Σε μια περίοδο όπου οι οικονομικοί δείκτες των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο, η Ελλάδα εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της υλοποιώντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο ευνοεί την εγχώρια επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού.

Έχοντας υλοποιήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και σχεδιάσει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και η πράσινη οικονομία και αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, η κυβέρνηση πέτυχε να αναδείξει τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες και τις προοπτικές συγκεκριμένων κλάδων.

Μεταξύ των σημαντικών πρωτοβουλιών που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια παρατεταμένης αβεβαιότητας και αστάθειας, και που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ήταν η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις, του συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών και του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η ταχύτητα με την οποία έγινε η μετάβαση προς την ψηφιακή διακυβέρνηση, με 1.500 δημόσιες υπηρεσίες να είναι πλέον διαθέσιμες στο κοινό και τις επιχειρήσεις μέσω του gov.gr.

Οι πυλώνες της αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, εστιάζουν τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις όσο και στις ανάγκες της χώρας και μεταξύ άλλων στοχεύουν σε:

 • πρωτογενή πλεονάσματα και μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.
 • επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την εκπαίδευση, με στόχο τη δημιουργία εργατικού δυναμικού υψηλού επιπέδου.
 • ενίσχυση της Πράσινης Οικονομίας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας σε αγροτικές περιοχές και στην ενίσχυση των τοπικών προϊόντων.

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις και τα υγιή μακροοικονομικά στοιχεία, συνέβαλαν ώστε η Ελλάδα να έχει σταδιακά αναδειχθεί σε κόμβο καινοτομίας, ενέργειας και εμπορευματικών ροών για την ευρύτερη περιοχή. H εθνική αυτή προσπάθεια επιβραβεύεται και σε διεθνές επίπεδο τόσο από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης, όπως η S&P και η Fitch, οι οποίοι προχωρούν σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, όσο και από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι εμφανίζουν στις μελέτες τους την Ελλάδα με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ενδεικτική αναφορά αξίζει στις πρόσφατες αναθεωρημένες προβλέψεις της Κομισιόν, για ανάπτυξη 2,4% το 2023 και 1,9% το 2024.

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής διαπιστώνονται και στα ρεκόρ αύξησης των εξαγωγών και των ξένων επενδύσεων, αλλά και στην θεαματική βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό, σε σημείο που πλέον θεωρείται επενδυτικός προορισμός για εταιρείες κολοσσούς όπως η Microsoft, η Ρfizer, η Cisco και η Amazon Web Services. Η χώρα μας εμφάνισε το 2022 εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 48,2% στις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) σε σχέση με το 2021, ενώ η αύξηση αγγίζει το 76,8% αν γίνει σύγκριση με το 2019. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το σύνολο του 2022, ξεπέρασαν τα 7,9 δις. ευρώ (7.928 εκατ. ευρώ), έναντι 5,3 δις. (5.350 εκατ. ευρώ) το ίδιο διάστημα του 2021. Αντίστοιχα εντυπωσιακές επιδόσεις παρουσίασε και ο τομέας των εξαγωγών, με συνεχή ανοδική πορεία και το 2022 και σημαντική αύξηση της τάξεως του 36,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι την τριετία 2020-2022 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 77,6%, δηλαδή από 30,8 δις ευρώ το 2020 σε 54,7 δις ευρώ το 2022.

Σημαντική είναι η συμβολή της Enterprise Greece στην εθνική προσπάθεια, ως μέλος της οικονομικής διπλωματίας, που στόχο έχει την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ενδυνάμωση του brand name της χώρας. Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, η Enterprise Greece, σε συνεργασία με το μεγάλο δίκτυο των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις Πρεσβείες µας στο εξωτερικό, κατάρτησαν και υλοποιούν ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο που ακολουθεί το νέο οικονομικό μοντέλο και θέτει συγκεκριμένους στόχους ανά γεωγραφική περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και τις προτεραιότητες της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Enterprise Greece παρέχει υπηρεσίες και σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις όπως η :

 • Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας, υλοποιώντας καινοτόμα προγράμματα προβολή των ελληνικών κλάδων και υποστηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, να κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ή να εισέλθουν σε νέες αγορές- στόχους.
 • Προσέλκυση επενδύσεων προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης σε επενδυτές.
 • Ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα προσελκύοντας τους κατάλληλους εταίρους και συνεργάτες και υποστηρίζοντας τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου των επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης σε θέματα καινοτομίας, εκσυγχρονισμού κ.λπ.
 • Προώθηση συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών σε βασικούς τομείς της οικονομίας, μέσω ενός ενεργού χαρτοφυλακίου έργων.
 • Εξέταση θεμάτων χρήσης γης και χωροταξίας
 • Ενημέρωση για διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία και πρωτοβουλίες
 • Ενημέρωση για θέματα εργασιακών κανονισμών, φορολογίας, κόστους και το επενδυτικό περιβάλλον γενικότερα
 • Προτάσεις για βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο επενδύσεων (ρόλος συμβούλου πολιτικής)
 • Παροχή υπηρεσιών αντιστοίχισης σε επενδυτές και τοπικούς επιχειρηματίες.

Ό,τι πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια είναι καρπός της κοινής, σκληρής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας, υπό αντίξοες συνθήκες. Για αυτό και πρέπει όλοι μαζί, πολιτικοί, πολίτες, φορείς και επιχειρηματίες, να διαφυλάξουμε όλα όσα πέτυχαμε, να ενθαρρύνουμε την καινοτομία, να προωθήσουμε την παραγωγικότητα και να κεφαλοποιήσουμε την πρόοδό μας, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω την οικονομία μας και να βελτιώσουμε τις προοπτικές της χώρας μας.

Μαρίνος Γιαννόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος, Enterprise Greece

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού – Τι ισχύει
Experts |

Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού – Τι ισχύει

Αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης και υποκατάστασης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο 1 ανάρτησης