Την διανομή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), συνολικής αξίας 2.956.283,04 ευρώ (μικτό ποσό) ανεξάρτητα από τις ίδιες μετοχές, οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διανομή, αποφάσισε η εταιρεία Interlife.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,16 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,152 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (“ex dividend date”) ορίσθηκε η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024.

Interlife: Υψηλά κέρδη για το 2023 και αύξηση παραγωγής

Η γενική συνέλευση της Interlife

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο της Interlife τα κυριότερα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρίας για το 2023 συνοψίζονται ως εξής:

  • Υψηλή Κερδοφορία της τάξεως των 17,29 εκατ.€
  • Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων κατά 9,61% στα 130,99 εκατ.€
  • Αύξηση Επενδύσεων κατά 13,32% στα 287,62 εκατ.€
  • Αύξηση του Ενεργητικού κατά 12,77% στα 306,22 εκατ.€
  • Αύξηση Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 11,45% στα 88,56 εκατ.€
  • Υψηλές επιδόσεις Δεικτών Φερεγγυότητας: MCR 660% & SCR 184%

Διαβάστε την ανακοίνωση εταιρείας Interlife

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 περ. 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει σήμερα, και το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 25/15.04.2024 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Ιουνίου 2024 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ανερχόμενου σε 0,16 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), δηλαδή συνολικό ποσό μερίσματος 2.956.283,04 ευρώ (μικτό ποσό) ανεξάρτητα από τις ίδιες μετοχές, οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διανομή.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,16 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,152 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (“ex dividend date”) ορίσθηκε η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (“record date”) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο Αξιών (Κ.Α.Μ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και θα πραγματοποιηθεί:

  1. Για τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό  Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την ATHEXCSD μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.
  2. Για τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο Αξιών (Κ.Α.Μ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέσω επιταγής που θα τους αποσταλεί. Εφόσον αυτοί επιθυμούν να καταβληθεί το μέρισμα με (τραπεζική) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούν και θα υποδείξουν, παρακαλούνται να αποστείλουν έγγραφη εντολή στην εταιρία στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο αυτός διατηρείται. Η ως άνω έγγραφη εντολή θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης www.gov.gr και να έχει κοινοποιηθεί στην εταιρία με κάθε πρόσφορο μέσο έως την 8η Ιουλίου 2024.

Τα μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Παπαδόγλου (Nexi Ελλάδος): Μεταρρυθμίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντων
Επιχειρήσεις |

Παπαδόγλου (Nexi Ελλάδος): Μεταρρυθμίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντων

«Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να δίνουν στην αγορά την ευκαιρία να "αναπνέει" προκειμένου να αναπτύσσεται σταθερά», ανέφερε ο Νίκος Παπαδόγλου στο 28th Annual Economist Government Roundtable

Netcompany-Intrasoft: Πραγματοποιώντας κομβικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη
Επιχειρήσεις |

Netcompany-Intrasoft: Πραγματοποιώντας κομβικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Σε βάθος τριών δεκαετιών, η εταιρεία έχει χτίσει πολύτιμη τεχνογνωσία, πραγματοποιώντας στρατηγικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και προσφέροντας υπηρεσίες που βρίσκονται σταθερά στην αιχμή της τεχνολογίας