Με υπερδιπλασιασμό της καθαρής της κερδοφορίας το 2022, η Αίνος ΑΕΒΕ, ένας από τους ισχυρούς «παίκτες» στο εμπόριο των κατεψυγμένων λαχανικών όπου κυριαρχεί η Μπάρμπα Στάθης, προτίθεται να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια προς ακύρωση του προστίμου ύψους 742.000 ευρώ που της επεβλήθη από το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς κρίθηκε ότι αποκόμιζε μεγαλύτερο περιθώριο μικτού κέρδους από αυτό που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Σκρέκας: Πρόστιμο 742.000 ευρώ στην εταιρεία κατεψυγμένων λαχανικών «ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ»

Η οικογενειακή εταιρεία, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, υποστηρίζει πως «η έκθεση ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης βρίθει λαθών και ανακριβειών, καθότι δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεικτού περιθωρίου κέρδους το κόστος παραγωγής των προϊόντων, το οποίο για τα προϊόντα αυτά υπολογίζεται λογιστικώς σε τριμηνιαία βάση».

Αύξηση τζίρου και διπλάσια κέρδη

Οι οικονομικοί της δείκτες της εταιρείας είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί, από όλες τις απόψεις αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Αίνος για τη χρήση του 2022, οι οποίες υπογράφονται από τον Ευάγγελο Τρίτση από τη θέση του προέδρου ΔΣ και την αντιπρόεδρο Αναστασία Τρίτση.

Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, ο τζίρος του 2022 ανήλθε 21,43 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 12% περίπου σε σχέση με το κύκλο εργασιών του 2021 που ήταν 19,15 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των πωλήσεων οδήγησε στην άνοδο των κερδών εκμετάλλευσης στα 4,46 εκατ. ευρώ έναντι 3,96 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ πιο εντυπωσιακές ήταν επιδόσεις της εταιρείας όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 2.996.800 ευρώ έναντι 1.429.846 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Αυξημένα αποθέματα και η γνώμη του Ορκωτού

Στο τέλος του 2022 η εταιρεία κατείχε αποθέματα αγροτικών προϊόντων ύψους 5.830.897 ευρώ (4.530.006 ευρώ την 31.12.2021).

Πρόκειται για «ένα από τα σημαντικά θέματα ελέγχου λόγω της αξίας που αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα για την εταιρεία, για το σύνολο του ενεργητικού που ανέρχεται σε ποσοστό 25% επί του συνόλου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι απαιτείται η εφαρμογή σημαντικών ενεργειών και εκτιμήσεων για τον προσδιορισμό των απαξιωμένων και κατεστραμμένων ειδών, λόγω της φύσης των αποθεμάτων», αναφέρεται από τον Ορκωτό Λογιστή.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι «δεν προέκυψε κάποια αρνητική επίδραση στις καταστάσεις, για αυτό το ζήτημα».

Θυγατρικές εταιρείες

Επίσης ως σημαντικό θέμα ελέγχου κρίθηκαν και οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Αίνος, «γιατί αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο από αξιακή άποψη του ενεργητικού που ανέρχεται σε 35% επί του συνόλου», σύμφωνα με τον Ορκωτό. Συγκεκριμένα ανέρχονταν σε 8.133.035 ευρώ (ίδιο ποσό και την 31.12.2021).

Μετά από διενέργεια όλων των προβλεπόμενων ελεγκτικών διαδικασιών και την εξέταση των οικονομικών δεδομένων των εταιρειών στις οποίες έχει γίνει επένδυση ως προς τις βασικές παραμέτρους ήτοι την κερδοφορία τις παραγόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές και την καθαρή τους θέση, ο Ορκωτός αναφέρει ότι δεν προέκυψε κάποια αρνητική ένδειξη που να εγείρει αμφιβολίες ως προς αυτό το ζήτημα.

Τα μερίσματα

Οι συνδεδεμένες εταιρείες της Αίνος είναι η Ψυγεία Βέρμιον Π. Σταματόπουλος Α.Ε (ποσοστό συμμετοχής 96,03%), η Ψυγεία Ευρώπης ΑΕΕ (ποσοστό συμμετοχής 51,00%) και η ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΦΟΙ ΕΠΕ (ποσοστό συμμετοχής 51,00%).

Ας σημειωθεί ότι μέσα στην χρήση 2022 καταβλήθηκαν μερίσματα στους δικαιούχους συνολικού ποσού 877.272,08 ευρώ εκ των οποίων ποσό 594.668,50 ευρώ συμψηφίστηκαν με ισόποσες απαιτήσεις.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις