Σε 27,0 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών το εννεάμηνο του 2021 έναντι 22,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,2%.Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ  έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 180,0%.

Ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2021 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε 27 εκατ. ευρώ, έναντι 22,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,2%. Το γ’ τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,6 εκατ. έναντι 6,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,6%.

Το 48% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή 1,2 εκατ.ευρώ σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2020, ήτοι αύξηση 10,2%. Ποσοστό 24% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο (+46,3%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς αλλά και νέων εκδόσεων.

Τέλος, 28% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,7 εκατ. ευρώ (+28,5%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 κυρίως λόγω των υπηρεσιών προς άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που είναι αδειοδοτημένοι να λειτουργούν αγορές.

Σημειώνεται πως κατά το εννεάμηνο του 2021 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73,7 εκατ. αυξημένη κατά 16,2% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 (63,4 εκατ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 25,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου του 2020 (59,7 δισ. ευρώ έναντι 47,6 δισ.ευρώ). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο του 2021 αυξημένος κατά 38,5% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για παρεπόμενες υπηρεσίες το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 15,1 εκατ.ευρώ έναντι 14,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 3,4%, ενώ το γ’ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2020, μειωμένα κατά 5,8%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 10,9 εκατ., αυξημένα κατά 67,7% σε σχέση με τα 6,5 εκατ. τη αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 3,4 εκατ. αντί για 1,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 126,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 130,3%, ενώ το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ. έναντι 0,4 εκατ.

Για το εννεάμηνο του 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 180,0%. Το γ’ τρίμηνο τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,116 έναντι EUR0,042 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ενημέρωση για τις επιπτώσεις στον Όμιλο της πανδημίας COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης

Λόγω της κρίσης της πανδημίας COVID-19 o Όμιλος προέβη σε έκτακτες δαπάνες όπως test, αντισηπτικά, μάσκες κλπ., που όμως αντισταθμίστηκαν πλήρως με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων η οποία προήλθε κυρίως από περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών και την εξ αποστάσεως εργασία.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2021 παρατηρείται σημαντική άνοδος στις τιμές ενέργειας. Το γεγονός αυτό δεν έχει επηρεάσει την κερδοφορία του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021, καθώς το κόστος ενέργειας είναι μικρό ποσοστό επί του συνόλου των εξόδων λειτουργίας.

Οι αναλυτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις