Επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικών καταστροφών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία τους αλλά αποτελούν αφορολόγητα έσοδα, θα αφαιρεθούν κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από τις ατομικές επιχειρήσεις αναγραφόμενες σε ειδικούς κωδικούς του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3 και από τα νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες σε ειδικούς κωδικούς του εντύπου Ν. Ειδικότερα οι ενισχύσεις – αποζημιώσεις αυτές είναι :

α) Το ποσό των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού που καταβάλλονται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και το οποίο είναι αφορολόγητο.

β) Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 2 του Ν.4728/2020 που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 και η οποία ορίζεται ως αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. (σχετική η εγκύκλιος Ε.2212/2020).

γ) Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 2 του Ν.4722/2020 που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020, η οποία ορίζεται ως αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.

δ) Το ποσό της αποζημίωσης που προέρχεται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του Covid-19, το οποίο καταβάλλεται δυνάμει της υπ’ αριθμόν 8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.

ε) Το ποσό της ενίσχυσης του άρθρου 55 του Ν.4758/2020 που καταβάλλεται στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου και το οποίο, μεταξύ άλλων, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.

στ) Το ποσό της ωφέλειας του Ν.4682/2020 και του Ν.4690/2020 που προκύπτει από την έκπτωση σε ποσοστό 25% επί του Φ. Π. Α. και των ρυθμισμένων οφειλών λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών, το οποίο συνιστά αφορολόγητο έκτακτο έσοδο, (σχετική η εγκύκλιος Ε.2207/2020).

ζ) Το ποσό το οποίο ωφελείται επιχείρηση από τη διαγραφή υποχρεώσεών της, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα το οποίο δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά το χρόνο διαγραφής τους και θα πρέπει να εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα τηρεί απλογραφικά βιβλία, το ποσό της ως άνω ωφέλειας παρακολουθείται εξωλογιστικά.

η) Τα ποσά των ενισχύσεων του άρθρου 146 του Ν.4764/2020 που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού Covid-19 στον πρωτογενή τομέα, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, οι οποίες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.

θ) Το ποσό της έκτακτης επιδότησης του άρθρου 111 του Ν.4714/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 139 του Ν.4764/2020 που χορηγείται ως αποζημίωση στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς και στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα, οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισμό των οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 και η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του N.4753/2020 είναι αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.

ι) Το ήμισυ του ποσού της μείωσης των μισθωμάτων που επιστρέφεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.4690/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του Ν.4758/2020, σε εκμισθωτές – φυσικά πρόσωπα, τα οποία εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid-19. Τα ποσά αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο καθώς και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., (αφορά μισθώματα που αποτελούν για το φυσικό πρόσωπο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts