Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα αναμένεται να καταθέσει σήμερα  στις 10:30 το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Πρόκειται για ένα πολυσέλιδο κείμενο περίπου 2.000 σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν όσο και τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα συνοδεύουν αυτά, θέτοντας το σύνολο των ζητημάτων υπό την κρίση της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Κομισιόν, όταν εγκριθεί το σχέδιο κάποιου κράτους-μέλους θα λάβει και την προκαταβολή 13% που του αναλογεί. Για την Ελλάδα το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 4,1 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου, η Κομισιόν έχει περιθώριο 2 μήνες, έως τις 27 Ιουνίου, για να δώσει την τελική της έγκριση.

Στη συνέχεια χρειάζεται 1 μήνας για να δοθεί και η σχετική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήτοι 27 Ιουλίου. Εάν τηρηθούν δηλαδή τα χρονοδιαγράμματα, τότε η Ελλάδα θα μπορούσε να λάβει την προκαταβολή Ιούλιο με Αύγουστο.

Απόδοση στην οικονομία

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η πλήρης εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορεί δυνητικά να αυξήσει το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6,9% έως το 2026, δηλαδή μία θετική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά περίπου 1,15 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για την περίοδο 2021 – 2026.

Επίσης, οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονται κατά περίπου 20% το 2026 και η απασχόληση κατά 4%, που σημαίνει την δημιουργία 180.000 έως 200.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2026 επιπλέον του σεναρίου βάσης. Σημαντικό είναι ότι αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα προς ΑΕΠ κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2026.

Παράλληλα, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, συνεισφέρουν επιπλέον στον ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,45 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την περίοδο 2021 – 2026.

Αυξάνουν μακροπρόθεσμα τα επίπεδα του πραγματικού προϊόντος, της ιδιωτικής επένδυσης και της απασχόλησης κατά 6%, 8,5% και 4%, αντιστοίχως. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε μόνιμη αύξηση της φορολογικής βάσης, που συνεπάγεται αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες μακροπρόθεσμα.

Με βάση τον προγραμματισμό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε χρόνο θα δανείζεται περίπου 150 δισ. ευρώ. Οι εκδόσεις θα αφορούν ομόλογα (μερικά θα είναι πράσινα) διάρκειας από 3 έως 30 έτη καθώς και έντοκα γραμμάτια.

Κάθε έτος θα καθορίζεται το ύψος των κεφαλαίων που θα πρέπει να αντληθούν από τις αγορές και κάθε εξάμηνο θα προχωρά σε επικαιροποίηση των βασικών παραμέτρων του σχεδίου χρηματοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα δάνεια θα πρέπει να αποπληρωθούν έως το 2058.

Κατανομή χρημάτων

Τα πρώτα χρήματα ύψους 4 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν στην Ελλάδα πριν το τέλος του καλοκαιριού και η βασική στόχευση είναι η κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, σε εθνικό προϊόν και απασχόληση. Αυτός ο στόχος αυτόματα διαγράφει από την εξίσωση τον παράγοντα τα χρήματα να σκορπιστούν δεξιά και αριστερά και η Ελλάδα καλείται μέχρι το 2026 να τρέξει για να πιάσει τα ορόσημα δίνοντας αγώνα για τις εκταμιεύσεις κάθε εξάμηνο. Ειδικότερα, τα χρήματα θα καταφθάνουν στη χώρα σταδιακά και θα συνοδεύονται από στόχους, οι οποίοι καταγράφονται στο ελληνικό σχέδιο και θα επιβλέπονται κάθε έξι μήνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι δράσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2026 και τα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων θα πρέπει να επιστραφούν στην Κομισιόν σε ένα διάστημα 20 ετών. Η ακτινογραφία των κονδυλίων αναλύεται στα εξής ποσά:

1. 18,2 δισ. ευρώ επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

2. 12,728 δισ. ευρώ που θα δανειστεί η Ελλάδα ώστε με τη σειρά του το κράτος να δανείσει σε υποψήφιους επενδυτές,

3. στα 7,457 δισ. ευρώ που θα βάλουν από την τσέπη τους ιδιώτες επενδυτές και 4. στα 19 δισ. ευρώ που θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι τράπεζες (είτε εγχώριες, είτε ξένες) προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδυτές.

Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο προσδοκά να πέσουν στην ελληνική οικονομία κεφάλαια 57,4 δισ. ευρώ από τον φετινό Αύγουστο έως το καλοκαίρι του 2026.

Οι κύριοι άξονες

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-Κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας για κατοικίες, επιχειρήσεις και Δημόσιο,

-Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης

-Αναδασώσεις και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα,

-Υποδομές 5G και οπτικών ινών,

-Ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα

-Πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών

-Νέες έξυπνες μεθόδους καταπολεμήσεως της φοροδιαφυγής

-Εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS

-Ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα,

-Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

-Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα,

-Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής,

-Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας και ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης

-Επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού και στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων

-Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Στόχοι

Στους βασικούς στόχους της κυβέρνησης είναι από φέτος να πετύχει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 3% με επιστροφή σε ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις που θα περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021-2024, που θα κατατεθεί στην Κομισιόν στα τέλη της Μεγάλης Εβδομάδας, το 2021 η παράταση της υγειονομικής κρίσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις αρχικές προβλέψεις, «προσγείωσε» την εκτίμηση για ανάπτυξη στο 3,6% από 4,8% που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό. Ωστόσο το 2022 το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 6,2%.

Στο σκέλος των «κόκκινων» δανείων, μπορεί οι αρχικές εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος να κάνουν λόγο για αύξηση αυτών κατά 8-10 δισ. ευρώ φέτος, ωστόσο το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι το τελικό μέγεθος θα είναι μικρότερο. Μάλιστα στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό έως το τέλος του 2022.

Καθοριστικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του προγράμματος Ηρακλής 2, που έχει ως στόχο την περαιτέρω μείωση κατά 32 δισ. ευρώ των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ταμείο Ανάκαμψης