Το taxisnet βρίσκεται στη διαδικασία ανοίγματος  για την υποβολή, λέμε τώρα, των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020. Βέβαια δηλώσεις δεν θα μπορούμε να στείλουμε αμέσως, μιας και πρέπει πρώτα να ελέγξουμε  αν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των απαραίτητων στοιχείων από όλες τις υπηρεσίες, Λογιστήριο του Κράτους, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες κλπ.

Παρόλη τη μηχανογραφική «επίθεση» κράτους και τις νέες μηχανογραφικές υπηρεσίες που τέθηκαν στην διάθεση του πολίτη, υπάρχουν ακόμη ενέργειες, που πρέπει να γίνουν πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Περάστε από την Δ.Ο.Υ. πριν καταθέσετε δήλωση – Αλλαγές που αφορούν το Μητρώο (έστω και ηλεκτρονικά)

Πολλοί είναι οι φορολογούμενοι που πρέπει πριν από την αποστολή της φορολογικής δήλωσης να περάσουν πρώτα από το Μητρώο της εφορίας και μετά να προσπαθήσουν να καταθέσουν την φορολογική τους δήλωση.

α) Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18 έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Σύμφωνα με τον νόμο όλοι οι πολίτες πάνω από 18 ετών πρέπει να έχουν ΑΦΜ, άσχετα αν καταθέσουν δική τους φορολογική δήλωση ή αναγραφούν ως εξαρτόμενα μέλη στην δήλωση του γονέα που έχει την γονική επιμέλεια (μαθητές, φοιτητές, στρατευμένοι).

Προσοχή: Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό Α.Φ.Μ. προκειμένου να τα συμπεριλάβουμε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωσή σας.

(Βλέπε και: https://www.ot.gr/2021/04/09/apopseis/experts/apoktisi-afm-apo-neous-ano-ton-18-eton-ola-osa-prepei-na-gnorizete/ )

β) Όσοι παντρεύτηκαν θα πρέπει να δηλώσουν την έγγαμη σχέση.

Η δήλωση αυτή πρέπει αν γίνει στο Μητρώο της εφορίας, στο οποίο θα πρέπει να δηλωθεί ο γάμος, για να κάνουν κοινή φορολογική δήλωση όπως απαιτεί ο νόμος για τους συζύγους.

Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να το δηλώσουν για να έχουν τη ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Στην συνέχεια ο φορολογούμενος θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση στοιχείων στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, και  αφού επιλέξει την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και πληκτρολογήσει τον Α.Φ.Μ. της συζύγου, θα προχωρήσει στην συμπλήρωση της δήλωσης.

Να σημειώσουμε ότι υπάρχει πλέον διασύνδεση με την Δ.Ο.Υ. και τα ληξιαρχεία. Καλό όμως θα είναι να ελέγξετε μέσα από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, στο taxinet, αν έχει δηλωθεί ο γάμος αυτόματα.

γ) Όσοι χώρισαν θα δηλώσουν τη διακοπή της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονική έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της συζύγου ή του συζύγου.

Στην συνέχεια ο φορολογούμενος θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση στοιχείων στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, θα διαγράψει την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.

Την αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να κάνει και η σύζυγος.

Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσει το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια θα διαγράψει την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ», στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» θα πληκτρολογήσει τον δικό στης Α.Φ.Μ. και θα πατήσει «Επιβεβαίωση στοιχείων».

Προσοχή: Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή για διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων.

δ) Όσοι φορολογούμενοι έχουν αλλαγή σε φορολογικά τους στοιχεία, όπως αλλαγή ταυτότητας, την διεύθυνση κατοικίας τους κ.λπ.

Προσοχή: Σύμφωνα με τις οδηγίες του taxisnet:

Από την επιλογή «Καινούρια Αίτηση» μπορείτε να δείτε την διεύθυνση κατοικίας όπως αυτή είναι σήμερα καταχωρημένη στο Μητρώο TAXIS και να την μεταβάλλετε ή να την διορθώσετε αν δεν είναι ενημερωμένη σωστά, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο Μ1.

Σε περίπτωση που η αλλαγή διεύθυνσης επιφέρει και αλλαγή Δ.Ο.Υ. , δεν χρειάζεται να επιλέξετε εσείς τη νέα Δ.Ο.Υ.. Αυτό θα γίνει από τη Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκετε κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής σας.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ. , στο λογαριασμό σας στην επιλογή «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου» / «Υποβληθείσες Αιτήσεις» στη στήλη «Κατάσταση» εμφανίζεται η ένδειξη «εγκρίθηκε» ή «απορρίφθηκε» καθώς και ο λόγος απόρριψης.

