Οι νεοφυείς εταιρείες στα αρχικά στάδια ανάπτυξης ανά την Ελλάδα θα επωφεληθούν από ένα νέο εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο κεφαλαιακών συμμετοχών (equity instrument) το οποίο θα προκύψει από επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προς το Genesis Ventures Fund. Το νέο ταμείο θα επενδύει από κοινού με επιχειρηματικούς αγγέλους και θα επικεντρωθεί σε εταιρείες πρώιμου / αρχικού σταδίου ανάπτυξης και καινοτόμες επιχειρήσεις, με σκοπό να τις βοηθήσει να επεκταθούν, να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Η πιο πρόσφατη δράση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στην Ελλάδα είναι και η πρώτη που χρηματοδοτείται από επιστροφές από προηγούμενες επιτυχημένες επενδύσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE. Το JEREMIE δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να επενδύει σε ΜΜΕ χρησιμοποιώντας τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Ο Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δήλωσε: «Αυτή η πρωτοβουλία εγκαινιάζει μια νέα εποχή στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Διαθέτοντας τον πρώτο μηχανισμό συγχρηματοδότησης επιχειρηματικών αγγέλων, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι συμπληρώνουμε το τελευταίο κομμάτι που λείπει από το παζλ της χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου (equity financing) στο ελληνικό οικοσύστημα των startup. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΕΤαΕ και τις υπηρεσίες του Υπουργείου για αυτήν την επιτυχημένη κοινή πρωτοβουλία. Η νέα υποστήριξη του ΕΤαΕ προς το Genesis Ventures που επιβεβαιώθηκε σήμερα θα ξεκλειδώσει τόσο τη χρηματοδότηση κεφαλαίου υψηλού αντικτύπου όσο και την εξειδικευμένη πρακτική καθοδήγηση από επιχειρηματικούς αγγέλους με σκοπό να συμβάλλει στη μελλοντική επιτυχία του ελληνικού κλάδου τεχνολογίας».

Ο Alain Godard, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, δήλωσε: «Η Ελλάδα φιλοξενεί εντυπωσιακές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας με τεράστιες δυνατότητες. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι πολύ χαρούμενο που συνεργάζεται με το Genesis Ventures για την ενίσχυση των επενδύσεων συμμετοχικού κεφαλαίου και την καθοδήγηση από επιχειρηματικούς αγγέλους προς εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Το γεγονός ότι είμαστε σε θέση να υποστηρίζουμε μελλοντικές γενιές νεοσύστατων επιχειρήσεων και εταιρειών τεχνολογίας χρησιμοποιώντας εθνικούς δημοσιονομικούς πόρους (ειδικότερα επιστροφές από το πρόγραμμα JEREMIE) καταδεικνύει την επιτυχία της προηγούμενης στοχευμένης χρηματοδότησης».

Ο Στέργιος Αναστασιάδης, Genesis Ventures General Partner, είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη χρηματοδότηση που λάβαμε από το EIF και ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε ισχυρές αποδόσεις για τους επενδυτές μας, συμβάλλοντας παράλληλα στο να γίνει η Ελλάδα τεχνολογικός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή. Κατά τους τελευταίους μήνες συναντηθήκαμε με εκπληκτικούς επιχειρηματίες που έχουν μεγάλη ανάγκη τόσο από κεφάλαιο όσο και από καθοδήγηση, αλλά και με επιτυχημένους επαγγελματίες οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους να επενδύσουν τα χρήματά τους και ο χώρος των startup τους ενθουσιάζει».

Ο Δημήτριος Μαρούλης, Genesis Ventures General Partner, είπε: «Έχουμε δημιουργήσει και επενδύσει σε σχεδόν 100 νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας σε πρώιμο στάδιο στη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε και αξιοποιούμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας στο τεχνολογικό οικοσύστημα της πατρίδας μας. Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι διότι βλέπουμε και υποστηρίζουμε πολλούς άλλους Έλληνες επιχειρηματίες της διασποράς που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς και ιδρύουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα υποστηρίξουμε, από τη γένεσή τους, περισσότερες από 60 νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν προοπτική εξέλιξης σε unicorn».

Η Genesis Ventures είναι ένα ταμείο επιτάχυνσης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που εστιάζει σε εταιρείες ΤΠΕ σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Η Genesis Ventures θα ξεκλειδώσει περίπου 40 εκατ. ευρώ νέων επενδύσεων σε μετοχικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών κινητοποιώντας και επενδύοντας από κοινού με επιχειρηματικούς αγγέλους, τόσο ήδη ενεργούς όσο και δυνητικούς, διευκολύνοντας παράλληλα τη δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας επιχειρηματικών αγγέλων στην Ελλάδα.

Η Ελληνική Δημοκρατία είναι πρωτοπόρα στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για τη στήριξη εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής, καθώς ήταν η πρώτη που υπέγραψε χρηματοδοτική συμφωνία JEREMIE με το ΕΤαΕ, στις 26 Ιουνίου 2007.

Μέσω ενός συνδυασμού κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και δανειακών εργαλείων, διοχετεύθηκαν συνολικά 198,8 εκατ. ευρώ σε περίπου 3.000 ελληνικές ΜΜΕ μεταξύ του 2007 και του 2016. Περισσότεροι από τους μισούς αρχικούς πόρους έχουν ήδη επιστραφεί στο πρόγραμμα. Μετά το τέλος της περιόδου προγραμματισμού, το ΕΤαΕ συνεχίζει να ενεργεί για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη διαχείριση μέρους των πόρων που επιστράφηκαν από την αρχική υλοποίηση, δηλαδή των επιστροφών.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υποστηρίζει ενεργά το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων από το πολύ πρώιμο στάδιο γέννησής του, το 2010. Το 2016, το EquiFund, μια πρωτοβουλία επενδύσεων σε μετοχικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών πρωτοποριακού εύρους και βάθους που υποστηρίζεται από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ελλάδας, κατέστησε τη χρηματοδότηση κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου διαθέσιμη στις ελληνικές ΜΜΕ από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους έως την πλήρη ανάπτυξη / επέκτασή τους. Τα αποτελέσματα του EquiFund είναι ήδη εντυπωσιακά, τόσο ως προς τον αριθμό και την ποιότητα των επενδύσεων που έχουν υποστηριχθεί, όσο και ως προς τις αποεπενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, δεδομένης και της βραχείας, μέχρι στιγμής, επενδυτικής περιόδου.

Αυτή η πρωτοβουλία συνεπένδυσης των Επιχειρηματικών Αγγέλων είναι συμπληρωματική των υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, καθώς έχει σχεδιαστεί για να καλύψει ένα συγκεκριμένο και σαφώς αναγνωρίσιμο κενό στην ελληνική αγορά.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Startups
Ελληνική startup: Πώς μπορεί να γίνει πολυεθνική εταιρεία
Startups |

Πώς μια ελληνική startup μπορεί να γίνει πολυεθνική εταιρεία

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης, υπογράμμισε κατά την εισαγωγική του ομιλία ότι το παράδειγμα της PeopleCert αποδεικνύει στην πράξη τη δυνατότητα των ελληνικών startups