Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή ολοκληρώθηκε το 14th Annual Capital Link Sustainability Forum με τίτλο «Βιωσιμότητα – Επενδύσεις & Ανάπτυξη», το οποίο διοργανώθηκε την Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, με φυσική παρουσία, υπό την Αιγίδα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – ΕΒΕΑ, στο Divani Caravel Hotel.

Με τη συμμετοχή ομιλητών από την Κυβέρνηση, τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και τον Ελληνο-αμερικανό επιχειρηματία κ. George Logothetis, Executive Chairman του Libra Group, πραγματοποιήθηκε το 14ο Annual Capital Link Sustainability Forum με τίτλο «Βιωσιμότητα – Επενδύσεις & Ανάπτυξη», το οποίο διοργανώθηκε την Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, υπό την Αιγίδα του ΕΒΕΑ.

Το φετινό Συνέδριο, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, ανέδειξε ότι η υιοθέτηση της βιωσιμότητας και η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG είναι η μόνη επιλογή για βιώσιμη ανάπτυξη ειδικά στη σημερινή εποχή με τις τεχνολογικές εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα, τομείς και κλάδους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία, πρέπει να γίνεται χρήση του συνόλου των διαθέσιμων χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων. To εγχείρημα της μετάβασης σε ένα βιώσιμο αύριο απαιτεί τη συμβολή όλων των παραγόντων ώστε οι μηχανισμοί που υιοθετήθηκαν να καταφέρουν να δημιουργήσουν μία νέα προσέγγιση στην χρηματοοικονομική και γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία.

Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών ο οποίος συζήτησε με τον κ. Δημήτρη Κουτσόπουλο, CEO – Deloitte Greece το θέμα με τίτλο : «Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση: Κινητοποίηση πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων».

Ο Υπουργός στην ομιλία του ανέφερε τα εξής: «Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ έχουν σημαντική περιβαλλοντική και πράσινη διάσταση και η Ελλάδα τα αξιοποιεί για να βρεθεί στην εμπροσθοφυλακή της πράσινης μετάβασης».

Αναφερόμενος στο νέο ΕΣΠΑ, τόνισε πως το 30% των κονδυλίων προβλέπει πράσινες δράσεις που αντιστοιχούν σε έως 7 δισ. ευρώ για περιβαλλοντικές επενδύσεις, τα οποία η χώρα πρέπει να προωθήσει και να αξιοποιήσει, είτε σε δράσεις του Δημοσίου, είτε σε δράσεις που αφορούν στην πράσινη επιχειρηματικότητα. «Υπάρχουν τέτοια προγράμματα ύψους, εκατοντάδων εκατομμυρίων από τα οποία πρέπει να επωφεληθεί ο ιδιωτικός τομέας» σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το 40% των δανείων από πλευράς προϋπολογισμού που παρέχονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει υποχρεωτικά να αφορούν σε έργα πράσινης μετάβασης. «Έχουμε δύο σοβαρά εργαλεία που αξιοποιούνται και τρέχουν ικανοποιητικά. Είμαστε από τις πρωτοπόρες χώρες στην απορρόφηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε, ειδικά στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι χρόνοι είναι ασφυκτικοί. Και είναι ένας μαραθώνιος με ρυθμό 400 μέτρων» σημείωσε.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα μπήκε δυναμικά στο χώρο της πράσινης μετάβασης το 2019: «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει τότε στην συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκινήσαμε να δρούμε σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα: απολιγνιτοποίηση, ηλεκτροκίνηση, εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων κά. Επίσης προωθήθηκε η διάδοση των ΑΠΕ σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς». Τόνισε, δε, ότι οι δράσεις αυτές κινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ που προβλέπει συγκεκριμένους, μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους έως το 2030. «Και με βάση το ΕΣΕΚ προβλέπεται ότι πρέπει να έχουμε πράσινες επενδύσεις που θα προσεγγίζουν το ύψος ενός ΑΕΠ, περί τα 192 δισ. ευρώ έως το 2030. Μιλάμε για μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις που δείχνουν και τη σοβαρότητα του θέματος και τις προκλήσεις τόσο για το κράτος όσο και για τον επιχειρηματικό και τον ιδιωτικό τομέα» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην Εθνική Στρατηγική για την Πράσινη Χρηματοδότηση, η οποία, αποτελεί τον οδικό χάρτη για την κινητοποίηση πόρων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας, στάθηκε σε τρία κομβικά στοιχεία:

· Στην περαιτέρω ενσωμάτωση της πράσινης διάστασης στον κρατικό προϋπολογισμό: Πρόκειται για μία κίνηση που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από το 2024. Στο πλαίσιο του green budgeting εξετάζεται για κάθε κατηγορία δαπάνης η θετική, αρνητική ή ουδέτερη επίδραση στο περιβάλλον. «Και το εργαλείο αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και σε επίπεδο δράσεων των Υπουργείων και των δημόσιων φορέων, αλλά και στον σχεδιασμό των δημοσίων επενδύσεων» ανέφερε.

· Στην υιοθέτηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, όπως και των κριτηρίων ESG από τη δημόσια διοίκηση σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της.

· Στη διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου, διαφανούς και αξιόπιστου πλαισίου για την υλοποίηση πράσινων επενδυτικών έργων με χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών ή της κεφαλαιαγοράς.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χατζηδάκης ειδική αναφορά έκανε στον διπλασιασμό των κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. «Οι λέξεις “Θεσσαλία” και “Daniel” εικονογραφούν τι θέλουμε να πούμε. Για αυτόν τον λόγο διπλασιάσαμε τα σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό του 2024 από 300 σε 600 εκατ. ευρώ» σημείωσε.

Ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO – Deloitte Greece στη συζήτηση με τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη ανέφερε τα εξής :

«Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη ορατές. Η Ελλάδα έχει λάβει σειρά μέτρων και έχει θέσει στόχους για το κλίμα με σκοπό τη μετάβαση σε μία οικονομία με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, η επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτούν συντονισμό, τη συνεργασία όλων των άμεσων εμπλεκόμενων μερών και ασφαλώς ένα σημαντικό ύψος επενδύσεων στον ορίζοντα του 2026-2030. Ωστόσο, με τα κύρια διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για πράσινο μετασχηματισμό (όπως το Τ.Α.Α. και το ΕΣΠΑ) να έχουν εμπροσθοβαρή προοπτική, δημιουργείται ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό που πρέπει να καλυφθεί, προκειμένου να επιτευχθεί η πράσινη μετάβαση της χώρας.

Το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί μέσα από την ανακατεύθυνση και κινητοποίηση τόσο των ιδιωτικών αλλά και των ενωσιακών πόρων για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων. Ακόμα, χρειάζεται να υπάρξει συμμετρία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για πράσινη χρηματοδότηση. Για να γίνει αυτό πρέπει να εφαρμοστούν λύσεις όπως το να αναγνωριστούν και να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένες επενδύσεις τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, να δημιουργηθεί μηχανισμός για την προτεραιοποίηση πράσινης χρηματοδότησης τομέων της οικονομίας που μπορούν να έχουν θετικό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο, όπως νέες θέσεις εργασίας. Όσον αφορά την ιδιωτική χρηματοδότηση, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η πρόσβαση στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ κλπ.) από τις εταιρείες που αποσκοπούν σε πραγματοποίηση πράσινων έργων και να αναγνωριστούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένους τύπους επενδύσεων/έργων.

Πριν από όλα, είναι απαραίτητη η δημιουργία ικανής ζήτησης για πράσινες επενδύσεις και έργα. Η ενημέρωση των επιχειρήσεων (κυρίως των ΜμΕ) για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης (ESG εκθέσεις) είναι πρώτιστο μέλημα, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν την ενεργειακή τους μετάβαση, με πολλαπλά οφέλη και για την ελληνική οικονομία. Επίσης, ιδιαιτέρως σημαντική είναι η ύπαρξη κινήτρων, αντικινήτρων και δημοσιονομικών μέτρων που θα ωθήσουν περαιτέρω τη μετάβαση προς πράσινες επενδύσεις.

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας που ως Deloitte συμβάλαμε με το έργο μας «Χρηματοδότηση της Βιωσιμότητας με εργαλεία δημόσιας πολιτικής», στην ανάπτυξη της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, με στόχο την κινητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας.»

ΑΙ – Επενδύσεις & Ανάπτυξη

Στη θεματική ενότητα ΑΙ – Επενδύσεις & Ανάπτυξη, κεντρικός ομιλητής ήταν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργιόπουλος.

Ο κ. Παπαστεργίου, στην εισαγωγική του ομιλία στο πλαίσιο του πάνελ με τίτλο «ΑΙ – Επενδύσεις & Ανάπτυξη», μεταξύ άλλων δήλωσε ότι : «Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας. Σήμερα, σε οποιοδήποτε συνέδριο ανά τον κόσμο, ακόμη και αν το θέμα του δεν σχετίζεται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μια αναφορά σε αυτήν. Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό σημείο για να την υποδεχτεί, και αυτό διότι, αρκετά έγκαιρα, ο πρωθυπουργός δημιούργησε μια επιτροπή ειδικών επιστημόνων που ήδη έχει καταθέσει τις προτάσεις της στην κυβέρνηση. Οι κομβικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τοπικού οικοσυστήματος νοημοσύνης είναι τα δεδομένα, η υπολογιστή ισχύς, και άνθρωποι με τις απαραίτητες δεξιότητες.

