Οι εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης αλλάζουν πρόσωπο. Με κάμερα που πιάνει το εσωτερικό και το εξωτερικό του οχήματος, διπλή ασπίδα ταυτοποίησης στις θεωρητικές εξετάσεις και νέο κατώφλι τα 17 έτη, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στοχεύει να σπάσει την αλυσίδα της αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει ως σήμερα τις εξετάσεις οδήγησης.

Αυξάνεται ακόμη η δαπάνη για την αρχική χορήγηση του διπλώματος από τα 50 ευρώ που είναι σήμερα στα 60, ενώ για κάθε πρακτική και θεωρητική εξέταση ο υποψήφιος καταβάλλει 15 ευρώ.

Επιπλέον, με το σχέδιο νόμου αυξάνεται και η αποζημίωση των εξεταστών στα 300 ευρώ μηνιαίως από 250 σήμερα, ως επιπλέον κίνητρο για τη συμμετοχή τους, ενώ προβλέπεται αποζημίωση και των εποπτών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, ύψους 250 ευρώ τον μήνα.

Τιμόνι στα 17 με συνοδό

Οι διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου δίνουν το τιμόνι στους 17άρηδες, οι οποίοι εφόσον επιτύχουν στην πρακτική εξέταση, μπορούν με το προσωρινό δίπλωμα στο χέρι και παρουσία συνοδού, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών και να έχει μαζί του δίπλωμα το οποίο κατέχει τουλάχιστον 5 χρόνια. Η συνοδευόμενη οδήγηση επιτρέπεται εντός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας του 17χρονου, ειδικά δε για την Περιφέρεια Αττικής εντός αυτής, και για χρονικό διάστημα ως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Μάλιστα, όπως επισήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, στην εφαρμοστική απόφαση που θα ακολουθήσει θα προβλέπεται ότι ο συνοδός πέρα των παραπάνω θα πρέπει να έχει και «καθαρό δίπλωμα», δηλαδή να μην έχει πόντο στο point system. Σε περίπτωση δε, που ο νεαρός οδηγός, υποπέσει σε παράβαση που επισύρει αφαίρεση του διπλώματος στο διάστημα προτού λάβει την οριστική άδεια οδήγησης, τότε θα την παραλάβει αφού επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε ένα εξάμηνο οι νέες εξετάσεις οδήγησης

Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να τρέξει τις διαδικασίες για τη δευτερογενή νομοθεσία, ώστε σε ένα εξάμηνο από την ψήφιση του νόμου, η οποία αναμένεται στο τέλος αυτής της εβδομάδας με αρχές της επόμενης, οι νέες εξετάσεις να είναι γεγονός. Στοιχείο-κλειδί για πιο διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες θα είναι τα ψηφιακά εργαλεία. Ουσιαστικά, αυτό που έπρεπε να εξασφαλίσει το αρμόδιο υπουργείο, προτού φέρει στο νομοσχέδιο στη Βουλή, ήταν αυτό να μην χτυπάει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αυτή ήταν, εξάλλου, η αιτία που ο νόμος 4599/2019της προηγούμενης κυβέρνησης έμεινε τελικά στα χαρτιά. Η πρόβλεψη της καταγραφής και απευθείας μετάδοσης τόσο της πρακτικής δοκιμασίας, όσο της θεωρητικής εξέτασης, απορρίφθηκε από την Αρχή.

Ειδικότερα, η πρακτική εξέταση θα γίνεται από έναν εξεταστή, που θα κάθεται στη θέση του συνοδηγού, και παρουσία του εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα. Μια μεγάλη διαφοροποίηση είναι το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους για 5λεπτη ελεύθερη οδήγηση πριν την εξέταση, χωρίς να υπόκεινται σε αξιολόγηση, ώστε να εξοικειωθούν με το όχημα στο οποίο θα εξετασθούν.

