Την «πριμοδότηση» επενδυτών προκειμένου να εγκαταστήσουν μικρά αιολικά πάρκα με παλιές ανεμογεννήτριες προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας, καθορίζονται συγκεκριμένες ταρίφες για πέντε νέες κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από έργα ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας).

Ειδικότερα, ορίζεται τιμής αναφοράς για αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις, σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (εκείνα που το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας), εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW, οι οποίες αποτελούνται από ανεμογεννήτριες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη εγκατάσταση για λιγότερο από 16 έτη.

Με άλλα λόγια, προωθείται η κυκλική οικονομία και στον τομέα των ΑΠΕ, αν και στην υπουργική απόφαση δεν διευκρινίζεται πως θα πιστοποιείται η ηλικία των ανεμογεννητριών.

Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ότι:

  • Για ανεμογεννήτριες που έχουν λειτουργήσει σε άλλο αιολικό πάρκο από 1 έως 10 έτη, οι ταρίφες θα υπολογίζονται βάσει του τύπου 1,4 x Έτη Λειτουργίας + 70, δηλαδή θα κυμαίνονται μεταξύ 71,4 και 84 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh).
  • Για ανεμογεννήτριες από 11 έως 16 έτη λειτουργίας οι τιμές αναφοράς θα υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης 0,9 x Έτη Λειτουργίας + 61, δηλαδή θα κυμαίνονται μεταξύ 70,9 €/MWh και 75,4 €/MWh.

Στην περίπτωση που ο αριθμός της ηλικίας των ανεμογεννητριών είναι με δεκαδικό μέρος, θα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα όταν είναι ≥0,5 και στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα όταν είναι <0,5.

Ταρίφες για μονάδες ΣΗΘΥΑ

Τιμές αναφοράς ορίζονται για πρώτη φορά και για μονάδες ΣΗΘΥΑ που αξιοποιούν την παραγόμενη ενέργεια για αγροτική χρήση καθώς και για τις τηλεθερμάνσεις πόλεων (δηλαδή κυρίως για τη Δυτική Μακεδονία). Ειδικότερα ορίζονται τα εξής:

  • Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση βιορευστών, ισχύος έως 1 MW, με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας για αγροτικούς σκοπούς (για συνολική σωρευτική εγκατεστημένη ισχύ έργων έως 10 MW) ορίζεται τιμή 203 €/MWh.
  • Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση βιορευστών ισχύος έως 1 MW με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας, αλλά και των καυσαερίων, για αγροτικούς σκοπούς (για σωρευτική ισχύ έργων έως 10 MW) η ταρίφα είναι στα 206 €/MWh.
  • Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού αερίου άνω των 35 MW (για συνδυασμένο κύκλο αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή για ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης – απομάστευσης) και παροχή της παραγόμενης θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για τη θέρμανση πόλεων μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης η τιμή αναφοράς ορίζεται σε 84 €/MWh + ΠΤ (προσαρμογή της τιμής φυσικού αερίου).
  • Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού αερίου άνω των 35 MW (των υπολοίπων κατηγοριών) και παροχή της παραγόμενης θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για τη θέρμανση πόλεων μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης, η ταρίφα ορίζεται στα 80 €/MWh + ΠΤ.

Επιπλέον, στην απόφαση καθορίζονται και οι τιμές του επιτοκίου αναγωγής για τα έργα των πέντε νέων κατηγοριών. Δηλαδή εάν οι κάτοχοι των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ λαμβάνουν κάποια επενδυτική ενίσχυση (π.χ. εάν το έργο επιδοτείται από κάποια δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ.) τότε τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης απομειώνονται κατά ένα ποσό που υπολογίζεται με βάση έναν συντελεστή απομείωσης του κεφαλαίου. Στην πρώτη περίπτωση των αιολικών πάρκων με παλιές ανεμογεννήτριες είναι 6,80% (για ανεμογεννήτριες ηλικίας 1-10 ετών) και 5% (για ανεμογεννήτριες 11-16 ετών). Στις υπόλοιπες κατηγορίες, ο συντελεστής απομείωσης είναι 8%.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Green