Ο δείκτης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μειώθηκε κατά την εβδομάδα έως την 26η Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης έφτασε στις 98,3 μονάδες από τις 102,7 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του υποδείκτη της αγοράς εργασίας που μειώθηκε κατά 5,1 μονάδες. Ταυτόχρονα μείωση σημείωσε και ο υποδείκτης της κινητικότητας (κατά 0,6 μονάδες). Από την άλλη μεριά βελτίωση σημείωσε ο υποδείκτης της υγείας (κατά 0,9 μονάδες) αλλά και η παραγωγή / βιομηχανία (κατά 0,3 μονάδες) και η ζήτηση / κατανάλωση (κατά 0,1 μονάδες).

Για την Ευρωζώνη κατά τις τελευταίες τρείς εβδομάδες παρατηρείται σταθερή βελτίωση του δείκτη ανάκαμψης. Ο δείκτης κατά την εβδομάδα έως τις 12 Σεπτεμβρίου έφτασε στις 88,5 μονάδες, από τις 87,2 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Η αύξηση υποστηρίχθηκε από τη βελτίωση τόσο της κινητικότητας όσο και της αγοράς εργασίας, ενώ η παραγωγή ήταν σε γενικές γραμμές σταθερή, με τα σημεία συμφόρησης της αλυσίδας εφοδιασμού να συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον βιομηχανικό τομέα. Ο δείκτης του χρηματοοικονομικού κλάδου ήταν ο μόνος που παρουσίασε επιδείνωση. Η κινητικότητα, πιθανώς συνδεδεμένη με την επαναλειτουργία των σχολείων και την επιστροφή στους χώρους εργασίας, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ η αγορά εργασίας παρέμεινε ανθεκτική με τις θέσεις εργασίας και τις αναζητήσεις απασχόλησης να σημειώνουν σταθερή αύξηση.

Να σημειωθεί ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία του δείκτη οικονομικού κλίματος (Economic Sentiment Indicator, ESI) που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δείκτης στην Ελλάδα μειώθηκε στις 109,7 μονάδες το Σεπτέμβριο από 113,0 μονάδες τον Αύγουστο, λόγω της σημαντικής υποχώρησης της εμπιστοσύνης στη βιομηχανία (στις 3,3 από τις 10,5 μονάδες) και το λιανικό εμπόριο (στις 2,1 από 9,3 μονάδες). Από την άλλη μεριά απρόσμενη αν και μικρή βελτίωση κατέγραψε το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο, καθώς οι εκτιμήσεις των αναλυτών ανέμεναν το δείκτη στις 116,5 μονάδες αλλά εν τέλει έφτασε το Σεπτέμβριο στις 117,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 117,6 μονάδες τον Αύγουστο.

Προβλέψεις ΑΕΠ 2021- 2024

Οι δυο πίνακες παρουσιάζουν τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας έως το 2024. Ο πρώτος αφορά σε ένα σενάριο με ρυθμό μεγέθυνσης το 2021 της τάξης του 6,01% και το 2022 της τάξης του 5,98% και ο δεύτερος σε ένα σενάριο με ρυθμό μεγέθυνσης το 2021 της τάξης του 8,2% και το 2022 της τάξης του 3,8%. Ο δεύτερος ουσιαστικά αναπαριστά τις εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου όπως τις δίνει η Oxford Economics.

H Focus Economics στις νέες της προβλέψεις του Σεπτεμβρίου εκτιμά ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 2021 θα είναι της τάξης του 6,1%, το 2022 της τάξης του 4,7%, το 2023 της τάξης του 3,5% και το 2024 της τάξης του 2,9%.

Η Consensus Economics στις νέες της προβλέψεις του Σεπτεμβρίου εκτιμά ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 2021 θα είναι της τάξης του 5,5% και το 2022 της τάξης του 4,7%.

Πανδημία και οικονομία

* O καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης, επιστημονικός υπεύθυνος στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με συνεργάτες τους Δρ Π.Χ. Κωστή και Δρ Κ.Η. Καυκά και ομάδα ερευνητών παράγουν τους δείκτες από τη Βάση Δεδομένων για Οικονομικές προβλέψεις.

Μεθοδολογία Δεικτών Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης του E-learning ΕΚΠΑ

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia
Η Τεχνολογική και η Χρηματοοικονομική Καινοτομία είναι Κοινωνικά Χρήσιμη;
Academia |

Η Τεχνολογική και η Χρηματοοικονομική Καινοτομία είναι Κοινωνικά Χρήσιμη;

H καινοτομία των χρηματοοικονομικών αγορών δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε βάρος της δημοκρατίας, των κανόνων διαφάνειας ή ακόμη και να οργανώσει απάτη ή φοροδιαφυγή. Το ερώτημα είναι πώς να το επιτύχεις αυτό χωρίς να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα στην καινοτομία

Μαθήματα καινοτομίας από την πανδημία
Academia |

Μαθήματα καινοτομίας από την πανδημία

Το μεγαλύτερο ίσως μάθημα από την πανδημία είναι η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκαν εμβόλια κατά της COVID-19. Συνήθως η συνολική διαδικασία για να δημιουργηθεί και να φτάσει στην αγορά ένα εμβόλιο διαρκεί τουλάχιστον δέκα χρόνια

Νόμπελ Οικονομικών – Οικονομική επιστήμη προσανατολισμένη προς την κοινωνία
Academia |

Νόμπελ Οικονομικών: Οικονομική επιστήμη προσανατολισμένη στην κοινωνία

Οι υποθέσεις της συμβατικής οικονομικής θεωρίας, της οποίας οι αδυναμίες ήτο γνωστές και προϊόν θεωρητικών διαφωνιών ανάμεσα στους οικονομολόγους για χρόνια, χάνουν σταδιακά την αίγλη τους και υπάρχει σαφής ανάγκη αντικατάστασής τους στα πλαίσια περισσότερο ρεαλιστικών υποθέσεων

Δημιουργία της Επιχειρηματικής Ηθικής και ο Ηθικός Κίνδυνος
Academia |

Δημιουργία της Επιχειρηματικής Ηθικής και ο Ηθικός Κίνδυνος

Το καλό μάνατζμεντ της ηθικής διάστασης μιας επιχείρησης στηρίζεται πρώτα από όλα στην ικανότητά της να καθιερώσει το σύστημα αξιών που μοιράζονται οι στρατηγικοί ενδιαφερόμενοι φορείς της, στη συνέχεια στην υιοθέτηση μιας οργανωτικής κουλτούρας που προάγει τη συμπεριφορά σύμφωνα με αυτό το σύστημα αξιών

Ο δρόμος για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ  περνά μέσα από την Κοινωνία των Πολιτών
Academia |

Ο δρόμος για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ περνά μέσα από την Κοινωνία των Πολιτών

Οι πολιτικές και οι οικονομικές συνθήκες στη διάρκεια της πανδημίας επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, προκαλώντας δημοκρατικό έλλειμα διακυβέρνησης με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση του κοινωνικού διαλόγου.