Με ανοδικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η ανάπτυξη παραγωγής το Α΄ τετράμηνο του 2021 για την NP Ασφαλιστική, με αποτέλεσμα η παραγωγή της Εταιρίας να διαμορφωθεί στα 12,7 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τετράμηνο και να είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο αύξησης της αγοράς στις Γενικές Ασφαλίσεις.

Η Εταιρία κατέβαλλε αποζημιώσεις ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο Δείκτης Ζημιών (loss ratio) διαμορφώθηκε στο 52,3% που θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός.

Το τεχνικό αποτέλεσμα της Εταιρίας διαμορφώθηκε στα 4,3 εκατ. ευρώ και αποδίδεται στο εξαιρετικό underwriting και στην ορθολογική τιμολόγηση όλων των προϊόντων της Εταιρίας. Τα έσοδα από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκαν στο 1,1 εκατ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης των αποτιμήσεων σε μετοχές και ομόλογα.

Τα κέρδη προ φόρων στο Α΄ τετράμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ και οι Δείκτες Φερεγγυότητας παρέμειναν σταθεροί στο 278% ο SCR και στο 1.112% ο MCR, κατατάσσοντας την Εταιρία στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα στις ασφαλιστικές με τους μεγαλύτερους Δείκτες Φερεγγυότητας.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Αλληθωρισμοί για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Opinion |

Αλληθωρισμοί για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αποτελούν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά είναι ανάγκη να ικανοποιούν μερικά οικονομικά και τραπεζικά κριτήρια για τραπεζικό δανεισμό, τα οποία διασφαλίζουν καταθέτες και φορολογούμενους και σταματά η εντύπωση ότι τράπεζες και κράτος είναι … ευαγή ιδρύματα