Γίνεται ήδη μια τεράστια προσπάθεια για να ψηφιοποιήσουμε το κράτος. Σε κάποιους τομείς, όπως η υγεία, τα δεδομένα υπάρχουν και είναι έτοιμα προς χρήση και ικανά να συνεισφέρουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Χάρη στο ταμείο ανάκαμψης, ψηφιοποιούμε μεταξύ άλλων τη δικαιοσύνη, τα κτηματολόγια, την πολεοδομία, και τα γενικά αρχεία του Κράτους. Από εκεί θα προκύψει το υλικό που θα τροφοδοτήσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη, έχει δρομολογηθεί ο διαγωνισμός για τον Δαίδαλο, τον υπερυπολογιστή της Ελλάδας, που θα χρησιμοποιήσουμε για ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς, αλλά και επιχειρηματικούς σκοπούς. Θα είναι ένα από τα πέντε ισχυρότερα μηχανήματα στην Ευρώπη. Ως προς τα data centers, η Ελλάδα μετατρέπεται σε τεχνολογικό hub, θα πρέπει όμως να δούμε πόσα μπορούμε να αντέξουμε ενεργειακά και σε ποια σημεία, με βιώσιμο τρόπο. Άλλωστε, η τεχνολογία στην εποχή μας πρέπει να έχει ένα πράσινο πρόσημο. Τέλος, τίποτα από αυτά δεν έχει νόημα αν δεν καταφέρουμε να έχουμε την κοινωνία μαζί μας, χτίζοντας δεξιότητες, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, βάσει των αναγκών που έχουμε. Υπάρχει έλλειμμα εργαζομένων πληροφορικής, σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνης και η κυβερνοασφάλεια.»

Το άνοιγμα των εργασιών του συνεδρίου

Ο κ. Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών άνοιξε το Συνέδριο με σύντομη ομιλία του.

Ο κ. Ορέστης Καβαλάκης αφού αναφέρθηκε στις σημαντικές καινοτομίες που παρουσιάζει το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με κάθε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, υπογράμμισε τις πρωτιές του Ελληνικού Σχεδίου τόσο σε επίπεδο προϋπολογισμού όσο και σε επίπεδο μέχρι στιγμής εκταμιεύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «η Ελλάδα έχει στη διάθεση της πόρους ύψους 36 δις ευρώ και παραμένει 1η ανάμεσα στα 27 Κράτη-Μέλη ως προς τους πόρους που εξασφάλισε βάσει του ΑΕΠ του 2021. Έως σήμερα έχουν εκταμιευθεί προς το ελληνικό πρόγραμμα 14,9 δισ. ευρώ, τα οποία ξεπερνούν το 40% των συνολικών πόρων του προγράμματος, φέρνοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση της κατάταξης των εκταμιεύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ». Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε εμβληματικά έργα που συμβάλλουν στην βιωσιμότητα και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνοντας έμφαση στα έργα του πυλώνα για την πράσινη μετάβαση, αλλά και τον αγροτικό και ψηφιακό μετασχηματισμό. Δεν παρέλειψε, τέλος, να αναφερθεί στην υλοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και να προβάλει τα πλεονεκτήματά του που το καθιστούν χρήσιμο επενδυτικό εργαλείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Καβαλάκης συνόψισε τον φιλόδοξο στόχο στον οποίο συμβάλλει το Ταμείο Ανάκαμψης: «Την στροφή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς ένα μοντέλο πιο ανταγωνιστικό, πιο ανθεκτικό και πιο βιώσιμο».

Βράβευση του κ. Γιάννου Κοντόπουλου

Το Συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του με την απονομή του «2024 Capital Link Sustainability Leadership Award» από τον κ. Κρις Αίσωπο, Πρόεδρο Δ.Σ. – Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ALPHA TRUST στον κ. Γιάννο Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως αναγνώριση της συμβολής του στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μέσα από τις πρωτοβουλίες του, χάρη στις οποίες το Ελληνικό Χρηματιστήριο επιδεικνύει μια θεαματική ποιοτική στροφή με ρεκόρ κερδοφορίας εισηγμένων εταιρειών και με αύξηση του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών για τις ελληνικές μετοχές.

Επισημαίνεται ότι το “Capital Link Sustainability Leadership Award” δίνεται κάθε χρόνο σε μία ή και περισσότερες προσωπικότητες / εταιρείες / οργανισμούς, για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και για τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Betshop.gr: Αναστέλλει τη λειτουργία της η πλατφόρμα διαδικτυακού στοιχήματος
Business of Sport |

Αναστέλλει τη λειτουργία της η Betshop.gr - Κατάσχεσε η εφορία τον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης πελατών της

Η εταιρεία B2B GAMING SERVICES που διαχειρίζεται τη Betshop.gr κάνει γνωστή την κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού των πελατών της από τις φορολογικές αρχές