Μια νέα στρατηγική ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ, η οποία περιγράφει ένα μακροπρόθεσμο όραμα: να καταστεί η ΕΕ κοινωνία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και πλήρως προσαρμοσμένη στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έως το 2050.

Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν παρέχουν πολιτική καθοδήγηση στην Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει την επικέντρωση της στρατηγικής στην καλύτερη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ανταλλαγής των γνώσεων που αφορούν τις κλιματικές επιπτώσεις και την κλιματική προσαρμογή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της πλατφόρμας Climate-ADAPT.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία του συμπλέγματος κλίματος και υδάτων και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των λύσεων που βασίζονται στη φύση για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής, τη συμβολή στη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Τα κράτη μέλη στηρίζουν τις προσπάθειες της στρατηγικής για να ενσωματωθεί η προσαρμογή στις μακροοικονομικές δημοσιονομικές πολιτικές. Η Επιτροπή καλείται να εξετάσει, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, το πώς μπορεί να γίνεται η μέτρηση και η διαχείριση των δημοσιονομικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και να αναπτύξει ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τη χρήση της ασφάλισης έναντι κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

Το Συμβούλιο επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της οικοδόμησης ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Η ΕΕ αποσκοπεί σε τουλάχιστον 30 % δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής, στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, καθώς και τουλάχιστον 37 % στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το Συμβούλιο υποστηρίζει τον στόχο της στρατηγικής να εντατικοποιηθεί η διεθνής δράση υπέρ της προσαρμογής, κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία των Παρισίων. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών να κλιμακώσουν περαιτέρω την κινητοποίηση διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα και υποστηρίζει την ενίσχυση της παγκόσμιας δέσμευσης και των ανταλλαγών για την προσαρμογή.

Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν σήμερα παρέχουν επίσης κατευθύνσεις για την υποβολή ανακοίνωσης της ΕΕ σχετικά με την προσαρμογή στην UNFCCC πριν από την COP26.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Green
ΟΗΕ: Η ανθρωπότητα στα πρόθυρα των κατακλυσμιαίων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
Green |

Λειψυδρία, εκτοπισμοί και κατάρρευση της οικονομίας - Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης, μιας από τις σημαντικότερες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη φύση και την ανθρωπότητα, ένα κείμενο που αναμένεται να υιοθετηθεί στις αρχές του 2022, αφού υιοθετηθεί με συναίνεση από τις 195 χώρες μέλη.

Έρχεται νέος κλιματικός νόμος πριν την παγκόσμια διάσκεψη ΟΗΕ
Green |

Έρχεται νέος κλιματικός νόμος πριν την παγκόσμια διάσκεψη ΟΗΕ για το κλίμα

Θα περιλαμβάνει ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως σημειώνει ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, Γεώργιος Κρεμλής

Shell: Κάνει «focus» στο Αιγαίο για θαλάσσια αιολικά  
Green |

 «Focus» στο Αιγαίο για θαλάσσια αιολικά κάνει η Shell

Πυκνώνουν οι συναντήσεις των Ολλανδών με ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αναζητώντας συνεργασίες για ανάπτυξη πλωτών αιολικών πάρκων, δίχως, ωστόσο, να αποκλείουν και συμπράξεις για χερσαία έργα ΑΠΕ

San Francisco Fed: Η κλιματική αλλαγή συνιστά ρίσκο που η Fed δεν μπορεί να αγνοεί
Green |

«Η κλιματική αλλαγή συνιστά ρίσκο που η Fed δεν μπορεί να αγνοεί»

Σύμφωνα με την Μέρι Ντάλι, δεν είναι θέμα πράσινου ακτιβισμού, αλλά έχει να κάνει με το χρέος της Fed να προστατεύει την απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών, που επηρεάζονται σαφώς από το ντόμινο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής