Μειωμένα κατά 3,67% στα 29.264.415 ευρώ ήταν τα έσοδα της Mermeren το 2023 σε σύγκριση με το 2022. Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης:

–     Το λειτουργικό κέρδος για την περίοδο ανέρχεται στα €14.939.167, σε σύγκριση με το λειτουργικό κέρδος για την ίδια περίοδο τού 2022 ποσού €15.443.937, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,27%.

–     Το EBITDA για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023 είναι €17.205.859, σε σύγκριση με €17.574.582 της ιδίας περιόδου του προηγουμένου έτους, δηλαδή μειωμένο κατά 2,10%.

–     Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι θετικό, ύψους €13.698.422 σημειώνοντας μείωση 1,80% σε σύγκριση με τα κέρδη για την ίδια περίοδο πέρυσι, ποσού €13.950.014.

–     Τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται στο ποσόν των € 14.663.989 ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 4,50% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

–     Το κόστος των ανταλλακτικών και αναλώσιμων ήταν μειωμένο κατά 9,58%, ενώ τα έξοδα προσωπικού ήταν αυξημένα κατά 2,53%.

–     Τα έξοδα υπηρεσιών τρίτων ήταν μειωμένο κατά 18,95%. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε €2.263.747, και ήταν υψηλότερες κατά 6,34% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

–     Δεν υπήρξαν σημαντικές επενδύσεις ή διαγραφές πάνω από το 30% τής συνολικής αξίας του ενεργητικού.

–     Την 11 Δεκεμβρίου 2023 και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με αρ. 02-5470/3, τα κέρδη εις νέον που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσού €19.028.643 διατέθηκαν για διανομή μερισμάτων. Το ποσόν αντιστοιχεί σε €4,06 ανά μετοχή (μεικτό) (1 Ευρώ = 61,500 Δηνάρια).

Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 η Εταιρεία κατέβαλε μερίσματα στους μετόχους της συνολικού καθαρού ποσού €18.820.554 ευρώ και επιπλέον €204.050 σχετικά με φόρους επί των καταβληθέντων μερισμάτων.

– Οι δανειακές υποχρεώσεις τής Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν €56.052 σε σύγκριση με μηδέν στις προηγούμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, λόγω σύναψης συμβάσεων leasing.

– Προοπτικές: Το 2024 αναμένεται να είναι μία περίοδος θετικής λειτουργικής και οικονομικής απόδοσης.

Σημειώνεται πως αλλαγές στις λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμηση στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις τελευταίες ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν γίνει.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις