Στο 2,3% ανήλθε το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του έτους στην ζώνη του ευρώ, από 2,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 1,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat

Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν 2,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2021, από 2,0% το αντίστοιχο το προηγούμενο τρίμηνο και 1,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,2% στη βιομηχανία και τις κατασκευές, και 2,5% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ, το εν λόγω ποσοστό ήταν 2,2% και 2,5% αντιστοίχως.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία , τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας καταγράφηκαν στην Τσεχία (4,9%), το Βέλγιο (4,2%) και τις Κάτω Χώρες (3,8%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,3% το πρώτο τρίμηνο του 2021) καθώς και Βουλγαρία, Ισπανία και Ρουμανία (όλες 0,8%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε σε είκοσι τρία κράτη μέλη και έπεσε στα δύο. Τα δεδομένα δεν ήταν διαθέσιμα για την Ελλάδα και την Ιρλανδία (δεύτερο τρίμηνο του 2021). Μειώσεις καταγράφηκαν στο Τσεχία (-0,5 pp) και Βουλγαρία (-0,1 pp). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (+1,8 pp), στη Δανία (+1,6 pp) και τις Κάτω Χώρες (+1,4 pp).

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Διεθνή