Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής διακυβέρνησης «μπαίνει» μπρος το νέο Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Ένας ιδιότυπος «Big Brother» που θα σκανάρει και θα χτυπάει όπου χρειαστεί… καμπανάκια, όταν παραβιάζεται η κόκκινη γραμμή.

Το ΥΠΕΘΟ μέσω του μητρώο αυτού θα προσπαθήσει να προσδιορίσει μέσα στο επόμενο διάστημα το ύψος του ιδιωτικού χρέους και παράλληλα θα παρακολουθεί την εξέλιξη του.

Ιδιωτικό χρέος: Στήνεται μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης

Τι θα καταγράφει το Μητρώο

Στο Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους θα καταχωρούνται δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης (τράπεζες, Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους, νομικά πρόσωπα κάθε μορφής), προκειμένου να προσδιορισθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σύνολο του ιδιωτικού χρέους (εξυπηρετούμενο και μη) και οι τάσεις διακύμανσής του.

Στο Μητρώο θα καταγράφονται μη προσωποποιημένες πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, ληξιπρόθεσμες και μη και ιδίως: η φύση της οφειλής, οι βασικοί όροι της οφειλής, (αρχικό και τρέχον ύψος, προσαυξήσεις και πρόστιμα, διάρκεια αποπληρωμής, επιτόκιο) και οι τυχόν μεταβολές, οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής, ρυθμίσεις της οφειλής και πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους.

Θα καταγράφονται επίσης γενικά στοιχεία των οφειλετών τα οποία δεν θα επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους. Συγκεκριμένα, για τα φυσικά πρόσωπα θα καταγράφονται ηλικία, τόπος κατοικίας και εργασίας, επάγγελμα και για τα νομικά πρόσωπα κλάδος δραστηριότητας, έδρα, μέγεθος.

Από πού θα αντλούνται στοιχεία

Κατά την αρχική του λειτουργία το Μητρώο θα διαλειτουργεί και θα αντλεί στοιχεία σε ανωνυμοποιημένη μορφή από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ».

Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η ένταξη πιστωτών του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (όπως ενδεικτικά Δήμοι, εταιρείες παροχής ενέργειας). Το Μητρώο θα τηρείται στην Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η οποία θα καταρτίζει ανά εξάμηνο Έκθεση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι πιστωτές θα υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα, να συνδεθούν ηλεκτρονικά με το Μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η παροχή προς τη Γενική Γραμματεία των στοιχείων Μητρώου που τηρούν στα αρχεία τους.

Μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας υποχρεούνται επίσης να παρέχουν πρόσθετα στοιχεία, σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων τους, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση στατιστικών μελετών και οικονομικών αναλύσεων, σε συνάρτηση και με οικονομικούς δείκτες.

Το «όριο» των 60 ημερών

Οι πιστωτές υποχρεούνται ακόμη να διαβιβάζουν έγκαιρα και με ακρίβεια, τα στοιχεία οφειλών, περιλαμβανομένων των γενικών πληροφοριών, που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών τουλάχιστον. Η παροχή των στοιχείων λαμβάνει χώρα και θα επικαιροποιείται από τους πιστωτές σε εξαμηνιαία βάση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πιστωτή με τις υποχρεώσεις του, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες, ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του, δύναται να απευθύνει στον πιστωτή, αφού τον καλέσει σε ακρόαση, εντολή ή σύσταση συμμόρφωσης για διόρθωση ή παύση της παράβασης, καθώς και παράλειψή της στο μέλλον, ή αν ο πιστωτής έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από την σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον.

Τα χρέη προς την Εφορία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της φορολογικής αρχής, κοντά στους 4.000.000 πολίτες χρωστούν 105 δισ. ευρώ, με τα 26,3 δισ. ευρώ να θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και περίπου τα 79 δισ. ευρώ να αποτελούν το πραγματικό ληξιπρόθεσμο ποσό.

Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, το τρέχουν υπόλοιπο οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος του Σεπτεμβρίου  2023 διαμορφώθηκε στα 47.168.970.757  ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (2.605 οφειλέτες οφείλουν 11 δισ €).

Τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds

Προς τις τράπεζες, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος ύψους σε 12,73 δισ. ευρώ, που αποτελεί το 8,6% των συνολικών δανείων των τραπεζών (148,099 δισ. ευρώ). Το χρέος προς τα funds και τους servicers φθάνει τα 71,16 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Φορολογία Eιδήσεις