Η πρακτική δοκιμασία θα καταγράφεται μέσω φορητής κάμερας, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα λήψης 360 μοιρών, που διαθέτει μικρόφωνο και ειδική αποσπώμενη κάρτα μνήμης, στην οποία αποθηκεύεται όλη η διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας. Η κάμερα θα πιάνει όλη την καμπίνα του οχήματος και τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Το υλικό της εξέτασης αποθηκεύεται στις κάρτες μνήμης (χωρίς να μεταδίδεται απευθείας σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Α.Π.Δ.Π.Χ.), ενώ προβλέπονται ρεαλιστικοί και ταυτόχρονα νόμιμοι χρόνοι διατήρησής του.

Σημειώνεται ότι η αποσπώμενη κάμερα δεν ανήκει στον εξεταστή, αλλά την παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. Το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό διατηρείται ως και 6 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας. Κατόπιν αυτό διαγράφεται. Μέσα σε αυτό το διάστημα, το καταγεγραμμένο υλικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στην περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης ατυχήματος.

Πιο αυστηροί οι έλεγχοι

Με το σχέδιο νόμου, αυστηροποιείται ο έλεγχος της διεξαγωγής των θεωρητικώνεξετάσεων, προς αποκατάσταση των στρεβλώσεων και προβλημάτων του υφιστάμενου συστήματος, με τον καθορισμό ελέγχου ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια. Η συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις γίνεται μετά από διπλή ταυτοποίηση του εξεταζόμενου, από τον εξεταστή, αλλά και μέσω ψηφιακών διαπιστευτηρίων μέσω του gov.gr. Εντωμεταξύ, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται επί της διαδικασίας με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ενώ σε όλα τα εξεταστικά κέντρα θα υπάρχει φορητή συσκευή για την ανίχνευση φορητών συσκευών επικοινωνίας, καθώς και φορητή κάμερα με αποσπώμενη κάρτα μνήμης, με την οποία πραγματοποιείται στιγμιαία λήψη φωτογραφίας κατά την είσοδο στο εξεταστικό κέντρο.

Καθιερώνεται επίσης δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών σε δεύτερο χρόνο, με τη χρήση της ψηφιακή φωτογραφία που λαμβάνεται κατά την είσοδο. Αυτή διασταυρώνεται ψηφιακά με την αντίστοιχη φωτογραφία στο δελτίο του υποψηφίου.

Από την πλευρά τους πάντως, και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά του αποτελέσματος, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, συμπληρώνοντας ειδική ηλεκτρονική προτυποποιημένη φόρμα. Η ένσταση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων, εντός 3 εργάσιμων ημερών από́ την επόμενη της εξέτασης. Απαιτείται παράβολο 60 ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

Ειδικές προβλέψεις για υποψήφιους με αναπηρίες

Προβλέπεται ακόμα ειδική θεωρητική εκπαίδευση για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων οδηγών, όπως οι οδηγοί που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και που είναι κωφοί και βαρήκοοι, με τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά εγχειρίδιο σε ψηφιακή μορφή με ήχο, εικόνες, σκίτσα, πραγματικές φωτογραφίες, κείμενο και βίντεο ακόμα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Προκειμένου δε να διευκολύνονται οι υποψήφιοι και να μην υπάρχουν διακρίσεις, τα ερωτηματολόγια των θεωρητικών εξετάσεων θα διατίθενται και σε άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής. Αυτές θα καθοριστούν με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. Επίσης, θα διατίθενται στην ελληνική με χρήση ακουστικών με ήχο καθώς και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Αντίστοιχα, η θεωρητική εξέταση προσαρμόζεται στις ανάγκες ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών. Επίσης, ορίζεται ειδική θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψηφίων με την προβολή βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, τα σχήματα και τα κείμενα μεταφρασμένα στην ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς και υπότιτλους.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επικαιρότητα
Μια Magna Carta στον κόσμο των ρομπότ
Tεχνητή νοημοσύνη |

Μια Magna Carta στον κόσμο των ρομπότ

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται ταχύτερα από ό,τι πιστεύεται και οι αλλαγές που θα επιφέρει στην καθημερινή ζωή είναι ασύλληπτες. Πώς θα κατοχυρωθούν οι ατομικές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα;