Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σχεδόν μόνιμα σε θετικό πεδίο και για σχετικά μικρό διάστημα στην αρχή σε αρνητικό. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 5,26 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 28,88 μονάδες ψηλότερα. Το ελάχιστο, οι 2214,22 μονάδες, εμφανίστηκε στις 10:30. Το ανώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 17:10 και ήταν οι 2248,82. Το κλείσιμο στις 2248,36 από 2219,48 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +1,30% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανέβηκε στα 26,814 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Ιουνίου διακινήθηκαν 767 συμβόλαια με ανώτερο τις 2243,75 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2210,00 με τελευταίες πράξεις στις 2242,00 από 2218,00 μονάδες η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2242,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 5712 από 5874. Επίσης διακινήθηκαν 576 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου με ανώτερο μέρας στις 2213,50, χαμηλό στις 2189,00 μονάδες με τελευταίες πράξεις στις 2212,00 και τιμή κλεισίματος στις 2210,25 και τα ανοικτά ΣΜΕ ανήλθαν στα 590 από 409. Δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ λήξης Αυγούστου με αποτέλεσμα να μείνει 1 ανοικτό ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον υποχώρησε. Στα calls του 25άρη της σειράς του Ιουνίου άλλαξαν χέρια 28 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2050 ως τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς, ο όγκος ήταν 4 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2150 ως τις 2300 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου διακινήθηκαν 123 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2150 και τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς εμφανίστηκε όγκος 20 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης στις 2200 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές ενισχύθηκαν συνολικά και περισσότερο στα ΣΜΕ των τραπεζών. Για αυτές στην υποκείμενη αγορά οι συναλλαγές διαμόρφωσαν την ακόλουθη εικόνα:

• ΑΛΦΑ (+0,85%) με όγκο 8,529 από 7,603 εκατ. τεμάχια, οδηγήθηκε σε κλείσιμο στο 1,190 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 1,199 και κατώτερο τα 1,165 με προηγούμενο κλείσιμο στα 1, 180 ευρώ.
• ΕΤΕ (+1,32%) με όγκο 1,249 από 1,609 εκατ. τεμάχια οδηγήθηκε σε κλείσιμο στα 2,705 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 2,710 και κατώτερο τα 2,669 με προηγούμενο κλείσιμο στα 2,680 ευρώ.
• ΕΥΡΩΒ (+2,02%) με όγκο 10,776 από 8,249 εκατ. τεμάχια οδηγήθηκε σε κλείσιμο στα 0,857 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 0,857 και κατώτερο τα 0,830 με προηγούμενο κλείσιμο στα 0,840 ευρώ.
• ΠΕΙΡ (+1,62%) με όγκο 4,335 από 4,616 εκατ. τεμάχια οδηγήθηκε σε κλείσιμο στα 1,620 ευρώ έχοντας ανώτερο τα 1,628 και κατώτερο τα 1,581 με προηγούμενο κλείσιμο στα 1,590 ευρώ.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης στα παράγωγα ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

• Της ΠΕΙΡ που είχαν όγκο 157489 από 14658 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου ενώ έκλεισαν στα 1,62 ευρώ από 1,60 την προηγούμενη συνεδρίαση και μεταβολή +1,89% με ανώτερο στα 1,63 ευρώ και χαμηλό στα 1,58. Επίσης άλλαξαν χέρια 150955 από 6428 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου.
• Της ΑΛΦΑ με 5603 από 5347 ΣΜΕ όγκο την προηγούμενη που έκλεισε στα 1,17 ευρώ με προηγούμενο κλείσιμο τα 1,16 και μεταβολή +0,86% με ανώτερο στα 1,18 ευρώ και χαμηλό στα 1,15. Επίσης άλλαξαν χέρια 4176 από 2914 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου.
• Της ΕΥΡΩΒ με 5303 από 3748 για την τρέχουσα σειρά που έκλεισε στα 0,854 ευρώ με προηγούμενο κλείσιμο τα 0,820 και μεταβολή +1,91% με ανώτερο στα 0,853 ευρώ και χαμηλό στα 0,831. Επίσης διακινήθηκαν 1583 από 662 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου.
• Της ΕΤΕ με 2409 από 3703 που έκλεισε στα 2,70 ευρώ με προηγούμενο κλείσιμο τα 2,69 και μεταβολή +0,74% με ανώτερο στα 2,71 ευρώ και χαμηλό στα 2,67. Επίσης άλλαξαν χέρια 1361 από 1489 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου.

τα αμέσως επόμενα σε όγκο ήταν τα 894 ΣΜΕ για ΛΑΜΔΑ λήξης Σεπτεμβρίου, τα 743 για ΔΕΗ λήξης Ιουνίου και τα 645 από 716 ΣΜΕ για την τρέχουσα σειρά της ΜΥΤΙΛ και 692 από 711 για την επόμενη σειρά.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αυξήθηκε και αφορούσε στα 10000 συμβόλαια για ΕΛΛΑΚΤΩΡ και 3000 για ΕΛΠΕ.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Αγορές