Το κυνήγι των οφειλετών του Δημοσίου από τα δικαστικά τμήματα των εφοριών αλλά και τα μηνύματα που τους στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων φαίνεται να πιάνει τόπο καθώς μειώνεται τόσο ο αριθμός τους όσο και τα χρέη, ιδιαίτερα εκείνα που κυμαίνονται από 50 έως 5.000 ευρώ.

Από την άλλη αυξάνεται ο αριθμός των οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2023 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή που δόθηκαν τη Δευτέρα 1η Απριλίου στη δημοσιότητα.

Νόμος και τάξη στους φορο-ελέγχους – Οι 5 ανατροπές

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος Ιανουαρίου του 2024 παρατηρείται μείωση κατά 99.985 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός εκείνων που χρωστούν σε εφορία και τελωνεία να διαμορφώνεται στους 3.931.625 οφειλέτες έναντι 4.031.610 οφειλετών στα τέλη του αντίστοιχου περυσινού μήνα.
Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες οφειλής μεταξύ 50 και 5.000 ευρώ, με τον αριθμό τους να μειώνεται συνολικά κατά 154.384 πρόσωπα, ενώ από 5.001 ευρώ μέχρι 10.000 σημειώνεται αύξηση του αριθμού των οφειλετών κατά 1.680 πρόσωπα.

Οι οφειλές από 50 μέχρι 10.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου παρατηρείται στο εύρος οφειλής από 50 μέχρι 5.000 ευρώ (κατά 59,1 εκατομμύρια ευρώ), ενώ από 5.001 ευρώ μέχρι 10.000 σημειώνεται αύξηση των οφειλών κατά 14,5 εκατ. ευρώ ευρώ.

Αντιθέτως, στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής παρατηρείται αύξηση του αριθμού των οφειλετών με τη μεγαλύτερη, κατά 36.057 πρόσωπα, να καταγράφεται σε οφειλές μικρότερες των 50 ευρώ.

Η μείωση του αριθμού των οφειλετών στο εύρος οφειλής από 50 μέχρι 10.000 ευρώ συνοδεύεται από μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση κατά 54,6 εκατ. ευρώ συνολικά. Ωστόσο, στις υψηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι τα 100 εκατ. ευρώ) παρατηρείται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Τα χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη ανάλυση απαιτεί η κατηγορία οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ, καθώς στο εύρος μεταξύ 1 και 100 εκατ. ευρώ καταγράφεται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές άνω των 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 10,1 δισ. ευρώ, η οποία πηγάζει από τη διαγραφή οφειλών της ΟΣΕ ΑΕ ύψους 10,4 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί η διαφορετική συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου ανά εύρος οφειλής. Αναλυτικότερα, στις χαμηλές κατηγορίες οφειλών το σύνολο σχεδόν του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικό είναι ότι το 98,2% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 88,2% των οφειλών κάτω των 10.000 ευρώ πηγάζει από τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 50 ευρώ αντιστοιχεί στο 95,6% των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής, ενώ για οφειλές μικρότερες των 10.000 εκατ. ευρώ το πλήθος των φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιανουαρίου του 2024 στα 3.169.960 άτομα, αποτελώντας το 88,8% του συνόλου για το συγκεκριμένο εύρος οφειλής.

Τα νομικά πρόσωπα

Αντιθέτως, όσο αυξάνεται το ύψος των οφειλών ενισχύεται και ο ρόλος των νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Ειδικότερα, στην κατηγορία ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις οφειλές κατά 69,3%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιανουαρίου του 2024 τα 57 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.743, αποτελώντας το 61,2% του πλήθους των οφειλετών σε αυτό το εύρος οφειλής.

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλισμένων

Σύμφωνα με την 4η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Ετους 2023 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του Δεκεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε στα 47,6 δισ. ευρώ (29,5 δισ. ευρώ κύριες οφειλές και 18,1 δισ. ευρώ πρόσθετα τέλη), δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 385 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μεταβολή αυτή προέρχεται από την αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 403,4 εκατ. ευρώ), καθώς οι κύριες οφειλές παρουσίασαν μείωση (κατά 18,4 εκατ. ευρώ). Σε ετήσια βάση, μείωση παρουσίασε ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών κατά 59.168, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να διαμορφώνεται στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2023 σε 2.267.625 μητρώα.

Ωστόσο, οι συνολικές οφειλές σημείωσαν αύξηση κατά περίπου 1,9 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται σε αύξηση τόσο των κύριων οφειλών (κατά 285,8 εκατ. ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (αύξηση κατά 1,6 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές πηγάζει από το εύρος οφειλής άνω των 10.000 ευρώ (κατά 1,1 δισ. ευρώ συνολικά). Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΑΟ οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία διαμορφώθηκαν στο τέλος του Δεκεμβρίου 2023 στους 1.611.261 (φυσικά και νομικά πρόσωπα), με το 41,3% από αυτούς (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 666.163 οφειλέτες) να έχουν οφειλές μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ. Αντιθέτως, στο συγκεκριμένο εύρος οφειλής συγκεντρώνεται μόλις το 5,9% των κύριων οφειλών. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο σχεδόν των κύριων οφειλών (94%) αφορά ποσά άνω των 10.000 ευρώ, ενώ οι μισές περίπου κύριες οφειλές (42,1%) εντοπίζονται στο εύρος οφειλής από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ. Αντιθέτως, το πλήθος των οφειλετών με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ αποτελεί το 37,9% του συνόλου.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Tax