Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 60 εκατ. ευρώ, που ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση της AEGEAN από το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ. Όπως είχε σημειώσει πρόσφατα, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, οπρόεδρος, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, η AEGEAN με τα συνολικά 180 εκατ. ευρώ που θα συγκεντρώσει από το πακέτο στήριξης μετόχων και ελληνικού Δημοσίου θα φτάσει θωρακισμένη κεφαλαιακά στο καλοκαίρι του 2022. Είχε μάλιστα εμφανιστεί σίγουρος ότι η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας δεν θα μειωθεί, ακόμα και αν η κερδοφορία δεν ανακτηθεί τα επόμενα 1-2 χρόνια.

Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε με βάση την από 14.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.03.2021 (στο εξής η «Αύξηση») και πραγματοποιήθηκε από τις 27/05/2021 έως και τις 09/06/2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με άντληση κεφαλαίων ποσού €60.000.000,00, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής των δικαιούχων μετόχων.

Η ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε 68.714.349 ευρώ, ήτοι 21.473.234 μετοχές συνολικά.

Ποσοστό 95,8% της ΑΜΚ καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού 57.492.851,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε 17.966.516 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 4,2% με την καταβολή συνολικού ποσού 2.507.148,80 ευρώ που αντιστοιχεί σε 783.484 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που διατέθηκαν αναλογικά με βάση τον αριθμό των 3.506.718 νέων μετοχών που ζητήθηκαν συνολικά από επενδυτές μέσω προεγγραφών.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 60.000.000,00 ευρώ.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 12.187.500 ευρώ, με την έκδοση 18.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ εκάστης και ποσό 47.812.500,00 ευρώ θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 58.608.615,00 ευρώ διαιρούμενο σε 90.167.100 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ η καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2020 απόλυτη πρωταγωνίστρια στις αερομεταφορές διεθνώς ήταν η πανδημία, που καθήλωσε αεροσκάφη και ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2020, η Aegean κατέγραψε ζημιές ύψους 227,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 78,5 εκατ. ευρώ το 2019. Στον αντίποδα όμως, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διατηρήθηκαν στα 478,4 εκατ. ευρώ κατά το τέλος του 2020 από 516,9 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2019.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις