Στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων έχουν πλέον περάσει οι ρυθμίσεις κόκκινων δανείων σε μια προσπάθεια να μετατραπούν σε εξυπηρετούμενα και να επιστρέψουν στις τράπεζες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων που έχουν πάρει οι Έλληνες από τις τράπεζες περνάει πλέον στις Eταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων. Ωστόσο, πολλά είναι τα ερωτήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων για αυτές τις εταιρείες και αν διαφέρουν από τα funds.

Όπως αναφέρει στον ΟΤ ο διαμεσολαβητής διαπιστευμένος στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ), Στρατής Νικολακέας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3156/2003 οι ελληνικές τράπεζες δύνανται να τιτλοποιούν, δηλαδή να μεταβιβάζουν τις απαιτήσεις – δάνεια που τους ανήκουν ώστε να εκκαθαρίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Νέοι δικαιούχοι των τιτλοποιημένων αυτών απαιτήσεων είναι ξένες εταιρείες που έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο ειδικό σκοπό. Αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού είναι τα γνωστά σε όλους μας «Funds».

Διαβάστε επίσης: Δανειολήπτες 2008 vs δανειοληπτών 2021

Καθένα από τα ξένα αυτά funds που αποκτά ως νέος δικαιούχος οιασδήποτε φύσης δάνειο που τιτλοποιήθηκε, πρέπει να εκπροσωπείται στην Ελλάδα από μία εταιρεία που θα ορίσει ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων που απέκτησε. Οι εταιρείες αυτές που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των εν λόγω δανείων είναι οι γνωστές Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εν συντομία Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.. Οι εταιρείες αυτές είναι αδειοδοτημένες από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπάγονται στο πλαίσιο του Ν.4354/2015. Ο ρόλος τους έγκειται στο να διαχειρίζονται την είσπραξη και την παρακολούθηση των απαιτήσεων που τους έχουν ανατεθεί για λογαριασμό των νέων δικαιούχων τους, δηλαδή για λογαριασμό των ξένων funds.

Εταιρείες Διαχείρισης και  funds

Συνεπώς, συνεχίζει ο κ. Νικολακέας, οι Εταιρείες Διαχείρισης διαφέρουν από τα funds στο ότι δεν είναι οι δικαιούχοι της απαίτησης, αλλά τους έχει ανατεθεί κατ’  εντολή των δεύτερων η εκπροσώπησή τους στην Ελλάδα και η διαχείριση των συγκεκριμένων και μόνο απαιτήσεων ανά περίπτωση. Μάλιστα, είναι συχνό το φαινόμενο μία Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων να εκπροσωπεί στην Ελλάδα πολλά περισσότερα από ένα ξένα funds. Επιπλέον, είναι συχνό και το φαινόμενο μία απαίτηση (π.χ. καταναλωτικό δάνειο) να μεταβιβάζεται περισσότερες από μία φορές σε διαφορετικά funds που με τη σειρά τους εκπροσωπούνται από την ίδια ή και από διαφορετική Εταιρεία Διαχείρισης κατά περίπτωση.

Τα εν λόγω φαινόμενα έχουν προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στους καταναλωτές – δανειολήπτες οι οποίοι πολλές φορές ενημερώνονται με μεγάλη καθυστέρηση από τους νέους δικαιούχους για τη μεταβίβαση των δανείων τους, καθώς και για την αλλαγή των λογαριασμών εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Επίσης, επειδή οι Εταιρείες Διαχείρισης έχουν κληθεί να εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν εγκαίρως στα αιτήματά τους για πληρέστερη ενημέρωση και διευθέτηση ρυθμίσεων ή των μηνιαίων καταβολών, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη ταλαιπωρία στους δανειολήπτες. Μάλιστα, αναφέρει ο κ. Νικολακέας, εξαιτίας των καθυστερήσεων αυτών, οι δανειολήπτες εξακολουθούν να καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις για τα δάνειά τους σε λανθασμένους λογαριασμούς, αναγκάζονται να αιτούνται αντιλογισμούς καταβολών, ενώ πολλές φορές  κινδυνεύουν να απωλέσουν ακόμη και τον όποιο διακανονισμό των οφειλών τους είχαν επιτύχει στο παρέλθον.

«Δεν δρουν ανεξέλεγκτα»

Όπως όμως προεκτέθηκε, οι εν λόγω Εταιρείες δεν δρουν ανεξέλεγκτα. Αφενός υπάγονται στο πλαίσιο του ν. Ν.4354/2015, και αφετέρου οφείλουν να ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013 ως προς τη συμπεριφορά τους προς τους δανειολήπτες.

Σε περίπτωση που ένας καταναλωτής – δανειολήπτης έχει παράπονα κατά μίας Εταιρείας Διαχείρισης, οι δυνατότητες που διαθέτει είναι οι ακόλουθες, σύμφωνα με τον κ. Νικολακέα:

1)      Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Παραπόνου και παράδοση αυτού είτε με φυσική παρουσία ή μέσω ταχυδρομείου προς την εκάστοτε εταιρία διαχείρισης

2)      Υποβολή – γνωστοποίηση Εξώδικης διαμαρτυρίας προς την εκάστοτε εταιρία διαχείρισης

3)      Υποβολή καταγγελίας μέσω των Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι βρίσκονται καταχωρημένοι στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή https://www.mindev.gov.gr και επιλέγοντας ως βήματα: Εμπόριο – καταναλωτής, Ενημέρωση και Προστασία Καταναλωτή

4)      Να απευθυνθεί στο Συνήγορο του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις