Από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παρατηρήσει βελτίωση του δείκτη ανάκαμψης, καθώς το εμβολιαστικό πρόγραμμα ενισχύεται ενώ ταυτόχρονα μειώνονται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Την εβδομάδα έως τις 2 Μαΐου ο δείκτης ανάκαμψης βελτιώθηκε περαιτέρω από τις από τις 76 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, στις 81,6 μονάδες.

Πρόκειται για σημαντική βελτίωση η οποία οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της εικόνας στην αγορά εργασίας αλλά και στην υγεία, ενώ βελτιωμένη παρουσιάζεται και η εικόνα της κινητικότητας και της ζήτησης/κατανάλωσης και της παραγωγής /βιομηχανίας.

Στην Ευρωζώνη (της οποία τα στοιχεία από την Oxford Economics και παρουσιάζουν μια μικρή καθυστέρηση), παρατηρείται μείωση την εβδομάδα έως την 11η Απριλίου, στις 72,8 μονάδες σε σχέση με τις 73,8 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Η μείωση αυτή παρατηρείται κυρίως λόγω της μείωση της ζήτησης/κατανάλωσης και παρότι ο χρηματοοικονομικός κλάδος παρουσιάζει μικρή βελτίωση. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τις εκτιμήσεις επιβράδυνσης της ανάκαμψης στην Ευρώπη που όμως δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα της ανάκαμψης.

Η πανδημία και η οικονομία

Η εξέλιξη των μέτρων αποστασιοποίησης, των κρουσμάτων και θυμάτων από την covid-19 και του ΑΕΠ παραμένει στα ίδια σχετικά επίπεδα, αν και εκτιμάται ότι θα έλθουν πιο θετικά αποτελέσματα εφόσον υλοποιηθούν οι εξαγγελίες για άνοιγμα του τουρισμού και του λιανεμπορίου τις επόμενες μέρες.

Προβλέψεις για το ΑΕΠ

Οι προβλέψεις της εβδομάδας αυτής για το ΑΕΠ φέρνουν μικρή αναθεώρηση λόγω προσθήκης των πιο πρόσφατων εκτιμήσεων (Μάιος 2021) της Focus Economics. Το 2021 ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εκτιμάται σε 3,48% ενώ ήταν 3,40% στην προηγούμενη εκτίμηση, και για το 2022 ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εκτιμάται σε 7,22% ενώ ήταν 7,20% στην προηγούμενη εκτίμηση.

Σημείωση: Τα ιστορικά στοιχεία του πίνακα (2019-2020) ενδέχεται να διαφέρουν (ελαφρά) από ήδη δημοσιευμένα στοιχεία για διάφορους λόγους. Το χρησιμοποιούμενο μοντέλο απαιτεί κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί.

* O καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης, επιστημονικός υπεύθυνος στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με συνεργάτες τους Δρ. Π.Χ. Κωστή και Δρ. Κ.Η. Καυκά και ομάδα ερευνητών παράγουν τους δείκτες από τη Βάση Δεδομένων για Οικονομικές προβλέψεις.

Η μεθοδολογία εδώ

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia
ΕΔΥΤΕ: Αναβάθμιση δικτυακών υποδομών σε 45 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
Academia |

Αναβαθμίζονται οι δικτυακές υποδομές σε 45 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα

Υπογράφτηκε σύμβαση με την ένωση των εταιρειών Cosmos Business Systems και Δυναμική Πληροφορική για την προμήθεια εξοπλισμού και καλωδιώσεων οπτικών ινών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ήφαιστος»