Το κυριότερο από τα πρωτοσέλιδα άρθρα της εφημερίδας «Ελεύθερον Βήμα» που είχε κυκλοφορήσει την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 1940, την προτεραία της ενάρξεως του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, ήταν αφιερωμένο στον αντίκτυπο της συνάντησης που είχε ο Χίτλερ με το στρατάρχη Πεταίν λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 24 Οκτωβρίου, στη μεθόριο της κατεχόμενης από τους Γερμανούς Γαλλίας. Οι γαλλογερμανικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν τις ημέρες εκείνες του Οκτωβρίου του 1940 ήταν ασφαλώς μείζονος σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η συνεργασία των δύο χωρών, της νικήτριας Γερμανίας και της ηττημένης Γαλλίας, ήταν εκ των ων ουκ άνευ για την αποκατάσταση της ειρήνης στη γηραιά ήπειρο.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 27.10.1940, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στην τελευταία μόλις σελίδα της εφημερίδας υπήρχε ένα δημοσίευμα που αφορούσε τις —διαταραγμένες μετά τον τορπιλισμό της «Έλλης», τον Αύγουστο του 1940— ελληνοϊταλικές σχέσεις. Σε αυτό περιλαμβάνονταν δύο τηλεγραφήματα του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων Στέφανι (L’Agenzia Stefani) περί υποτιθέμενης εμπλοκής Ελλήνων σε επιθετικές ενέργειες εντός της αλβανικής επικράτειας, καθώς και ένα τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου που προέβαινε σε διάψευση των ασύστατων ιταλικών ισχυρισμών.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 27.10.1940, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η έναρξη των εχθροπραξιών στην ελληνοαλβανική μεθόριο ύστερα από λίγα μόλις εικοσιτετράωρα, τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, φανερώνει ξεκάθαρα ότι τα τηλεγραφήματα αυτά ήταν απλώς τα προεόρτια της ιταλικής εισβολής, τμήμα της όλης προπαγανδιστικής εκστρατείας των Ιταλών, που αποσκοπούσε στην κατασυκοφάντηση των αντιπάλων τους.

Στο υπό εξέταση δημοσίευμα του «Ελευθέρου Βήματος» διαβάζουμε τα ακόλουθα:

Ρώμη, 26 Οκτωβρίου. (Αθ. Πρ.). — Το Πρακτορείον Στέφανι μεταδίδει εκ Τιράνων το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Ένοπλος ελληνική συμμορία επετέθη σήμερον την πρωίαν διά πυροβολισμών και χειροβομβίδων εναντίον αλβανικών φυλακίων πλησίον της Κορυτσάς, νοτίως της διαβάσεως Καπέστιτσα. Η άμεσος αντίδρασις αλβανικής περιπόλου και η επακολουθήσασα επέμβασις άλλων αποσπασμάτων επέτρεψαν την άμεσον απόκρουσιν της εχθρικής ομάδος, ήτις είχεν εισχωρήση εντός του αλβανικού εδάφους. Εξ εκ των επιτεθέντων Ελλήνων συνελήφθησαν. Αι απώλειαι των Αλβανών ανέρχονται εις δύο στρατιώτας νεκρούς και τρεις τραυματίας».

Ρώμη, 26 Οκτωβρίου. (Αθ. Πρ.). —  Το Πρακτορείον Στέφανι μεταδίδει εκ Τιράνων το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Χθες την εσπέραν τρεις βόμβαι εξερράγησαν πλησίον της έδρας του γραφείου του Ιταλού λιμενάρχου του λιμένος Έντα (Αγίων Σαράντα). Υπάρχουν δύο ελαφρώς τραυματισμένοι. Καταζητούνται δραστηρίως οι Έλληνες ή Βρεττανοί πράκτορες εις τους οποίους οφείλεται η απόπειρα αύτη».

Το Αθηναϊκόν Πρακτορείον εις απάντησιν των ανωτέρω τηλεγραφημάτων του Πρακτορείου Στέφανι απέστειλεν εις όλα τα Τηλεγραφικά Πρακτορεία του εξωτερικού την κάτωθι ανακοίνωσιν: «Τα εκ Τιράνων τηλεγραφήματα, τα διαβιβασθέντα εκ Ρώμης διά του Πρακτορείου Στέφανι και κατά τα οποία μια ελληνική συμμορία εισήλθε δήθεν εις το αλβανικόν έδαφος και προσέβαλεν αλβανικά φυλάκια πλησίον της Κορυτσάς, νοτίως της διαβάσεως Καπέστιτσα, είνε απολύτως ψευδή. Ουδεμία ελληνική συμμορία διήλθε τα αλβανικά σύνορα εις οιονδήποτε αυτών σημείον. Είνε γνωστόν ότι ουδεμία συμμορία ούτε εσχηματίσθη, ούτε είνε δυνατόν να σχηματισθή εντός του ελληνικού εδάφους, δεδομένου ότι αι ελληνικαί στρατιωτικαί και πολιτικαί αρχαί εξασφαλίζουν αδιατάρακτον την τάξιν. Επίσης το αναγγελθέν εκ Ρώμης υπό του Πρακτορείου Στέφανι ότι κατ’ ειδήσεις εκ Τιράνων εξερράγη βόμβα εις το ιταλικόν λιμεναρχείον του λιμένος Έντα (Αγίων Σαράντα) και ότι ενέργειαι τοιαύτης φύσεως δύνανται ν’ αποδοθούν εις Έλληνας, δήθεν όργανα ελληνικών αρχών, θεωρείται ενταύθα ως προσπάθεια αυτόχρημα παιδαριώδης. Αγνοείται εάν συνέβη τι εις τους Αγίους Σαράντα, αλλά πάντως ουδεμία ελληνική ανάμιξις είνε δυνατή εις τοιαύτης φύσεως υποθέσεις.

»Εν σχέσει με τα τηλεγραφήματα του Πρακτορείου Στέφανι, περί ων αι δύο ανωτέρω διαψεύσεις, το Αθηναϊκόν Πρακτορείον πληροφορείται εξ αρμοδίας πηγής ότι αι ελληνικαί στρατιωτικαί αρχαί των συνόρων, ερωτηθείσαι εξ Αθηνών, εβεβαίωσαν τα εξής: «Ουδέν απολύτως επεισόδιον συνέβη εις τα ελληνοαλβανικά σύνορα, αλλ’ απλώς την νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατον, περί ώραν 2αν πρωινήν, τα ελληνικά φυλάκια ήκουσαν προς την κατεύθυνσιν της Βιγλίτσης, εντός του αλβανικού εδάφους ευρισκομένης, εις απόστασιν ολίγων χιλιομέτρων πέραν της ελληνοαλβανικής μεθορίου, πυροβολισμούς. Επαναλαμβάνεται ότι επί της γραμμής των ελληνοαλβανικών συνόρων δεν συνέβη απολύτως τίποτε. Όπως δε είνε τοποθετημένα τα ελληνικά φυλάκια, αποκλείεται εντελώς η διάβασις των συνόρων είτε προς την Ελλάδα, είτε προς την Αλβανίαν. Υπάρχουν πληροφορίαι ότι εντός του αλβανικού εδάφους σχηματίζονται αλβανικαί συμμορίαι άγνωστον προς ποίον σκοπόν».

Πηγή: in.gr

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επικαιρότητα