Μέσω του Μεταβατικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2022, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, προχωρούν τα έργα υποδομών στον πρωτογενή τομέα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπ. Λιβανό, απαντώντας στην Βουλή σε σχετική Επερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, θα διατεθούν:

  • 40 εκ. ευρώ για μικρά εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα υποδομής.
  • 43 εκ. ευρώ για αγροτική οδοποιία, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να μειωθεί το κόστος μεταφοράς.

Παράλληλα, στα άμεσα μέτρα που αναμένονται οι προκηρύξεις το επόμενο διάστημα θα δοθούν:

  • 180 εκ. ευρώ για σχέδια βελτίωσης με έμφαση στην καινοτομία, τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  •  41 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της ποιότητας της παραγωγής σε εμβληματικά προϊόντα, όπως το βαμβάκι μέσω της πιστοποίησης κατά Agro.
  • 490 εκ. ευρώ για Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
  • 150 εκ. ευρώ για τη μείωση των νιτρικών στη Γεωργία
  • Αύξηση του προϋπολογισμού στο πρόγραμμα νέων αγροτών σε 420 εκ. ευρώ.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης

Μίλησε για τα έργα που προγραμματίζονται τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα της ελληνικής υπαίθρου. Ειδικά «μέσω της σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα θα μοχλεύσουμε σχεδόν 2 δις ευρώ για την υλοποίηση 18 έργων για την αποτελεσματικότερη άρδευση των αγροτικών εκτάσεων», είπε χαρακτηριστικά ο Σπ. Λιβανός.

Επίσης, ξεμπλοκάρουν πολλά έργα που ήταν ήδη ενταγμένα στο ΠΑΑ 2014-2020 προς όφελος της Ελληνικής υπαίθρου.

Επιπλέον, σχεδιάζεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, ώστε να υπάρξει ένα τέλος στην κακοδιαχείριση των πολύτιμων υδάτινων πόρων.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO
Νέα στρατηγική της ΕΕ «από το αγρόκτημα στο πιάτο» για υγιεινά, βιώσιμα τρόφιμα
AGRO |

Νέα στρατηγική της ΕΕ «από το αγρόκτημα στο πιάτο» για υγιεινά, βιώσιμα τρόφιμα

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν την αναμόρφωση των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ: πιο υγιεινά τρόφιμα, επισιτιστική ασφάλεια, δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας

Πώς θα ενισχυθεί η θέση των αγροτών στην αλυσίδα παραγωγής
AGRO |

Πώς θα ενισχυθεί η θέση των αγροτών στην αλυσίδα παραγωγής

Οι ευρωβουλευτές με ψήφισμά τους τονίζουν την ανάγκη να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργίας, ενώ δατυπώνουν το αίτημα για δικαιότερη κατανομή υπέρ των αγροτών του κέρδους που αποδίδει η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.