Αύξηση κατά 5% παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΑΝΕΚ σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, η οποία, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Βελτίωση  που θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη εάν δεν σημειωνόταν αύξηση του κόστους των καυσίμων λόγω της σημαντικής ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Στο α’ εξάμηνο του 2021 συνεχίστηκε η εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Η σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας οδήγησε σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος και δημιούργησε προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη, αναφέρει η ΑΝΕΚ και προσθέτει ότι στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις των επιβατών συνεχίστηκαν κατά τους πρώτους μήνες του 2021 και καταργήθηκαν σταδιακά μέχρι τα μέσα Μαΐου, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν τα μειωμένα πρωτόκολλα πληρότητας των πλοίων.

Εκτελώντας 2% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2021 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 159 χιλ. επιβάτες έναντι 172 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (μείωση 8%), 47 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 31 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2020 (αύξηση 51%) και 66 χιλ. φορτηγά έναντι 61 χιλ. (αύξηση 8%). Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Αύξηση κατά 5% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε € 58,2 εκατ. έναντι € 55,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 51,4 εκατ. έναντι € 50,2 εκατ.

Μικτά Κέρδη

Αύξηση σημείωσαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 55,6 εκατ. έναντι € 53,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους των καυσίμων. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 0,4 εκατ. έναντι € 0,2 εκατ., με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 51,0 εκατ. έναντι € 50,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020.

EBITDA

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,7 εκατ. έναντι ζημιών € 2,3 εκατ., ενώ, αντίστοιχα, για τη Μητρική σε ζημιές € 1,6 εκατ. έναντι ζημιών € 2,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020.

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε € 5,4 εκατ. έναντι € 4,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020.

Καθαρά αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 12,1 εκατ. έναντι ζημιών € 13,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 11,8 εκατ. έναντι ζημιών € 12,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Μητρικής η οποία, μεταξύ άλλων, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10 Σεπτεμβρίου 2021. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η ανάκαμψη των εξαγωγών και η καλή πορεία του τουρισμού τη θερινή περίοδο έχουν ενισχύσει τις θετικές προοπτικές για οικονομική ανάκαμψη και υψηλή ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2021.

Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας παρουσίασε αύξηση του μεταφορικού έργου, θετικές προσδοκίες για τη μεταφορική κίνηση κατά το β΄ εξάμηνο του έτους και σημάδια ανάκαμψης έπειτα από την πρωτοφανή απώλεια μεταφορικού έργου και εσόδων κατά το προηγούμενο έτος. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία του τουρισμού για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κάτι που αποτυπώνεται και στην επιβατική κίνηση του Ομίλου. Ωστόσο, η αλματώδης άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου σε σχέση με το 2020 απειλεί να απορροφήσει την ωφέλεια από την αύξηση της κίνησης.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Συμμετοχή της βιομηχανίας ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στην έκθεση Anuga
Επιχειρήσεις |

Συμμετοχή της βιομηχανίας ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στην έκθεση Anuga

Στην έκθεση Anuga, που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου στην Κολωνία της Γερμανίας, συμμετείχε η βιομηχανία ζυμαρικών , με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς της, μέσω της μεγαλύτερης έκθεσης τροφίμων και ποτών διεθνώς.

ΑΒΑΞ – Ξεκίνησε να λειτουργεί η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηλείας
Επιχειρήσεις |

ΑΒΑΞ: Ξεκίνησε να λειτουργεί η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηλείας

Ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα θα παράγει σε ετήσια βάση έως και 5.100MWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 1.300 και πλέον νοικοκυριών.

Ελληνικός Χρυσός – Ωφελημένη από τη νέα επενδυτική συμφωνία η τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής
Επιχειρήσεις |

Ελληνικός Χρυσός: Πώς ωφελείται η τοπική κοινωνία από την νέα επένδυση

Από τις επενδύσεις στην τοπική ανάπτυξη και τις χιλιάδες θέσεις εργασίας, μέχρι τα αυξημένα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητάς της, η νέα επενδυτική συμφωνία υπόσχεται σημαντικά οφέλη για την περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής