Για πόρους περίπου 80 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάπτυξης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι περισσότεροι πόροι που είχαμε στη διάθεσή μας μεταπολεμικά και χωρίς τη μόχλευση, θα βρίσκονται στη διάθεση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τον Δημήτρη Σκάλκο, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που μίλησε στο περίπτερο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Τα 80 δισ. μπορούν να φέρουν γύρω στις 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Άμεσες και έμμεσες από τις δραστηριότητες που θα δημιουργήσουν.

Τόνισε, ωστόσο, ότι το επενδυτικό κενό της ελληνικής οικονομίας ξεπερνάει 100 δισ. «Αρα, είμαστε υποχρεωμένοι να μοχλεύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις και να φέρουμε νέες επενδύσεις ιδιωτικές και εγχώριες. Διαχρονικά ως ποσοστό του ΑΕΠ ελληνικές επενδύσεις περίπου στο ίδιο ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό μπορούμε να το αυξήσουμε», σημείωσε ο κ. Σκάλκος.

Όσον αφορά την κατεύθυνση των επενδύσεων, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα όχι μόνο κατέθεσε από τις πρώτες χώρες στην ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, αλλά επιλέξαμε να επενδύσουμε σε συγκεκριμένους τομείς και ειδικότερα, στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση.

Μεταξύ άλλων, αναφορικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών που κατά γενική ομολογία παρατηρήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας, ο Δημήτρης Σκάλκος είπε χαρακτηριστικά: «Έγινε πολύ σημαντική επιτάχυνση. Ένα μέρος οφείλεται στο γεγονός ότι η γραφειοκρατία των Βρυξελλών διαμόρφωσε ένα προσωρινό πλαίσιο ευελιξίας κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες και μπορέσαμε να μεταφέραμε πόρους εκεί που το είχαμε ανάγκη. Έγιναν σημαντικά βήματα στην ελληνική γραφειοκρατία προκειμένου να επιταχύνουμε τη διάθεση των πόρων. Έχουμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο για προμήθειες και συμβάσεις καιευελπιστούμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε στα επόμενα πολλά χρόνια».

Σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων, ο ίδιος τόνισε: «Πρέπει να πω ότι κατά πρώτον είναι λογικός ο κεπτικισμός. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Δεύτερον, δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί στην κριτική μας. Διαχρονικά με βάση τις μελέτες, στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων μας φέρνουν ως χώρα στη μεσαία κατηγορία των ευρωπαϊκών κρατών. Και η γραφειοκρατία, τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η ελληνική που προστίθεται σε αυτήν, κατά κάποιον τρόπο είναι η άλλη πλευρά της διαφάνειας. Δεν μπορούμε να θέλουμε να τρέξουμε πράγματα και να μην κάνουμε έναν σοβαρό έλεγχο».

Τέλος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, επισημαίνοντας ότι «η ΕΕ βγαίνει στις διεθνείς αγορές και δανείζεται για λογαριασμό των ευρωπαϊκών κρατών., κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Εμείς έχουμε την ιδιοκτησία των έργων, ο έλεγχος, όμως, είναι πολύ αυστηρός. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα βάσει των οποίων θα απελευθερώνονται οι δόσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν δεν πιάνουμε τους χρόνους, δεν θα εκταμιεύονται οι δόσεις, αρα έχουμε ξεκινήσει και προχωράμε».

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Οικονομία
UFBB – Υπόθεση για δύο το μεγάλο ΣΔΙΤ των 870 εκατ. ευρώ
Οικονομία |

UFBB: Υπόθεση για δύο το μεγάλο ΣΔΙΤ των 870 εκατ. ευρώ

Το UFBB θα δημιουργήσει περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps και στοχεύει στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων συνδεσιμότητας του ευρωπαϊκού σχεδίου της «Κοινωνίας των Gigabit».