Στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της στοχεύει η Aegean Baltic Bank (ABBank) το οποίο την παρούσα φάση αποτελείται κατά 90% από ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις και 10% από άλλες εταιρικές και εμπορικές. Στόχος της διοίκησης της ABBank είναι μετά από τρία χρόνια το 70% του χαρτοφυλακίου της να είναι ναυτιλιακό με το υπόλοιπο 30% να αφορά corporate δάνεια.

Αναφορικά με τις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά για το 2021 ότι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης προς την ελληνική ναυτιλία θα αυξηθεί, λόγω της ανόδου που παρατηρείται στις τιμές αγοράς των περισσοτέρων τύπων πλοίων.

Παρά τον προβληματισμό που επικρατεί για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην παγκόσμια και την Ελληνική πραγματική οικονομία, τα ισχυρά θεμελιώδη και εποπτικά μεγέθη της Τράπεζας, η τεχνογνωσία και η ποιότητα του προσωπικού της, και η προσεκτική υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού θα της επιτρέψουν να συνεχίσει την πορεία ανάπτυξής της και να βελτιώσει περαιτέρω την κερδοφορία της το 2021, δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας κ. Θεόδωρος Αφθονίδης.

Σημειώνεται ότι κύριοι μέτοχοι της Τράπεζας είναι η εταιρεία Costanus Limited (που συνδέεται με τον κ. Νικο Τσάκο) , ο κ. Θεόδωρος Αφθονίδης ως φυσικό πρόσωπο και η εταιρεία Vealmont Limited που ελέγχεται από τον κ. Αφθονίδη.

Η ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση

Όπως σημειώνεται στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Τράπεζας, το 2019 η χρηματοδότηση της Ελληνόκτητης ναυτιλίας σηματοδοτήθηκε από τη δυναμικότερη παρουσία των ελληνικών τραπεζών, την αύξηση από δύο σε τρείς των κυπριακών τραπεζών με παρουσία στον κλάδο, τη σταδιακή αποχώρηση ξένης τράπεζας με το δεύτερο μεγαλύτερο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο, καθώς επίσης και από την αύξηση του μεριδίου αγοράς που αποσπούν οι χρηματοδοτήσεις leasing για νεότευκτα πλοία από εξειδικευμένα ιδρύματα της Άπω Ανατολής.

Κατά το 2020, η τάση αύξησης των ναυτιλιακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών συνεχίσθηκε, ενισχύοντας τη θέση τους όχι μόνο ποσοτικά αλλά και από πλευράς μεριδίου αγοράς. Σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία της Petrofin Bank Research για το 2020, μολονότι η συνολική χρηματοδότηση προς την ελληνόκτητη ναυτιλία εκτιμάται ότι έχει υποχωρήσει από το επίπεδο των $53 δις του Δεκεμβρίου 2019, τα χαρτοφυλάκια των ελληνικών και των κυπριακών τραπεζών έχουν σημειώσει αύξηση της τάξης του 20%, σε περίπου 12 δισ. δολ. διαμορφώνοντας το μερίδιο αγοράς τους σε επίπεδα άνω του 20% (2019: 18,6%). Η παροχή δε νέων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες έχει συνδυασθεί με την προσφορά ανταγωνιστικότερων όρων, ασκώντας καθοδική πίεση στα επιτόκια δανεισμού.

Η κάμψη το 2020 του μεριδίου των αλλοδαπών τραπεζών με μακρόχρονη παρουσία στο χώρο αποδίδεται στον ταχύτερο ρυθμό αποπληρωμής των παλαιότερων δανείων σε σχέση με αυτόν της διενέργειας νέων, σε συνδυασμό με την επίδραση της πανδημίας στη στρατηγική ανάληψης κινδύνου που ακολούθησαν το 2020, ενώ η εντεινόμενη δραστηριότητα των ιδρυμάτων από την Άπω Ανατολή δεν ήταν αρκετή για να αναστρέψει την υποχώρηση της θέσης των αλλοδαπών ιδρυμάτων, συνολικά. Για το 2021, οι προαναφερθείσες τάσεις δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά. Τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Άπω Ανατολή εκτιμάται ότι θα επεκτείνονται, και εκείνα των ευρωπαϊκών τραπεζών ότι θα παραμείνουν σε στασιμότητα, οδηγώντας σε συρρίκνωση το μερίδιο αγοράς τους. Εντούτοις, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης προς την ελληνική ναυτιλία υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί, λόγω της ανόδου που παρατηρείται στις τιμές αγοράς των περισσοτέρων τύπων πλοίων.

Αναφορικά με την πορεία της τράπεζας σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, το 2020 ήταν ένα έτος αξιοσημείωτης κερδοφορίας και περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Ενδεικτικά, σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης της τράπεζας ανήλθαν σε €4,1 εκατ., έναντι ζημιάς €0,6 εκατ. το 2019 ενώ τα προ Φόρων και Προβλέψεων Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €5,9 εκατ. από €2,0 εκατ. το 2019 καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 195%. Τα Λειτουργικά Έσοδα σημείωσαν ετήσια άνοδο 37,6%, σε €18,1 εκατ. από €13,2 εκατ., τα δε Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 9,1% και διαμορφώθηκαν σε €12,2 εκατ. από €11,2 εκατ. το 2019.

Περαιτέρω, το Συνολικό Ενεργητικό μεγεθύνθηκε κατά €101 εκατ. ή 20,1% σε ετήσια βάση, σε €605 εκατ. από €504 εκατ. το 2019, ενσωματώνοντας πιστωτική επέκταση €124,6 εκατ. ή 49,3%. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια μειώθηκαν σε €24,5 εκατ. ή 6,5% του συνόλου δανείων, από €26,1 εκατ. και 10,3%, αντίστοιχα. Οι καταθέσεις πελατείας και ο διατραπεζικός δανεισμός αυξήθηκαν κατά €71 εκατ. και €23 εκατ., αντίστοιχα (+22,4%, αθροιστικά). Ο δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων CET-1, λαμβάνοντας υπόψη τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης 2020, διαμορφώθηκε σε 20,5%, από 26,2% το 2019, με πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης του ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαιά της να περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ναυτιλία