Τον κίνδυνο να απωλέσουν άμεσες ενισχύσεις διατρέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της αιρεσιμότητας. Τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή της αιρεσιμότητας, όπως αυτές  θα «τρέξουν» στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, θεσπίστηκαν με απόφαση που  δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Η αιρεσιμότητα περιλαμβάνει Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) και πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ) και αφορούν στο κλίμα και στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην υγεία των φυτών και στην καλή διαβίωση των ζώων.

ΚΑΠ: Πώς θα ενισχυθούν οι παραγωγοί ανά καλλιέργεια για τη βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία

Εφόσον ο δικαιούχος, δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της αιρεσιμότητας του επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις.

Τα πρότυπα

Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής της αιρεσιμότητας, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, το σύστημα της αιρεσιμότητας περιλαμβάνει 9 πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΓΠΚ).

Συνοπτικά τα πρότυπα ΚΓΠΚ που περιγράφονται στο  ΣΣ ΚΑΠ είναι τα ακόλουθα:

α) ΚΓΠΚ 1: Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμών βοσκοτόπων σε σχέση με τη  γεωργική έκταση,

β) ΚΓΠΚ 2: Προστασία υγροτόπων και τυρφώνων,

γ) ΚΓΠΚ 3: Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας,

δ) ΚΓΠΚ 4: Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων,

ε) ΚΓΠΚ 5: Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους για  τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του εδάφους,

στ) ΚΓΠΚ 6: Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτων εδαφών σε περιόδους που είναι  ιδιαίτερα ευαίσθητες,

ζ) ΚΓΠΚ 7: Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη εκτός από την καλλιέργειες που καλλιεργούνται κάτω από το νερό,

η) ΚΓΠΚ 8: Ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, για όλες τις γεωργικές εκτάσεις, διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου και απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών,

θ) ΚΓΠΚ 9: Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν οριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Οι έλεγχοι

Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις απαιτήσεις (ΚΑΔ) και τα πρότυπα (ΚΠΓΚ) της αιρεσιμότητας διενεργούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, κατά τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται η μέθοδος της τηλεπισκόπησης ή το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων ή άλλες σχετικές υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι της αιρεσιμότητας διενεργούνται κάθε έτος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επί δείγματος γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εξάγεται από αυτόν βάσει ανάλυσης κινδύνου με τη συμπερίληψη τυχαίου στοιχείου.

Το δείγμα ελέγχου καλύπτει το 1% των δικαιούχων.

Η ανάλυση κινδύνου λαμβάνει υπόψη την διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τον εγγενή κίνδυνο μη συμμόρφωσης και τη συμμετοχή των δικαιούχων.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO