Στα καθαρά έσοδα από τόκους θα χτυπήσει και το 2022 το πρόγραμμα εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών. Πρόκειται για μία αναπόφευκτη πίεση, καθώς την περυσινή χρονιά καταγράφηκε ρεκόρ στις συναλλαγές αποενοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ανάλογη επίδραση, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό, θα έχουν και οι πρώτες συνθετικές τιτλοποιήσεις πράσινων δανείων που έγιναν κατά την προηγούμενη χρήση, με σκοπό την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Οι προβλέψεις που έδωσαν στη δημοσιότητα οι AlphaBank και Eurobank για τα αποτελέσματα του 2022 είναι ενδεικτικές. Το σχετικό τίμημα θα κληθούν να πληρώσουν φυσικά όλοι οι συστημικοί όμιλοι, ανάλογα με το βαθμό προσαρμογής των δεικτών καθυστερήσεων που πέτυχαν τα προηγούμενα τρίμηνα.

Ο λόγος είναι ότι και τα κόκκινα δάνεια συμμετέχουν σε ένα βαθμό στα καθαρά έσοδα από τόκους. Έτσι, κάθε μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού σε τρίτους μηδενίζει ή περιορίζει το σχετικό όφελος, ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται (πώληση ή τιτλοποίηση).

Για παράδειγμα, η AlphaBank ολοκλήρωσε συναλλαγές προβληματικών χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους 16 δισ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώνοντας το δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από το 42,5% στο 13%.

Η διοίκησή της προβλέπει για την εφετινή χρήση μία μείωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων έως και κατά 17% ή 285 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021.

Από την άλλη, η Eurobank αναμένει μία πτώση των αντίστοιχων μεγεθών της κατά 3% ή 40 εκατ. ευρώ. Βέβαια, οι συναλλαγές εξυγίανσης της τράπεζας πέρυσι, ήταν σημαντικά χαμηλότερες έναντι της AlphaBank (3,2 δισ. ευρώ).

Οι εκτιμήσεις για τις παραπάνω απώλειες θα ήταν δυσμενέστερες εάν δεν αναμενόταν καθαρή αύξηση των υπολοίπων στα δάνεια από νέες εργασίες, αλλά και οργανική μείωση των επισφαλειών μέσω επιτυχών ρυθμίσεων.

Υπερκάλυψη των απωλειών

Πρόκειται πάντως για μία πίεση που θα αντισταθμιστεί από άλλες πηγές και τελικά η επαναλαμβανόμενη προ φόρων κερδοφορία στη χειρότερη περίπτωση θα διαμορφωθεί το 2022 στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα:

  • Αναμένεται αύξηση των εσόδων από προμήθειες, η οποία θα προέλθει τόσο από την άνοδο των εργασιών σε όλες τις κατηγορίες πίστης, όσο και από τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, τα οποία θα αυξάνονται όσο τα επιτόκια καταθέσεων βρίσκονται σε μηδενικά επίπεδα.
  • Το κόστος για τον πιστωτικό κίνδυνο θα περιοριστεί, λόγω της μείωσης του αποθέματος κόκκινων δανείων, αλλά και της βελτίωσης του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εφόσον η χώρα παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά, γεγονός που θα περιορίσει τη δημιουργία νέων επισφαλειών. Στην AlphaBankοι προβλέψεις αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 100 εκατ. ευρώ και στη Eurobank κατά 170 εκατ. ευρώ, με το δείκτη απομειώσεων προς το σταθμισμένο στον κίνδυνο ενεργητικό να πέφτει στις 70 και 65 μονάδες βάσης αντίστοιχα από 85 και 110 μονάδες το 2021.
  • Θα διαφανούν οι θετικές επιπτώσεις από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και τις κινήσεις για τον περιορισμό του δικτύου των καταστημάτων που ολοκληρώθηκαν το 2021. Γι
    α παράδειγμα, η Alpha Bank αναμένει μείωση του λειτουργικού της κόστους κατά 180 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, καθώς πέρυσι οι εργαζόμενοί της μειώθηκαν κατά 1.580 και οι μονάδες της κατά 26 στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Τράπεζες