Μειωμένα κατά 25% σε σύγκριση με το 2019, έτος κατά το οποίο σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του, θα είναι τα έσοδα του Ομίλου Λάμψα το 2022, όπως εκτιμά η διοίκηση του.

Σημειώνεται ότι το 2019 ο κύκλος εργασιών το ομίλου είχε φτάσει τα 77,8 εκατ. Ευρώ ενώ το 2020 κατέρρευσε λόγω της πανδημίας στα 17,7 εκατ. ευρώ. Με βάση την εκτίμηση για μειωμένα έσοδα κατά 25% ο τζίρος του ομίλου θα κλείσει στα 57 εκατ. ευρω περίπου

Ο Όμιλος Λάμψα, με ναυαρχίδα το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος επηρεάστηκε από την πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας του COVID-19, η οποία κατά τους πρώτους μήνες του έτους προήλθε από τον σημαντικό περιορισμό των ταξιδιών.

Όπως αναφέρει σημείωμα του Ομίλου για τα αποτελέσματα εννεάμηνου, η πορεία του επηρεάστηκε από σειρά περιοριστικών μέτρων, που εφαρμόζονται, από την πτώση του συνεδριακού τουρισμού που επίσης έχει πληγεί λόγω και των απαγορεύσεων μεγάλων συναθροίσεων, καθώς και την μείωση των κρουαζιέρων που επίσης τροφοδοτούσαν τα ξενοδοχεία έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί.

Ο κλάδος των ταξιδιών εταιρικών πελατών καταγράφει επίσης συντριπτική μείωση.

Διάρκεια λειτουργίας ξενοδοχείων:

Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία λειτούργησε κανονικά, ενώ το ξενοδοχείο King George παρέμεινε κλειστό κατά το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου εξαμήνου του 2021 και επαναλειτούργησε στις 14 Ιουνίου 2021. Το ξενοδοχείο “Athens Capital” παρέμεινε κλειστό κατά το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου εξαμήνου του 2021 και επαναλειτούργησε στις 10 Μαΐου του 2021. Το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes (εποχιακής λειτουργίας) ξεκίνησε την λειτουργία του για την θερινή περίοδο στις 22 Μαίου 2021.

Πάντως στην διάρκεια του εννεαμήνου του 2021 καταγράφεται αξιοσημείωτη βελτίωση των μεγεθών, των ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας και των ξενοδοχείων του Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κατά την οποία η ξενοδοχειακή αγορά κατέγραψε συντριπτικές απώλειες. Είναι σαφές ότι τα οποία όμως υπολείπονται σημαντικά από τα αντίστοιχα του 2019.

-H πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας αυξήθηκε κατά 7,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 36,6% έναντι 34,1% το 2020 (για το διάστημα πριν την αναστολή λειτουργίας τους).

-Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 22,5% έναντι του 2020, φτάνοντας τα € 169,93 έναντι € 138,77 το 2020.

-Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 31,2% (€ 62,17 έναντι € 47,38 του 2020) ενώ τα συνολικά έσοδα δωματίων αυξήθηκαν κατά 108,5%.

-Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 156,84% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2020, ενώ το Ξενοδοχείο «King George» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 179,75%.

-Το ξενοδοχείο “Athens Capital” ξεκίνησε την λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2020 και τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα.

-Το ξενοδοχείο «Sheraton Rhodes» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 231,27% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2020.

– Όσον αφορά τα Ξενοδοχεία του Ομίλου στην Σερβία, το μεν «Hyatt Regency Belgrade» κατέγραψε αύξηση κατά 76,43%, το δε «Mercure Excelsior» αύξηση κατά 186,32%.

Ειδικά για τα Ξενοδοχεία του Ομίλου, τα στοιχεία ήταν αναλυτικότερα τα εξής:

O κύκλος εργασιών, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο και την μητρική Εταιρεία για το εννεάμηνο του 2021 και τη συγκριτική περίοδο καθώς και για το 3ο τρίμηνο της χρήσης 2021 και της συγκριτικής περιόδου του 2020 παρουσιάζονται ως εξής:

Η μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας συγκριτικά με τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης έχει ως εξής:

Εντός του 3ου τριμήνου του 2021 δεν έχουν ληφθεί νέα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τον Όμιλο και την μητρική εταιρεία.

