Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13/09/2021 στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση με θέμα «ΕΚΤ+ και κοινωνική ένταξη: Επενδύοντας σε ανθεκτικές και ευημερούσες κοινωνίες». Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 85η ΔΕΘ, είναι η 2η από μία σειρά εκδηλώσεων που στόχο έχουν να αναδείξουν τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τις προτεραιότητες των δράσεων που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027.

Η εκδήλωση, συντονιστής της οποίας ήταν ο κ. Δημήτρης Τρουλάκης, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, εστίασε στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ύψους 88 δισ. ευρώ, που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και της παιδικής φτώχειας και παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές Ιουνίου

Επενδύοντας στα παιδιά

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο εξασφάλισε καλύτερη χρηματοδότηση για επενδύσεις στην απασχόληση των νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, δύο ομάδες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση.

Εκείνα τα κράτη μέλη, των οποίων το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για το διάστημα 2017 – 2019 είναι άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ προκειμένου να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή να βρουν ποιοτική θέση εργασίας. Τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διαθέσουν πόρους προς αυτή την κατεύθυνση, κατά προτίμηση με την εφαρμογή των ενισχυμένων προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.

Σε παρόμοια βάση, τα κράτη μέλη που είχαν ποσοστό παιδιών που βρίσκονταν αντιμέτωπα με τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στο διάστημα 2017 – 2019 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον το 5% των διαθέσιμων κονδυλίων για την άμεση στήριξη της ισότιμης πρόσβασης των παιδιών σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της αξιοπρεπούς στέγασης. Όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επενδύσουν στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Στήριξη των ατόμων που την χρειάζονται περισσότερο

Με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κονδυλίων θα διατεθεί σε μέτρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τις μη προνομιούχες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί στην αγορά εργασίας, να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις και οι ανισότητες στον τομέα της υγείας.

Το τρέχον Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους έχει ενσωματωθεί, όπως και άλλα ταμεία, στο νέο ΕΚΤ+. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να δαπανήσουν τουλάχιστον το 3% των κονδυλίων τους σε τρόφιμα και σε βοήθεια για παροχή βασικών υλικών αγαθών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μορφές ακραίας φτώχειας που συμβάλλουν περισσότερο στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Κοινωνική συνοχή

Αναφορικά με τη χθεσινή εκδήλωση, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκη Δανδόλου, στην τοποθέτησή της τόνισε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζοντας την κοινωνική συνοχή ανταποκρίθηκε στις έκτακτες συνθήκες από την αρχή της πανδημίας, με δράσεις στους τομείς της εργασίας, της παιδείας και της υγείας. Ξεκινώντας τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 στοχεύουμε στην ανάκαμψη της απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη, που είναι αναγκαία μετά την μακρά περίοδο κρίσης, καθώς και σε νέες καινοτόμες δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι κ. κ. Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, Patrick Paquet, Επικεφαλής της Μονάδας για Κύπρο και Ελλάδα, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Νικήτας Κανάκης, Μέλος Δ.Σ., Πρώην Πρόεδρος, Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Η καινοτομία

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ Γιώργος Σταμάτης στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι «η καινοτομία του ΕΚΤ+ είναι να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας πίσω. Το ΕΚΤ+ κάνει ορατό τον πιο ευάλωτο συμπολίτη μας, τον φέρνει μπροστά, υπογραμμίζοντας ότι ορατότητα σημαίνει κοινωνική ένταξη και κοινωνική επένδυση και άρα μια κοινωνική και δημοκρατική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΤ+ είναι το πιο στοχευμένο πρόγραμμα με επίκεντρο τον άνθρωπο, ως φυσικό πρόσωπο, είτε στην εργασία, είτε στην κοινωνική ένταξή του, μέσα σε μια Ευρώπη με αξίες». Επίσης, ο κ. Σταμάτης τόνισε ότι «Το ΕΚΤ+ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τον άνθρωπο, γιατί δίνει δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να δηλώσουν παρόν και από την πλευρά της,  η Πολιτεία μπορεί να θεσπίζει  νέες εθνικές στρατηγικές κοινωνικής και πολιτικής προστασίας, πάντα με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ένταξη του ανθρώπου στην οργανωμένη κοινωνία.» Κλείνοντας, ο κ Σταμάτης ανέφερε ότι «χωρίς τη λειτουργία του ΕΚΤ+ στην Ελλάδα, οι συνέπειες της κρίσης που βιώσαμε θα ήταν πολύ πιο σκληρές».

Αύξηση απασχόλησης νέων και γυναικών

Ο κ. Patrick Paquet, Επικεφαλής της Μονάδας για Κύπρο και Ελλάδα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τοποθέτησή του δήλωσε ότι «Το ΕΚΤ+ αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πολύ εποικοδομητικός διάλογος με όλα τα κράτη μέλη για τη προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, όπου πλέον, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής εξειδικεύονται από τα ίδια τα κράτη μέλη. Για την Ελλάδα, οι προτεραιότητες τίθενται εδώ από εσάς τους ίδιους, με τον τρόπο που η χώρα επιλέγει να θέτει τα θέματά της, και εδώ είναι η μεγάλη συμβολή του ΕΚΤ+.

Ήδη από το 2019, η Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής στο Πόρτο, έθεσε ως προτεραιότητα την Ευρώπη της Αλληλεγγύης, όπου υπήρξε η δέσμευση οι άνθρωποι να τεθούν πρώτοι και σε απόλυτη προτεραιότητα στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Πλέον, ο νέος κανονισμός του ΕΚΤ+ στοχεύει στην εξυπηρέτηση του ευρωπαϊκού πυλώνα ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ υπάρχει απαίτηση για εναρμόνιση όλων των δράσεων του ΕΚΤ+ με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο μείζον στόχος του ΕΚΤ+ για την Ελλάδα, σε εναρμόνιση με τη Διακήρυξη του Πόρτο, είναι η κοινωνική ένταξη μέσω της αύξησης της απασχόλησης των νέων και των γυναικών, της εκπαίδευσης ενηλίκων για να αποκτήσουν νέες δεξιότητας για να βρουν εργασία, και η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας μέσω της πρόσβασης των παιδιών σε υγεία, διατροφή, εκπαίδευση, περισσότερες ευκαιρίες στον αθλητισμό, πολιτισμό, δημιουργική ενασχόληση. »

Συμμετοχή

Από την πλευρά της η κα Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπογράμμισε ότι «Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι μια γέφυρα ανάμεσα στην επιτελική Πολιτεία από τη μία πλευρά και την Κοινωνία των πολιτών από την άλλη. Ο ρόλος της είναι να συνδράμει το ΕΚΤ στο έργο του για κοινωνική ένταξη μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε ένα ανοικτό ζωντανό εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους, των μεταναστών και των παιδιών μεταναστών με όχημα την εκπαίδευση και τέλος την κοινωνική δικαιοσύνη ως παράμετρο διαμόρφωσης εθνικών πολιτικών για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για πρώτη φορά, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε συνεργασία με το ΕΚΤ συντάσσει εκθέσεις αναφοράς για την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα στα ανθρώπινα δικαιώματα.»

Δικαιώματα

Ο κ. Νικήτας Κανάκης, Μέλος Δ.Σ., Πρώην Πρόεδρος, Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία υπογράμμισε ότι «Έχουμε κοινή βάση με το ΕΚΤ γιατί έχουμε κοινή βάση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Γιατροί του Κόσμου στη φιλοσοφία μας έχουμε ως επιδίωξη να μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους πάντες, τους αδύναμους, τους περιφερόμενους, εκείνους που δε μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Λειτουργούμε ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, και ο ρόλος μας δεν είναι ανταγωνιστικός αλλά συνεργατικός με την επίσημη Πολιτεία για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας. Η Πολιτεία διαθέτει τις επιτελικές δομές και μπορεί να παρέχει οργανωμένη και συστηματική φροντίδα, ο δικός μας ρόλος ως κοινωνίας των πολιτών είναι να δίνουμε ιδέες, να προτείνουμε δράσεις, και κυρίως να λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρχές της Ε.Ε., με απόλυτη διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα, και με καινοτομία».

Στην εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο για το ρόλο και τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα με παρεμβάσεις και δράσεις που αγκαλιάζουν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας και ηλικιακής ομάδας, με βάση τις ανάγκες τους σε κάθε κύκλο της ζωής τους.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επικαιρότητα
Μαδαγασκάρη – H κλιματική αλλαγή φέρνει πρωτόγνωρο λιμό
Green |

H κλιματική αλλαγή φέρνει πρωτόγνωρο λιμό στη Μαδαγασκάρη

Στη νότια Μαδαγασκάρη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης είναι εγκαταλειμμένα, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία μετέτρεψε τους αγρούς σε σκόνη καταδικάζοντας περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην πείνα

Γερμανία – Το SPD διατηρεί το δημοσκοπικό του προβάδισμα
Επικαιρότητα |

Γερμανία: Το SPD διατηρεί το δημοσκοπικό του προβάδισμα

Σε ό,τι αφορά την προτίμηση στο πρόσωπο του Καγκελάριου, ο υποψήφιος του SPD Όλαφ Σολτς παραμένει πρώτος με 48%, πολύ μακριά από τον αντίπαλό του ‘Αρμιν Λάσετ της Χριστιανικής Ένωσης, ο οποίος πάντως κερδίζει μία μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση και ανεβαίνει στο 22%

Σύμβαση με τον ΟΠΑΝΔΑ υπέγραψε η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Επικαιρότητα |

Σύμβαση με τον ΟΠΑΝΔΑ υπέγραψε η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η σύμβαση, με ημερομηνία έναρξης 1/9/2021 και διάρκεια έως τις 31/12/2022, ορίζει την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων, όσον αφορά τη χρήση του συνόλου του ελληνικού και ξένου εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«Πλημμύρισε» ο Πειραιάς από Ferrari – Δείτε εντυπωσιακές εικόνες
Επικαιρότητα |

«Πλημμύρισε» ο Πειραιάς από Ferrari – Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

Τα πολυτελή οχήματα της διάσημης ιταλικής φίρμας βρίσκονται στο μεγάλο λιμάνι για το «Ferrari Road Show – Πειραιάς 2021», το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της γιορτής θεσμού για την πόλη, τις «Ημέρες Θάλασσας»

Στο Προεδρικό Μέγαρο o Γιάννης Αντετοκούμπο – «Πάντα ήμασταν Έλληνες»
Επικαιρότητα |

Στο Προεδρικό Μέγαρο o Γιάννης Αντετοκούμπο – «Πάντα ήμασταν Έλληνες»

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τούς υποδέχθηκε στον Κήπο του Μεγάρου όπου και είχαν μια στιχομυθία μπροστά στις κάμερες, με τον «Greek Freak» να λέει ότι «πάντα ήμασταν Έλληνες κι απλώς χθες μπήκε μία σφραγίδα»