.190 δισ. ευρώ στο παγκόσμιο απόθεμα ασφαλίστρων. Το 2033, τα έσοδα από ασφάλιστρα θα φτάσουν τα 4,3 τρισ. ευρώ στον κλάδο ζωής, τα 3,1 τρισ. ευρώ στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων και τα 2,3 τρισ. ευρώ στον κλάδο υγείας.

Με 1,726 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης θα αφορά τον κλάδο ζωής. Ωστόσο, η ετήσια ανάπτυξη (+4,7%) την επόμενη δεκαετία είναι πιθανό να υστερεί αρκετά σε σχέση με τη γενική οικονομική ανάπτυξη (+5,2%). Έτσι, η ασφαλιστική διείσδυση θα μειωθεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,8%. Η Ασία θα παραμείνει η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για τον κλάδο ζωής παγκοσμίως, με την ετήσια ανάπτυξη (εκτός της Ιαπωνίας) να αναμένεται να ανέλθει στο 7,5%. Η περιοχή αναμένεται να αντιπροσωπεύει το ήμισυ της αύξησης ασφαλίστρων σε απόλυτη τιμή (866 δισ. ευρώ), περισσότερο από τη Βόρεια Αμερική (377 δισ. ευρώ) και την Ευρώπη (276 δισ. ευρώ) μαζί.

Στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων, τα πρόσθετα ασφάλιστρα θα ανέλθουν σε 1,282 δισ. ευρώ έως το 2033. Αυτό αντιπροσωπεύει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,0%, περίπου σε συμφωνία με την προηγούμενη δεκαετία (5,1%) και τη γενική οικονομική ανάπτυξη (5,2%). Συνεπώς, η ασφαλιστική διείσδυση θα μειωθεί ελαφρά μόνο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (σε 2,0%). Όπως και στον κλάδο ζωής, η Ασία (πλην της Ιαπωνίας) είναι ο ξεκάθαρος πρωταθλητής ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων περιοχών με ετήσιο ποσοστό +8,1%. Σε απόλυτες τιμές, ωστόσο, η σημασία της περιοχής είναι μικρότερη από ό,τι στον κλάδο ζωής: «μόνο» περίπου το 35% της αναμενόμενης αύξησης των ασφαλίστρων (448 δισ. ευρώ) αποδίδεται στην Ασία, έναντι 357 δισ. ευρώ στη Βόρεια Αμερική και 168 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, τα ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,6% ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, με το συνολικό μέγεθος της αγοράς να «αγγίζει» τα 7,7 δισ. ευρώ το 2033. Οι κλάδοι ζωής και περιουσίας & ατυχημάτων αναμένεται να παραμείνουν σταθεροί, με μέγεθος αγοράς 3,2 δις. ευρώ ο καθένας. Η υγεία θα παραμείνει ο μικρότερος κλάδος (1,2 δις. Ευρώ), αλλά θα είναι ο πιο δυναμικός, καθώς είναι πιθανό να αναπτυχθεί περισσότερο από τρεις φορές πιο γρήγορα σε σχέση με το σύνολο της αγοράς (+11,4% ετησίως).

Η σημασία του μετασχηματισμού

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές και τους νέους και αυξανόμενους κινδύνους, αυτή η πρόβλεψη για την ασφαλιστική παραγωγή, η οποία υποδηλώνει – περισσότερο ή λιγότερο – μία συνέχεια, μπορεί να αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για την «επιφάνεια» της ανάπτυξης ασφαλίστρων, καθώς οι υποκείμενες αλλαγές είναι περισσότερο σημαντικές.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Tax
ΑΑΔΕ: Yποχρέωση άμεσης διασύνδεσης σε περίπτωση αντικατάστασης ταμειακού συστήματος ή/και POS
Tax |

Ταμειακές και POS: Υποχρέωση άμεσης διασύνδεσης σε περίπτωση αντικατάστασης

Παράταση έως τις 31/10/2024 μόνον για όσες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση του ταμειακού τους συστήματος με τα μέσα πληρωμών, η οποία ωστόσο δεν συμμορφώνεται απόλυτα με τις προδιαγραφές

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά μέσω των συμβολαιογράφων τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για αποβιώσαντες
Tax |

Ψηφιακά μέσω των συμβολαιογράφων τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για αποβιώσαντες

O συμβολαιογράφος, που συντάσσει την συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, θα μπορει να προβαλει τα δικαιώματα επί ακινήτων του αποβιώσαντος και να εκδίδει ψηφιακα το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.