Τα κυριότερα σημεία των μέτρων που ισχύουν από 13.9.2021:

Ο διαγνωστικός έλεγχος θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα.

Ειδικώς στις περιπτώσεις εργαζομένων στην εστίαση, στις τουριστικές επιχειρήσεις, στις μεταφορές, στις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, όπως και για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς,  ο διαγνωστικός έλεγχος θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές την εβδομάδα (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα).

Η τιμή του rapid test έχει οριστεί στα 10 ευρώ, που σημαίνει ότι η μηνιαία δαπάνη τους θα αρχίζει από τα 40 ευρώ και θα φτάνει ώς και τα 80 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε δημόσιες δομές θα μπορούν να κάνουν τεστ μόνο εμβολιασμένοι και συμπτωματικοί.

·         Ο διαγνωστικός έλεγχος θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δαπάνη των εργαζομένων (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα).

·         Ο μοριακός έλεγχος (PCR) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ανάληψη εργασίας (βλ. άρθρο 10§3).

·         Η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου (είτε PCR είτε rapid test) αποδεικνύεται με επίδειξη βεβαίωσης, είτε εκτυπωμένης από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, , καθώς και το άρθρο 10§3,).

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε χώρους εργασίας:

Α) οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε εκτυπωμένο από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, , καθώς και το άρθρο 10§§2,3,),

Β) οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό με μία (1) δόση εμβολίου, λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού είτε εκτυπωμένη από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 56249 – 56250 του ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 10§§2,3, σελ. 56330 – 56331 του ΦΕΚ), καθώς και

Γ) οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, είτε εκτυπωμένο από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 56249 – 56250 του ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 10§3, σελ. 56331 του ΦΕΚ).οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης εργαζομένου/ης για τον λόγο αυτόν και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ης εργαζόμενου/ης.

Υποχρεωτικά σε καθολική αναστολή εργασίας (άδεια άνευ αποδοχών) –  πρόστιμα

Όσοι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι δεν υποβληθούν στα υποχρεωτικά rapid test ή δεν τα δηλώσουν στο σύστημα Εργάνη, τίθενται σε καθολική αναστολή εργασίας δηλαδή άτυπη άνευ αποδοχών και φυσικά χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, δηλαδή, δεν πληρώνονται, ενώ χάνουν για όσο διάστημα είναι σε αναστολή και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Επισημαίνεται ότι ο εργοδότης δεν δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας, λόγω άρνησης διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

Τα πρόστιμα για τους εργοδότες για τη μη τήρηση της υποχρέωσης των test είναι από 300 – 1.500 ευρώ, ενώ για τον εργαζόμενο η μη δήλωση του test σημαίνει πρόστιμο 300 ευρώ.

Υποχρέωση χρήσης μάσκας.

Επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν:

·         την υποχρέωση χρήσης μάσκας,

·         τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και

·         τους λοιπούς κανόνες,

§  επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Οικονομολόγος – Εργασιακός Σύμβουλος

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ελλάδα 2.0 – Οδύσσεια ή Ιθάκη;
Experts |

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ελλάδα 2.0: Οδύσσεια ή Ιθάκη;

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες; Απάντηση: Η γεωγραφική της θέση, το κλίμα και ο (αρχαίος) πολιτισμός της. Κι ο τουρισμός και η ναυτιλία θα αναρωτηθεί κάποιος; Και μετά τι γίνεται;