Την εβδομάδα έως τις 11 Ιουλίου ο δείκτης ανάκαμψης παρουσίασε σταθεροποίηση καθώς παρέμεινε στις 100,7 μονάδες. Από τη μια μεριά, κατά την εβδομάδα αυτή βελτίωση παρουσίασαν η ζήτηση / κατανάλωση και η κινητικότητα. Από την άλλη μεριά, μειώθηκαν οι δείκτες της υγείας, της αγοράς εργασίας και την παραγωγή/ βιομηχανία.

Στην Ευρωζώνη (της οποία τα στοιχεία από την Oxford Economics και παρουσιάζουν μια μικρή καθυστέρηση), παρατηρείται περαιτέρω βελτίωση κατά την εβδομάδα έως τις 27 Ιουνίου. Ο δείκτης έφτασε στις 85,4 μονάδες, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στις 84,5 μονάδες. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται κυρίως στις βελτιώσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου, της υγείας, της αγοράς εργασίας, της παραγωγής/ βιομηχανίας. Μείωση καταγράφηκε μόνο στη ζήτηση/ κατανάλωση.

Σημαντική βελτίωση των προβλέψεων για το ΑΕΠ

Οι νέες εκτιμήσεις του μοντέλου Global Economic Model της Oxford Economics (Ιούλιος 2021) παρουσιάζονται αρκετά βελτιωμένες για το 2021 σε σχέση αυτές του προηγούμενου μήνα. Για το 2021 αναμένεται ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 6,01% (από 5,42% του προηγούμενου μήνα). Μειωμένος αναμένεται ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 2022 καθώς αναμένεται ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 5,92% (από 6,59% του προηγούμενου μήνα).

Αντίστοιχης κατεύθυνσης είναι και οι νέες εκτιμήσεις της Consensus Economics. Για το 2021 αναμένεται ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 4,8% (από 4% του προηγούμενου μήνα). Μειωμένος αναμένεται ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 2022 καθώς αναμένεται ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 5,3% (από 5,6% του προηγούμενου μήνα).

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αναθεωρήσεων,  οι εκτιμήσεις του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ αναθεωρούνται ως εξής: Για το 2021 αναμένεται ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 4,93% (από 4,58% του προηγούμενου μήνα). Μειωμένος αναμένεται ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 2022 καθώς αναμένεται ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 5,4% (από 5,65% του προηγούμενου μήνα).

Πανδημία και Οικονομία
Οι θετικές τάσεις στην οικονομία παραμένουν παρά την αύξηση των κρουσμάτων, τους θανάτους και τις αλλαγές στα μέτρα αποστασιοποίησης.

* O καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης, επιστημονικός υπεύθυνος στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με συνεργάτες τους Δρ. Π.Χ. Κωστή και Δρ. Κ.Η. Καυκά και ομάδα ερευνητών παράγουν τους δείκτες από τη Βάση Δεδομένων για Οικονομικές προβλέψεις.

Μεθοδολογία Δεικτών Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης του E-learning ΕΚΠΑ

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia
ΕΚΠΑ: Στη 224η θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων
Academia |

ΕΚΠΑ: Στη 224η θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το ΕΚΠΑ  βρίσκεται στην 224η  θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων,  στην 48η θέση μεταξύ των 3238 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη και στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

ΟΠΑ: Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας- Ιστορία, παρόν και μέλλον
Academia |

ΟΠΑ: Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας- Ιστορία, παρόν και μέλλον

Αυτή την εποχή υπάρχει μία σημαντική δυναμική στο πεδίο της καινοτομίας και στο ευρύτερο οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ενώ γίνεται όλο και περισσότερο συζήτηση για την επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας

ΕΚΠΑ – Yale: Ιδρύουν εκπαιδευτικό και ερευνητικό Κέντρο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
Academia |

ΕΚΠΑ – Yale: Ιδρύουν εκπαιδευτικό και ερευνητικό Κέντρο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον

Η σύμπραξη των πανεπιστημίων θα συντελέσει στην εξεύρεση πρωτοπόρων λύσεων που συνθέτουν το επιστημονικό με το κοινωνικό στοιχείο για τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία