Η Capital Product Partners επενδύει σε σύγχρονα και φιλικότερα προς το περιβάλλον πλοία και παράλληλα επιδιώκει τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών που εξασφαλίζουν σταθερές αποδόσεις για τους μετόχους και τους επενδυτές. Τα παραπάνω επισημαίνει σε συνέντευξή του στο «Βήμα» ο διευθύνων σύμβουλος της Capital Product Partners κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, με την ευκαιρία της έκδοσης του ναυτιλιακού ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ της θυγατρικής εταιρείας CPLP Shipping Holdings.

Γιατί εδώ και γιατί τώρα; Η Capital Product Partners επέλεξε την ελληνική κεφαλαιαγορά για την έκδοση του ομολόγου της θυγατρικής της CPLP Shipping Holdings.

«Η Capital Product Partners είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία, εισηγμένη από το 2007 στο χρηματιστήριο της NASDAQ της Νέας Υόρκης, με πολύ στενούς δεσμούς όμως με την Ελλάδα, αφού ο ιδρυτής της είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η διαχείριση του στόλου της γίνεται από εταιρείες που εδρεύουν εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι και στη χώρα μας, με τη μεγάλη παράδοση στη ναυτιλία, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ναυτιλιακό κλάδο είναι ζωηρό. Η ελληνική κεφαλαιαγορά είναι μια ώριμη και ενδιαφέρουσα αγορά που παρουσιάζει ευκαιρίες για τους επενδυτές, αλλά και τους εκδότες.

Για την έκδοση του ομολόγου επιλέξαμε την εγχώρια χρηματαγορά, δίνοντας την ευκαιρία και στο ελληνικό επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στα επενδυτικά μας σχέδια, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη μας στον αναπτυξιακό δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας».

Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένα στοιχεία για το ομόλογο, όπως το ύψος αλλά και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων;

«To υπό έκδοση ομόλογο της 100% θυγατρικής της Capital Product Partners, της CPLP Shipping Holdings, είναι ύψους 150.000.000 ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενο σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ. Η Δημόσια Προσφορά θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου και το εύρος απόδοσης του επιτοκίου καθορίστηκε στο 2,60% με 3,00%. Το ομόλογο εκδίδεται με την εγγύηση της εταιρείας Capital Product Partners.
Τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την αγορά των μετοχών τριών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LNG Carriers) τελευταίας γενιάς, συνολικής χωρητικότητας 522.000 κυβικών μέτρων. Πρόκειται για τα νεότευκτα πλοία “M/V Attalos”, “M/V Asklipios” και “M/V Adamastos”, κατασκευής 2021 στα ναυπηγεία της Hyundai στη Νότια Κορέα, τα οποία απασχολούνται ήδη με μακροχρόνιες συμβάσεις ναύλωσης».

Δεν είναι όμως αυτά τα πρώτα πλοία LGN που θα έχει στον στόλο της η CPLP. Εχετε αποκτήσει ήδη τρία. Γιατί αυτή η επιλογή δραστηριοποίησης στον συγκεκριμένο κλάδο;

«Οπως θα διαβάσετε και στον πρώτο ετήσιο απολογισμό βιωσιμότητας της CPLP που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ο προσανατολισμός στη βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη είναι προτεραιότητα για εμάς. Η επένδυση αυτή θα μας επιτρέψει να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη, αφού το φυσικό αέριο αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα θα ενισχύσει τον στόχο μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, δεδομένου ότι τα πλοία αυτά χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο στο σύστημα πρόωσής τους να αντικατασταθεί με «…που είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον.» Παράλληλα, συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του Αμερικανικού Νηογνώμονα και άλλων φορέων, για την ανάπτυξη των πράσινων καυσίμων και τεχνολογιών του μέλλοντος, όπως η αμμωνία.

Η ναυτιλία θεωρείται ένας κλάδος υψηλού ρίσκου. Μπορεί ένας επενδυτής να προστατευθεί από τις έντονες διακυμάσεις της ναυτιλιακής αγοράς;

«Η CPLP έχει συνειδητά επιλέξει ένα συντηρητικό επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει σε προβλέψιμες μελλοντικές ταμειακές ροές και δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της. Ενδεικτικό είναι ότι από το 2007 έχουμε πληρώσει στους μετόχους μας κοντά στα 800 εκατ. δολάρια σε μερίσματα. Από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στο NASDAQ το 2007 και την επένδυση αρχικά σε δεξαμενόπλοια είχε επιλέξει τις μακροχρόνιες ναυλώσεις των πλοίων της. Μια στρατηγική που ακολούθησε και αργότερα όταν αποχώρησε από τον εν λόγω κλάδο και επέκτεινε τη δραστηριότητά της στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Σήμερα η CPLP ελέγχει έναν στόλο από 19 πλοία, ο οποίος περιλαμβάνει 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τρία πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου και ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Πελάτες μας είναι κορυφαίες εταιρείες ενέργειας και μεταφοράς container παγκοσμίως, όπως η ενεργειακή εταιρεία BP, αλλά και εταιρειες μεταφοράς container όπως η MSC και η Hapag Lloyd. Αυτή τη χρονική στιγμή ο στόλος διαθέτει συμβάσεις μακροχρόνιων ναυλώσεων μέσης διάρκειας έως 7,9 ετών οι οποίες διασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό τα μελλοντικά έσοδα της εταιρείας».

Οι προοπτικές στον κλάδο των πλοίων LNG ποιες είναι;

«Το LNG, ως μεταβατικό καύσιμο, πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία απεξάρτησης της παγκόσμιας οικονομίας από τον άνθρακα και η κατανάλωσή του αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, αφού λειτουργεί και ως συμπληρωματική πηγή ενέργειας και για τις ΑΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καύση φυσικού αερίου μειώνει κατά 23% την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση πάντα με την καύση ναυτιλιακού πετρελαίου, ενώ εκμηδενίζει άλλα ιδιαίτερα επιβλαβή αέρια του θερμοκηπίου, όπως το οξείδιο του αζώτου και θείου, αλλά και τις εκπομπές μικροσωματιδίων συμβάλλοντας σε πιο καθαρή ατμόσφαιρα στους αστικούς ιστούς. Η θαλάσσια μεταφορά του αποτελεί σημαντικό τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς αποτελεί για τις χώρες καταναλώτριες του LNG μια ευέλικτη εναλλακτική πηγή ενέργειας. Στη CPLP πιστεύουμε στις προοπτικές του LNG, και για αυτό επενδύουμε συνολικά πάνω από 1,2 δισ. δολ. στα έξι πλοία LNG».

Τι μπορεί να περιμένει στο μέλλον από τη CPLP ο επενδυτής;

«Οπως ανέφερα ήδη, βάση του επιχειρηματικού μοντέλου της CPLP αποτελεί η εξασφάλιση σταθερών ταμιακών ροών οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα, αλλά και την τακτική πληρωμή μερίσματος, πάντα αφού εξυπηρετήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Σημαντικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η διατήρηση υγιούς ισολογισμού και χρηματοοικονομικής ευελιξίας. Η CPLP θα συνεχίσει αυτή τη στρατηγική μέσα και από τις επενδύσεις σε πιο «πράσινα» πλοία, όπως είναι τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αέριου, αλλά και εμπορευματοκιβωτίων, με σύγχρονες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Πιστεύω ακράδαντα ότι στα επόμενα χρόνια η CPLP θα συνεχίζει να χτίζει έναν μοναδικό, μοντέρνο στόλο, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σημαντικές συμβολαιοποιήμενες ταμειακές ροές».

Κέρδη 35,4 εκατ. δολ. το δεύτερο τρίμηνο του 2021

Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολλή συζήτηση για τις υψηλές επιδόσεις του κλάδου των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ποιες είναι οι προοπτικές στον συγκεκριμένο κλάδο;

«Με το ξέσπασμα της πανδημίας το παγκόσμιο εμπόριο πάγωσε, μαζί και ο κλάδος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Στη συνέχεια όμως από το φθινόπωρο του 2020 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στα ναύλα και στις αξίες των πλοίων, η οποία συνεχίζεται έως και σήμερα λόγω της ταχύτερης, από το αναμενόμενο, οικονομικής ανάπτυξης και της αυξημένης ανάγκης για την κάλυψη εφοδιαστικών αναγκών.

Ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν προβλήματα σχεδόν σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, π.χ. έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων, συμφόρηση στα λιμάνια, έλλειψη προσωπικού, φορτηγών για την προώθηση των containers κ.τ.λ., τα οποία μαζί με την αυξημένη ζήτηση δημιούργησαν την «τέλεια» καταιγίδα για τη ναυλαγορά.

Η εταιρεία μας εκμεταλλεύτηκε τη σημαντική βελτίωση στις αξίες των πλοίων containers και προέβη στην πώληση δύο πλοίων του στόλου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι επιτυχημένες επιλογές της διοίκησης αντικατοπτρίστηκαν και στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ύψους 39,8 εκατ. δολ. έναντι 36,6 εκατ. δολ. κατά το ίδιο διάστημα του 2020 και κέρδη ύψους 35,4 εκατ. δολ. έναντι 8,7 εκατ. δολ. έναν χρόνο πριν».

Εντυπη έκδοση ΤΟ ΒΗΜΑ

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Plus