Στην προώθηση των αλιευμάτων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εσωτερική αγορά και τρίτες χώρες στοχεύει η ένταξη σχετικής πράξης  στο μέτρο 3.4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 983.344,00 ευρώ.

Μέσα από την υλοποίηση της πράξης αναμένεται η αύξηση της εξωστρέφειας των παραγωγών και η ενίσχυση των εξαγωγών μέσω:

α) της διοργάνωσης δράσεων οι οποίες προωθούν την εξωστρέφεια, όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις,

β) της διοργάνωσης δράσεων οποίες ενισχύουν τη δημοσιότητα, όπως η διαφήμιση σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, οι συνεργασίες με αναγνωρισμένους σεφ,

γ) της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνικών προώθησης, σε σύμπνοια με την υφιστάμενη κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται από την πανδημία,

δ) της ανάπτυξης μεθόδων οι οποίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των προωθούμενων ειδών, όπως η ανάπτυξη οικολογικών σημάτων και

ε) της διευκόλυνσης προσαρμογής των τοπικών παραγωγών στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας μέσα από εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO
Γυναίκα της Υπαίθρου – Το «κλειδί» για τη μείωση της φτώχειας και της πείνας
AGRO |

Γυναίκα της Υπαίθρου – Το «κλειδί» για τη μείωση της φτώχειας και της πείνας

Η παροχή στις γυναίκες ίδιων ευκαιριών με τους άνδρες θα μπορούσε να αυξήσει τη γεωργική παραγωγή κατά 4 % στις φτωχότερες περιοχές και ο αριθμός των υποσιτισμένων ανθρώπων θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 17 %.