Μία από τις μεταρρυθμίσεις με ισχυρό κοινωνικό αλλά και οικονομικό αποτύπωμα που εντάχθηκε με απόφαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής Διυπουργικής  στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας,  είναι και εκείνη που αφορά το σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση του υπουργείου Υγείας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (σχέδιο Ελλάδα 2.0) – ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ υπερβαίνει κατά πολύ τα 300 εκατομμύρια ευρώ-  θα «τρέξει» με την ευθύνη της νέας μονάδας του ΤΑΙΠΕΔ, της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF).

Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα υπό τον πρώην γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν θα βάλει απλώς το «χεράκι» της λόγω συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ αλλά θα επιδιώξει μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και δράσεις να πετύχει την αναγκαία και απαραίτητη ωρίμανση του έργου, να διαμορφώσει το πλαίσιο διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού (ή και των σχετικών διαγωνισμών) και παρακολουθήσει ακόμη και τις μικρές λεπτομέρειες εκτέλεσης των συμβάσεων των έργων αυτών.  Για την ακρίβεια, των 5 υποέργων του έργου.

Αλλά, ας μείνουμε για λίγο στο έργο και στα υποέργα του. Προβλέπεται: α) Η  υλοποίηση αναβάθμισης και ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων, καθώς και ενεργειακά αποδοτικών μέτρων όσον αφορά τις δημόσιες υποδομές και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τουλάχιστον του 50 % του συνόλου των Κέντρων Υγείας στη χώρα (156 από σύνολο 312), β) η υλοποίηση διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης για τη δημιουργία ενοποιημένου μοντέλου περίθαλψης και επανεκπαίδευση του προσωπικού ώστε να δρα αποτελεσματικά σαν φροντίδα πρώτης γραμμής, γ) η επέκταση της διαθεσιμότητας ενεργών (τα μαθήματα έχουν ήδη ξεκινήσει) προγραμμάτων σπουδών για την οικογενειακή ιατρική, έτσι ώστε αυτά να προσφέρονται από τουλάχιστον το 75 % των Ιατρικών Σχολών, και εισαγωγή στοιχείου οικογενειακής ιατρικής σε όλα τα προγράμματα σπουδών ιατρικής έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και δ) στήριξη της ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος περίθαλψης με την καθιέρωση πλαισίου για τη   διαχείριση  των νοσημάτων. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό  διερευνάται και η δυνατότητα να προχωρήσουν ορισμένα από τα υποέργα με  ΣΔΙΤ.

Τα 5 υποέργα του μεταρρυθμιστικού αυτού έργου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 2025. Αυτό σημαίνει, στη καλύτερη περίπτωση, χτες! Άρα, «τρεχάτε ποδαράκια μου…», για να μην πλακώσουν οι Βρυξέλλες.

Οι «κακές οι γλώσσες» λένε ότι αν η κυβέρνηση έκανε τα στραβά μάτια και το υπουργείο Υγείας εξακολουθούσε να έχει το κουμάντο στα τόσο απαιτητικά έργα αυτής της μορφής, τότε με την πρώτη ευκαιρία οι Βρυξέλλες θα έστελναν τους ελεγκτές και εκείνοι – πιστέψτε με!- δεν θα ήταν διατεθειμένοι να μασήσουν τα λόγια τους.  Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση έσπευσε να προλάβει καταστάσεις που με το πέρασμα του χρόνου και την πίεση για την επίτευξη των οροσήμων να μεγαλώνει θα ήταν εντελώς ανεξέλεκτες.

Με την είσοδο στο «παιχνίδι» και της νέας αυτοτελούς επιχειρησιακής μονάδας του ΤΑΙΠΕΔ, τη Μονάδα Ωρίμασης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF), για την ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας που εντάσσονται  στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο και «κλείνει» εκκρεμότητες με έναν ήπιο τρόπο αξιολόγησης και αποτίμησης μηχανισμών σε υπουργεία και δημόσιους φορείς. Και αυτό γιατί η νέα μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ είναι σε θέση να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κτλ.) στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων, λειτουργώντας ως μηχανισμός ωρίμανσης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό το ΤΑΙΠΕΔ προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του από τις ιδιωτικοποιήσεις, έχοντας τεχνογνωσία στην ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών υπό διαφορετικές μορφές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Ελληνικό, λιμάνια, μαρίνες, αυτοκινητοδρόμους, ακίνητα), ευελιξία για ταχύτητα στην πρόσληψη συμβούλων τεχνογνωσία στην πολεοδομική ωρίμανση και στην απόδοση επενδυτικής ταυτότητας των δημοσίων ακινήτων του χαρτοφυλακίου του και είναι ο μόνος φορέας που έχει εκπονήσει ΕΣΧΑΔΑ(τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα) καθώς επίσης και το ΣΟΑ για το έργο του Ελληνικού. Σε κάθε περίπτωση, όλοι ομολογούν πως το ΤΑΙΠΕΔ έχει μια πλήρη και ολοκληρωμένη εξοικείωση με τις διαδικασίες του Δημοσίου.

