Την πρόοδο που έχουν επιτύχει τα τελευταία χρόνια τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και τη σύγκλιση των θεμελιωδών μεγεθών τους με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες, καταγράφουν νέα στατιστικά στοιχεία του SSM, που παρουσιάζει σε ενημέρωσή της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Σύμφωνα με αυτά, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι καταγράφουν καλύτερους δείκτες κόστους προς έσοδα, μεγαλύτερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού και υψηλότερους δείκτες ρευστότητας.

Από την άλλη, υστερούν σε σχέση με το μέσο όρο των 107 πιο σημαντικών τραπεζών στην Ευρώπη ως προς τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και καθυστερήσεων, αν και οι επιδόσεις των τελευταίων χρήσεων, έχουν οδηγήσει σε μείωση της απόστασης σε σχέση με την περίοδο της κρίσης.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM), δείχνουν τα εξής:

Τα συστημικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΠΙ) στα 19 κράτη‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕ)2  που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό  της ΕΚΤ ανέρχονται σε 107 (2022: 110).

• Από  το  σύνολο  των  107  συστημικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τα  4 δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα σε αριθμό συστημικών ΠΙ έπεται  μεγάλων χωρών της Ευρωζώνης  (Γερμανία: 22, Ιταλία: 12, Γαλλία: 11, Ισπανία:  10, Ολλανδία, Αυστρία, Ιρλανδία: 6 και Βέλγιο 5), αλλά έχει μεγαλύτερο αριθμό  συστημικών ΠΙ έναντι των υπόλοιπων 10 χωρών (Εσθονία, Φινλανδία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Λετονία: 3, Λιθουανία, Κύπρος, Μάλτα: 2 και Βουλγαρία: 1).

• Το ενεργητικό των 107 συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε κατά 0,4% έναντι του 2022 και αντιστοιχεί στο 84,2% του συνολικού ενεργητικού του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα.

• Καθένα από τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας διαθέτει ενεργητικό άνω των 70 δισ.  ευρώ σε επίπεδο ομίλου, το δε σύνολο του ενεργητικού τους ανήλθε σε €303,51 δισ. (2022: €312,55 δισ.)

Η κερδοφορία

– 164,75 δισ. ευρώ για τα 107 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ,  εκ  των  οποίων  3,62  δισ.  ευρώ  για  τα  4  συστημικά  πιστωτικά  ιδρύματα  της  Ελλάδας.

• Έσοδα  από  προμήθειες  (Net  fee  and  commission  income)  ως  ποσοστό  στα  συνολικά λειτουργικά έσοδα (Operating income):

‐ 28,2% για τα 107 Συστημικά πιστωτικά ιδρύματα,

‐ 16,2% για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

• Έσοδα από τόκους (Net interest income) ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά  έσοδα (Operating income):

‐ 61,1% για τα 107 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα,

‐ 78,5% για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

• 78, μεταξύ των οποίων και τα 4 ελληνικά, από τα συνολικά 107 συστημικά πιστωτικά  ιδρύματα  είχαν,  την  31/12/2023  δείκτη  CET1  μεταξύ  10%  και  20%.

Τα  υπόλοιπα  29  συστημικά πιστωτικά ιδρύματα είχαν δείκτη CET1 υψηλότερο του 20%.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Για  τα  107  συστημικά  πιστωτικά  ιδρύματα παρατηρείται  αύξηση  του  ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του δανειακού τους χαρτοφυλακίου (μη λαμβάνοντας υπόψη τα ρευστά διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (2,27%).

‐ Παρατηρείται  αύξηση  του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του δανειακού τους χαρτοφυλακίου  (λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ρευστά  διαθέσιμα  στις  Κεντρικές Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (1,84%).

‐ Για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας: Παρατηρείται μείωση 33%  του  ποσοστού  των  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων  επί  του  συνολικού δανειακού  τους  χαρτοφυλακίου  (μη  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ρευστά διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (6,02%).

‐ Για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας: Παρατηρείται μείωση 27%  του  ποσοστού  των  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων  επί  του  συνολικού δανειακού  τους  χαρτοφυλακίου  (λαμβάνοντας υπόψη  τα  ρευστά  διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (4,58%).

‐ Ποσοστό  κάλυψης  των  ελληνικών  συστημικών  τραπεζών  25%  υψηλότερο έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις