Το 14ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας υιοθέτησε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ.

Η νέα δέσμη μέτρων περιλαμβάνει περιοριστικά μέτρα για επιπλέον 116 φυσικά πρόσωπα και οντότητες που είναι υπεύθυνες για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Επίσης, , καθώς και τα ακόλουθα ειδικότερα μέτρα:

Συμμαχία Κίνας-Ρωσίας: Πόσο επίφοβη είναι πραγματικά για τις ΗΠΑ;

Ενέργεια

Το πακέτο περιέχει σημαντικά νέα μέτρα που σχετίζονται με την ενέργεια με στόχο το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και μέτρα που στοχεύουν τα πλοία που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας. Όσον αφορά το LNG, το πακέτο απαγορεύει όλες τις μελλοντικές επενδύσεις και τις εξαγωγές σε έργα LNG υπό κατασκευή στη Ρωσία. Θα απαγορεύσει επίσης, μετά από μεταβατική περίοδο 9 μηνών, τη χρήση λιμένων της ΕΕ για τη μεταφόρτωση ρωσικού LNG. Επιπλέον, το πακέτο απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού LNG σε συγκεκριμένους τερματικούς σταθμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ.

Ναυτιλία

Για πρώτη φορά, η ΕΕ ενέκρινε ένα μέτρο το οποίοστοχεύει συγκεκριμένα πλοία που συμβάλλουν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τα οποία υπόκεινται σε απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνι και απαγόρευση παροχής υπηρεσιών. Αυτά τα πλοία μπορούν να χαρακτηριστούν για πολλούς λόγους, όπως η υποστήριξή τους μέσω της μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού για τη Ρωσία, η μεταφορά κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών και η υποστήριξη στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, για παράδειγμα μέσω της μεταφοράς εξαρτημάτων LNG ή μεταφορτώσεων του LNG. Αυτό το μέτρο στοχεύει επίσης τα τάνκερ μέρος του σκοτεινού στόλου του Πούτιν που παρακάμπτουν τα ανώτατα όρια της ΕΕ και του Συνασπισμού Price Cap, ενώ υιοθετούν παραπλανητικές ναυτιλιακές πρακτικές σε πλήρη παραβίαση των διεθνών προτύπων. Σε αυτόν τον πρώτο γύρο καταχωρίσεων, η ΕΕ έχει τοποθετήσει 27 πλοία σε αυτόν τον κατάλογο. Αυτή η λίστα μπορεί να ενημερώνεται όσο τακτικά χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η διαρκώς εξελισσόμενη συμμετοχή αυτών των σκαφών που βοηθούν τη Ρωσία να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Επιπλέον καταχωρίσεις φυσικών προσώπων και οντοτήτων

Επιπλέον, το πακέτο εισάγει νέες λίστες που στοχεύουν άτομα και οντότητες που είναι υπεύθυνες για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Συνολικά 116 επιπλέον καταχωρίσεις 69 φυσικών προσώπων και 47 οντοτήτων υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και –στην περίπτωση ιδιωτών– επίσης σε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις.

Τράπεζες

Το σημερινό πακέτο ενισχύει σημαντικά τις οικονομικές κυρώσεις, καθιερώνοντας απαγόρευση για τις τράπεζες της ΕΕ εκτός Ρωσίας να χρησιμοποιούν το σύστημα χρηματοοικονομικών μηνυμάτων SPFS, το οποίο είναι το ρωσικό ισοδύναμο του SWIFT. Επιτρέπει επίσης στο Συμβούλιο να καταρτίσει κατάλογο μη ρωσικών τραπεζών τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες σε τέτοιο σύστημα. σε αυτές τις τράπεζες θα απαγορευτεί να συναλλάσσονται με φορείς της ΕΕ. Τέλος, εισάγει απαγόρευση συναλλαγών με τράπεζες και παρόχους περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, στη Ρωσία και τρίτες χώρες, που διευκολύνουν τις συναλλαγές που υποστηρίζουν την αμυντική-βιομηχανική βάση της Ρωσίας. Αυτές οι νέες κυρώσεις θα περιορίσουν την ικανότητα του Κρεμλίνου να διοχετεύει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της πολεμικής του μηχανής.

Ένας από τους βασικούς στόχους παραμένει η συνέχιση του περιορισμού των ρωσικών εσόδων και η ενίσχυση των περιορισμών στις εξαγωγές βιομηχανικών αγαθών και προηγμένης τεχνολογίας. Το πακέτο περιορίζει τις εξαγωγές εννέα επιπλέον ειδών διπλής χρήσης και προηγμένης τεχνολογίας (π.χ. ενισχυτές μικροκυμάτων και κεραίας, καταγραφείς δεδομένων πτήσης και οχήματα παντός εδάφους) και επεκτείνει τις απαγορεύσεις εξαγωγών σε ορισμένους τύπους βιομηχανικών προϊόντων χημικών, πλαστικών, ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων (5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγών της ΕΕ πριν από την εισβολή, το 2021). Επιπλέον, απαγορεύεται πλέον η εξαγωγή καθώς και η μεταφορά μεταλλεύματος μαγγανίου.

Εξαγωγές τεχνολογίας

Το πακέτο επιβάλλει επίσης αυστηρότερους περιορισμούς για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης και προηγμένης τεχνολογίας σε 61 οντότητες – εγκατεστημένες στη Ρωσία (28) και σε τρίτες χώρες (33) – οι οποίες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το στρατιωτικό συγκρότημα της Ρωσίας και συμβάλλουν έτσι στην υποστήριξη τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας. Επιπλέον, το πακέτο επεκτείνει επίσης την απαγόρευση εισαγωγής ηλίου που αποφέρει σημαντικά έσοδα για τη Ρωσία.

Μέτρα συμμόρφωσης

Καθώς η Ρωσία αναζητά συνεχώς τρόπους για να παρακάμψει τις κυρώσεις, η ΕΕ έχει επανεκτιμήσει και προσαρμόσει τις στρατηγικές της. Για να περιοριστεί περαιτέρω η δυνατότητα της Ρωσίας να έχει πρόσβαση σε περιορισμένα αγαθά και τεχνολογία, αυτό το πακέτο περιέχει πολλά μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμόρφωσης του ιδιωτικού τομέα, στην υποστήριξη της επιβολής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και στην παρεμπόδιση της καταστρατήγησης των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των ξένων θυγατρικών φορέων της ΕΕ.

Επιπλέον, περιλαμβάνει ειδικές πρωτοβουλίες για την προστασία των φορέων εκμετάλλευσης της ΕΕ από απαλλοτριώσεις και για την αντιμετώπιση άλλων παράνομων ενεργειών του ρωσικού κράτους, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ρωσικά διαμάντια

Το πακέτο βελτιώνει επίσης την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικών διαμαντιών που έχει ήδη συμφωνηθεί στο 12ο πακέτο κυρώσεων. Διευκρινίζει ότι η απαγόρευση δεν ισχύει για διαμάντια που βρίσκονταν στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα (εκτός της Ρωσίας) ή γυαλίστηκαν ή κατασκευάστηκαν σε τρίτη χώρα, πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση των ρωσικών διαμαντιών (τα λεγόμενα «παππούς»). Επιτρέπει επίσης προσωρινές εισαγωγές ή εξαγωγές κοσμημάτων, για παράδειγμα για εμπορικές εκθέσεις ή επισκευές. Επιπλέον, το πακέτο παρατείνει κατά έξι μήνες (μέχρι την 1η Μαρτίου 2025) την περίοδο ανατολής του ηλίου μετά την οποία θα καταστεί υποχρεωτικό το καθεστώς πλήρους ιχνηλασιμότητας για εισαγωγές ακατέργαστων και γυαλισμένων φυσικών διαμαντιών. Επιπλέον, αναβάλλει την απαγόρευση των κοσμημάτων που περιέχουν ρωσικά διαμάντια που έχουν υποστεί επεξεργασία σε τρίτες χώρες εκτός της Ρωσίας έως ότου το Συμβούλιο αποφασίσει να ενεργοποιήσει την απαγόρευση υπό το πρίσμα των μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της G7 για τη συνέχιση αυτού του μέτρου.

Επιπλέον, το νέο πακέτο περιλαμβάνει μέτρα που προστατεύουν τις δημοκρατικές μας διαδικασίες και καταπολεμούν τη ρωσική παρέμβαση, όπως η απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ρωσικό κράτος. Περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την ενίσχυση των υφιστάμενων περιορισμών μεταφορών, και ιδίως την απαγόρευση πτήσεων και την απαγόρευση των οδικών μεταφορών.

Μια πλήρης επισκόπηση του πακέτου είναι διαθέσιμη στο Q&A μας.

Ιστορικό

Οι κυρώσεις συμβάλλουν στην εκπλήρωση του βασικού στόχου της ΕΕ, ο οποίος είναι να συνεχίσει να εργάζεται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και όχι για μια άλλη παγωμένη σύγκρουση, όπως επισημαίνει η Κομισιόν. Τα αποτελέσματά τους αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου καθώς οι κυρώσεις διαβρώνουν τη βιομηχανική και τεχνολογική βάση της Ρωσίας. Η ΕΕ συνεχίζει επίσης να διασφαλίζει ότι οι κυρώσεις της δεν επηρεάζουν τις εξαγωγές ενέργειας και γεωργικών προϊόντων διατροφής από τη Ρωσία σε τρίτες χώρες. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την επιβολή των κυρώσεων της ΕΕ από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα αυξανόμενα εμπορικά στοιχεία για ορισμένα συγκεκριμένα προϊόντα/χώρες αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία ότι η Ρωσία προσπαθεί ενεργά να παρακάμψει τις κυρώσεις. Αυτό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτεί διπλασιασμό των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της καταστρατήγησης και να ζητηθεί από τους γείτονες ακόμη στενότερη συνεργασία.

Ο απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις Ντέιβιντ Ο’ Σάλιβαν συνεχίζει την προσέγγισή του σε βασικές τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της καταστρατήγησης. Τα πρώτα απτά αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Σε ορισμένες χώρες έχουν τεθεί σε εφαρμογή συστήματα για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον αποκλεισμό των επανεξαγωγών.

Σε συνεργασία άλλες χώρες, έχει συμφωνηθεί μια λίστα με κυρώσεις Κοινής Υψηλής Προτεραιότητας για τα οποία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν ιδιαίτερη δέουσα επιμέλεια και τα οποία τρίτες χώρες δεν πρέπει να επανεξάγουν στη Ρωσία.

Επιπλέον, εντός της ΕΕ, έχει καταρτιστεί ένας κατάλογος προϊόντων που υπόκεινται σε κυρώσεις και τα οποία είναι οικονομικά κρίσιμα και για για αυτά οι επιχειρήσεις και οι τρίτες χώρες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Διεθνή