Στην Ελλάδα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία δεκάδες αλλοδαποί συνταξιούχοι, ξένοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι αλλά και Έλληνες οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η Ελλάδα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στη χώρα μας «μαγνητίζουν» τους αλλοδαπούς αλλά και τους Έλληνες που «μετανάστευσαν» στη σκιά της οικονομικής κρίσης.

Τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μπάμπη Παπαδημητρίου σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση κατοίκων εξωτερικού αποκαλύπτουν τα εξής:

– Συνταξιούχοι του εξωτερικού: Το 2020, πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων, υποβλήθηκαν 8 αιτήσεις, από φορολογούμενους από 5 χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 7. Το 2021, υποβλήθηκαν 204 αιτήσεις από φορολογούμενους προερχόμενους από περίπου 20 χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτής, για τις οποίες η διαδικασία έγκρισης είναι σε εξέλιξη.

– Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι του εξωτερικού και Ελληνες: Έχουν ήδη υποβληθεί 167 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 113 αφορούν μισθωτούς και οι υπόλοιπες 39 ελεύθερους επαγγελματίες και 15 ατομικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας:

1. Με τον ν. 4646/2019, από το φορολογικό έτος 2020, ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, δύναται να υπαχθεί για 15 έτη σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον πληροί – σωρευτικά – συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και μεταξύ αυτών, την πραγματοποίηση επένδυσης στην Ελλάδα ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ. Με την καταβολή, ετησίως, κατ’ αποκοπήν φόρου 100.000 ευρώ, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή. Παράλληλα, ο φορολογούμενος απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή. Η εναλλακτική φορολόγηση δύναται, με αίτηση του φορολογούμενου, να επεκταθεί και σε συγγενικά του πρόσωπα.

Το 2020, πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες του πρώτου κύματος της πανδημίας, υποβλήθηκαν 20 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι αιτήσεις 18 επενδυτών και 7 συγγενικών τους προσώπων.

Οι αιτήσεις αφορούν σε επενδυτές από 9 χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το σύνολο του βεβαιωθέντος και καταβληθέντος φόρου ανήλθε σε 1,9 εκατ. ευρώ το 2020.

Το 2021, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, ήδη, ανήλθε σε 58.

Έγινε δεκτή η υπαγωγή στις διατάξεις για 57 επενδυτές και 17 συγγενικά τους πρόσωπα από 20 περίπου χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύνολο του βεβαιωθέντος φόρου είναι 7,9 εκατ. ευρώ για το 2021, εκ των οποίων έχει ήδη καταβληθεί ποσό ύψους 2,9 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία υλοποιείται εξαιρετικά, με μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών.

2. Το επόμενο βήμα για τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων έγινε με το ν. 4714/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του, από το φορολογικό έτος 2020, ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται, για 15 φορολογικά έτη, σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον ισχύουν, σωρευτικά, συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει, κάθε φορολογικό έτος, αυτοτελώς φόρο με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ενώ το εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

Το 2020, πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων, υποβλήθηκαν 8 αιτήσεις, από φορολογούμενους από 5 χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 7.

Το 2021, υποβλήθηκαν 204 αιτήσεις από φορολογούμενους προερχόμενους από περίπου 20 χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτής, για τις οποίες η διαδικασία έγκρισης είναι σε εξέλιξη.

Για τους φορολογούμενους αυτούς, ο φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Συνεπώς, και αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον συνταξιούχων.

3. Το πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων συμπληρώθηκε με το ν. 4758/2020, στοχεύοντας στην προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Με τις διατάξεις του νόμου, από το φορολογικό έτος 2021, ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται για 7 φορολογικά έτη σε ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, εφόσον ισχύουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, ο φορολογούμενος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα, ενώ δεν έχει εφαρμογή και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για κατοικία και επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

Παρ’ όλο που η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μόλις ξεκίνησε, μετά την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, έχουν ήδη υποβληθεί 167 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 113 αφορούν μισθωτούς και οι υπόλοιπες 39 ελεύθερους επαγγελματίες και 15 ατομικές επιχειρήσεις.

Συνεπώς, και αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

4ον. Τέλος, το πλαίσιο προσέλκυσης στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό συμπληρώθηκε με το ν. 4778/2021.

Με αυτόν, θεσπίζονται σαφείς και διαφανείς κανόνες για τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Συγκεκριμένα, παρέχονται κίνητρα ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος των εν λόγω εταιρειών ειδικού σκοπού με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιούν, ώστε η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας, με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να πραγματοποιείται από τις εταιρείες αυτές, εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αναμένεται σύντομα η έκδοση της κανονιστικής απόφασης που θα ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου αυτού πλαισίου οικονομικής δραστηριότητας.

Συμπερασματικά, το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί, στενά, την εφαρμογή των νέων διατάξεων και εκδίδει τις απαραίτητες κανονιστικές αποφάσεις, ώστε να είναι πλήρες το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής.

Τέλος, αξιολογώντας την μέχρι τώρα εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, προβαίνει στις αναγκαίες προσαρμογές για την περαιτέρω διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Ενώ, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των φορολογουμένων χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εφέτος.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Tax