Για να δείτε τη νέα αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνσή σας όπως καταχωρήθηκε στο σύστημα πατήστε το πλήκτρο «Εκτύπωση».

1) Αν χρησιμοποιείτε ως έδρα άσκησης της δραστηριότητάς σας την κατοικία σας, η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας δεν μεταβάλλει και τη διεύθυνση της έδρας σας. Για αλλαγή διεύθυνσης έδρας υποβάλλεται το έντυπο Μ2 μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. .

2) Όταν διαπιστώνετε ότι κάνατε λάθος στη συμπλήρωση της οδού ή του ΤΚ ή του αριθμού της διεύθυνσής σας και η αίτησή σας βρίσκεται σε κατάσταση Επεξεργασίας, στη Νέα Αίτηση που θα υποβάλλετε για να διορθώσετε το προηγούμενο λάθος σας ,θα πρέπει εκ νέου να συμπληρώσετε όλη τη νέα διεύθυνση (οδό, αριθμό, ΤΚ).

ε) Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβουν τον κλειδάριθμό τους και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς το λογιστή.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Την εφορία τους θα πρέπει να επισκεφθούν υποχρεωτικά και οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια προκειμένου να μην φορολογηθούν για αυτά.

Στην εφορία θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος και αφού ελεγχθούν από την Δ.Ο.Υ., τότε θα έχετε την δυνατότητα να δηλώσετε τα ανείσπραχτα ενοίκια του φορολογικού έτους 2016. Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν έχετε καταθέσει τα δικαιολογητικά στην Δ.Ο.Υ. δεν μπορούν να θεωρηθούν τα ενοίκια αυτά ως ανείσπρακτα. (Σχετικά με τα δικαιολογητικά βλέπε ΠΟΛ.1024/12.2.2016).

Με τον νόμο Ν. 4797 (ΦΕΚ Α’ 66/23-04-2021), πέρα από τα δικαιολογητικά της ΠΟΛ. 1024/2016, μπορεί η αναγγελία των ανείσπρακτων ενοικίων μπορεί να γίνει και με κοινοποίηση στον μισθωτή εξώδικης καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση, για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Δηλώσεις που κατατίθενται υποχρεωτικά χειρόγραφα στην εφορία

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται:

α) Οι δηλώσεις των  αποβιωσάντων:

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τους νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος.

Προσοχή: Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλει τη δήλωση ηλεκτρονικά. Στην διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων του εν ζωή συζύγου, ισχύει η διαδικασία που έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις χωρισμού.

β) Οι δηλώσεις που αφορούν αναδρομικούς μισθούς ή συντάξεις:

Εάν στην φορολογική δήλωση και ειδικά στις βεβαιώσεις αποδοχών, αναφέρονται ποσά που αφορούν προηγούμενα φορολογικά έτη, τότε ο φορολογούμενος πρέπει να καταθέσει χειρόγραφη φορολογική δήλωση, ανά φορολογικό έτος στην Δ.Ο.Υ.. Η δήλωση αυτή μπορεί να κατατεθεί εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του φορολογικού έτους. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις φορολογικών ετών 2015 και εφεξής, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Προσοχή: Σε περίπτωση που το ποσό που αναφέρεται αφορά περισσότερα φορολογικά έτη, ο φορολογούμενος πρέπει να αποταθεί στον ασφαλιστικό φορές ή την υπηρεσία που έστειλε τα στοιχεία στο taxis ώστε να γίνει διαχωρισμός του ποσού κατά φορολογικό έτος.

Περάστε από την Δ.Ο.Υ για υπόθεση σας

Να σημειώσουμε ότι, στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, όλα τα έγγραφα που αφορούν ποσά που αναφέρονται στην δήλωση φυλάσσονται από τον φορολογούμενο, για μια πενταετία. Αρκετές είναι οι φορές που ο ελεγκτικός  μηχανισμός ζητάει από τους φορολογούμενους να προσκομίσουν τα στοιχεία αυτά στην Δ.Ο.Υ..

Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Καινοτομία: Η Ελλάδα μεταξύ των τριών χωρών στην Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη βελτίωση
Experts |

Καινοτομία: Η Ελλάδα μεταξύ των τριών χωρών στην Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη βελτίωση

Ελλάδα, ένα από τα τρία κράτη μέλη όπου οι επιδόσεις στην καινοτομία βελτιώθηκαν πάνω από 20 % από το 2015, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2022 (European Innovation Scoreboard) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Σεπτ. 2022