Με 27 συγκεκριμένες παρεμβάσεις επί αντίστοιχων προτεινόμενων διατάξεων, απέστειλε στο υπουργείο Ανάπτυξης την πρότασή του επί του νέου αναπτυξιακού νόμου το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Στόχος των παρεμβάσεων του επιμελητηρίου, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, είναι η βελτίωση των διατάξεων και η περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις προτάσεις του ΟΕΕ

Μεταξύ άλλων, το ΟΕΕ προτείνει:

 • Να δοθεί κίνητρο Επιχορήγησης στις Μεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Να προβλεφθεί στο άρθρο 13 η ένταξη των Ατομικών Επιχειρήσεων στους Δικαιούχους σε ορισμένα Καθεστώτα (π.χ. αγροτικός τομέας).
 • Αύξηση από τα 3 έτη σε 5 έτη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, από τα 4 έτη σε 5 έτη για τις Μεσαίες και από 5 έτη σε 6 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 • Προσθήκη ειδικής πρόβλεψης για την αύξηση των ποσοστών ενισχύσεων βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για την Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές, οι οποίες επλήγησαν από σοβαρές Φυσικές Καταστροφές (φωτιές – πλημμύρες).
 • Εμπλουτισμό των ειδικών περιπτώσεων του άρθρου 12 του ν. 4399/2016, με την προσθήκη περιπτώσεων σε σχέση με τα ποσοστά ανεργίας και το κατά κεφαλήν εισόδημα της κάθε περιοχής, προκειμένου να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να δώσουν ώθηση στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη της περιοχής.
 • Αύξηση ποσοστού ενίσχυσης σε περιοχές με αυξημένη ανεργία και χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
 • Αύξηση του ποσοστού προκαταβολής στα επενδυτικά σχέδια των ν. 3908/2011 και ν. 3299/04, από 1/7 σε 3/7 (με την προσκόμιση αντίστοιχων εξοφλημένων παραστατικών).
 • Παράταση στους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/04 και 3908/11 για τουλάχιστον ένα έτος.
 • Να συμπεριληφθούν οι Αποθήκες Επιχειρήσεων για όλους τους κλάδους, με την προϋπόθεση η τήρηση των Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων να ανέρχεται σε 10 έτη, ώστε να μην καταστρατηγείται ο όρος «Αποθήκες Επιχειρήσεων» για άλλες χρήσεις και να είναι η χρήση τους είτε προς τρίτους, είτε για ιδία χρήση.
 • Στη βάση του άρθρου 128, προτείνεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Επιπτώσεων των Ενισχύσεων να συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και ένας Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
 • Να προβλεφθεί υποχρεωτική υπογραφή οικονομολόγου – μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε όλες τις αιτήσεις υπαγωγής ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο των προτάσεων. Απαραίτητη είναι η δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων οικονομολόγων μελετητών, προκειμένου να υπάρχει υψηλό επίπεδο επενδυτικών σχεδίων. Αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση, δημιουργία και τήρηση του μητρώου προτείνεται να είναι το ΟΕΕ.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Οικονομία
ΠΟΜΙΔΑ – Τρίμηνη παράταση της ισχύος των νέων αντικειμενικών αξιών
Ακίνητα |

Τρίμηνη παράταση της ισχύος των νέων αντικειμενικών αξιών ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» 2021-22 που ξεκινά σε λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε την άμεση ένταξη της αναβάθμισης των ενοικιαζομένων κατοικιών, αλλά και των κενών κατοικιών.

Ένας παλαιολιθικός φόρος που εμποδίζει την ανάπτυξη
Tax |

Ένας παλαιολιθικός φόρος που εμποδίζει την ανάπτυξη

Μελετώντας υποθέσεις ΕΦΑ της τελευταίας εικοσαετίας, δημιουργείται η εντύπωση μιας φοβικής έως και τιμωρητικής σε βάρος του επενδυτή διοικητικής και δικαστηριακής εφαρμογής και ερμηνείας των σχετικών διατάξεων.