Η επαναλειτουργία του ξενοδοχειακού κλάδου, η γενικότερη ομαλοποίηση στην οικονομία των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 και η ανάκαμψη του τουρισμού παγκοσμίως, οδήγησε σε αύξηση των κύκλου εργασιών στον όμιλο κατά €23,3εκ. σε σχέση με την συγκριτική εννεάμηνη περίοδο, εκ των οποίων €21,6εκ. πραγματοποιήθηκαν το τρίτο τρίμηνο έναντι του τρίτου τριμήνου της συγκριτικής περιόδου. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών για την εταιρεία σημείωσε αύξηση κατά €17εκ. έναντι της συγκριτικής εννεάμηνης περιόδου εκ των οποίων €16,6εκ σημειώθηκαν το τρίτο τρίμηνο έναντι του τρίτου τριμήνου της συγκριτικής περιόδου.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης που έκανε χρήση ο Όμιλος και η Εταιρεία οδήγησε σε ενίσχυση της ρευστότητας με αποτέλεσμα την 30/09/2021 τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας να παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με την 30/06/2021 κατά €13,6 εκ και €11,2 εκ αντίστοιχα.

Βάσει των στοιχείων που παρατέθηκαν προκύπτει ότι η χρήση του 2021 εξελίσσεται ομαλά διαμορφώνοντας βελτιωμένη εικόνα όσον αφορά το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου.

Κίνδυνος πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 – επιπτώσεις

Κατά το πρώτο εννεάμηνο της χρήσης η σταδιακή επαναφορά της οικονομίας στην κανονικότητα και η άρση των περιορισμών οδήγησε σε βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Ομίλου και της Εταιρείας. Συγκρατημένα, λόγω των απρόβλεπτων εξελίξεων που μπορεί να έχει η πανδημία (μεταλλάξεις), η διοίκηση εκτιμά ότι σταδιακά ο Όμιλος θα επανέλθει στα μεγέθη προ της πανδημίας του Covid-19. Σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου:

  • Η Διοίκηση εκτιμά ότι ο Όμιλος κατά την διάρκεια του τέταρτου τριμήνου θα απωλέσει έσοδα της τάξεως των € 4 εκατομμυρίων ενώ η εταιρεία των € 3 εκατομμυρίων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Για το 2022, αναμένεται αύξηση των μεγεθών, αλλά εκτιμώνται μειωμένα περίπου κατά ποσοστό 25% σε σχέση με το έτος 2019 που ο Όμιλος σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του.
  • Χρηματοοικονομική διάρθρωση – ρευστότητα : Η διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι στο κλείσιμο της χρονιάς θα διατηρηθεί η αύξηση τζίρου των ξενοδοχείων του Ομίλου σε σχέση με το 2020 (σε ποσοστό άνω του 170 %) και θα επιτευχθεί ο στόχος πωλήσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021 ενώ η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Επιπλέον, σχετικά με την ρευστότητα, η Διοίκηση του Ομίλου ήδη έχει προβεί σε ενέργειες με σκοπό την εξασφάλιση της ρευστότητας και την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς του Ομίλου, έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στην έκθεση ΔΣ των 6μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης.

Επιπτώσεις Ενεργειακής Κρίσης

Αναφορικά με την αύξηση των τιμών ενέργειας, ως τις 30.09.2021 οι αυξήσεις των τιμών ενέργειας δεν είχαν κάποια αξιοσημείωτη επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του. Η δραστηριότητα των ξενοδοχειακών μονάδων του Ομίλου, δεν προϋποθέτουν την εντατική χρήση ενέργειας. Η λειτουργία των ξενοδοχείων του Ομίλου συνεπάγεται τη χρήση ενέργειας, χωρίς όμως το σχετιζόμενο κόστος να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του κόστους. Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας δεν φαίνεται να διαμορφώνει σημαντικό κίνδυνο αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις προοπτικές του Ομίλου.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Θεόδωρος Σκυλακάκης – Νέα μέτρα στήριξης στην εστίαση
Επιχειρήσεις |

Νέα μέτρα στήριξης στην εστίαση προανήγγειλε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τον Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζουν ένα νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αποκλειστικά για μικρές και για μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 450 εκατ. ευρώ

ΕΛΣΤΑΤ – Αύξηση 40% στον τζίρο επιχειρήσεων λιανεμπορίου το Νοέμβριο
Επιχειρήσεις |

«Έκρηξη» τζίρου 40% για το λιανεμπόριο το Νοέμβριο - Τι δείχνουν τα στοιχεία [Πίνακες]

Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020 με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 101,5% το Νοέμβριο του 2021 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020