Το κύμα των  Στρατηγικών Συμβάσεων

Πρόσφατα η κυβέρνηση αποφάσισε να «περάσει» στη νέα μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ συνολικά 16 έργα των υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία έχουν βρίσκονται στη λίστα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»). Μαζί τους, «πέρασαν»  ένα έργο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και δύο έργα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα οποία σχεδιάζονται να υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ας πάρουμε μια γεύση από αυτά τα έργα. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνεται ένα ακόμη σημαντικό έργο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα» – ένα σύνολο έργων αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών νοσοκομείων όπως η ανέγερση νέου κτιρίου για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την ανάπτυξη νέου κέντρου ακτινοθεραπείας και τμήματος πυρηνικής στο Νοσοκομείο  Λαμίας, η προσθήκη ορόφου για τη δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ΄ Κτήριο των Κλινικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, η ανέγερση νέου κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών για την απελευθέρωση χώρων ώστε να καταστεί  εφικτή  η ανάπτυξη νέων και επέκταση υπαρχόντων κλινικών στο Θριάσιο Νοσοκομείο, η διαμόρφωση Πνευμονολογικής Κλινικής με τα αντίστοιχα εργαστήρια και γαστρεντερολογικό εργαστήριο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, η  προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, η ανακαίνιση τμήματος του παλιού κτιρίου στο οποίο στεγάζονται τα εξωτερικά ιατρεία με στόχο την κτιριακή και ενεργειακή τους αναβάθμιση στον Ευαγγελισμό, η κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας για τη σύνδεση του Νοσοκομείου με το νεόδμητο συγκρότημα 5 κτιρίων κλινικών λειτουργιών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Αλλά, ας πάμε και μια βόλτα από το υπουργείο Δικαιοσύνης από το οποίο προέρχεται το έργο της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ. σε οικόπεδο όμορο του Αρείου Πάγου (μεταξύ Εφετείου και Ειρηνοδικείου), στο οποίο θα μετεγκατασταθούν το Πρωτοδικείο Αθηνών και η Εισαγγελία Αθηνών που σήμερα στεγάζονται σε χώρο μεταξύ Εφετείου και Ειρηνοδικείου. Το νέο δικαστικό μέγαρο, για το οποίο αναζητείται φόρμουλα για να γίνει με ΣΔΙΤ, θα υποστηρίξει τις νέες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες όπως την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, την βελτίωση δεξιοτήτων και την κατάρτιση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων κ.λπ. Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έρχεται το έργο των Στραηγικών Αστικών Αναπλάσεων, ένα από τα υποέργα του οποίου είναι και το project  της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συγκεκριμένα, το υποέργο που αφορά  την ενοποίηση της αστικής και φυσικής ακτογραμμής του Νομού Αττικής, που εκτείνεται από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι το ακρωτήριο του Σουνίου, ενώ από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έρχεται το έργο της ανακαίνισης του ΟΑΚΑ προκειμένου να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή του, να αποκατασταθεί η εικόνα του, να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του και να δημιουργηθούν νέα κέντρα εσόδων, με σκοπό να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο, ζωντανό, ασφαλή και κερδοφόρο ή τουλάχιστον μη ζημιογόνο προορισμό αστικού αθλητισμού και αναψυχής.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Opinion
Η αξιοπιστία της σύγχρονης διακυβέρνησης
Opinion |

Η αξιοπιστία της σύγχρονης διακυβέρνησης

Η αποκάλυψη λ.χ. πως στην Ελλάδα υπήρχαν νόμιμες παρακολουθήσεις ηγετικών στελεχών των ΕΔ, υπουργών της κυβέρνησης κ.ά. (με πολλούς υπουργούς στη Βουλή να μην το αμφισβητούν) θέτει ζητήματα σοβαρής δυσλειτουργίας της δημοκρατίας, αν δεν αποσαφηνισθούν οι λόγοι που τις επέβαλαν…