Εάν το γεωτεμάχιο ήταν αγροτικής μορφής στο παρελθόν, αλλά σήμερα είναι δάσος και έως 30 στρέμματα, θα επιτρέπεται μόνο η χρήση του για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση. Την ίδια ώρα, το Δημόσιο δεν προβάλει πλέον δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που είχαν αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 ανεξάρτητα από τη μορφή που έχουν σήμερα, παρά μόνο αν το ίδιο έχει τίτλους ιδιοκτησίας.

Ο «ΟΤ» παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τόσο για τους δασωμένους αγρούς όσο και για τον σχεδιασμό που θα ακολουθήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος για τις εκχερσωμένες εκτάσεις, καθώς και άλλα δασικά θέματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες, προκειμένου αυτοί, να γνωρίζουν πως πρέπει να κινηθούν μέσα στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται, και να κατοχυρώσουν τις περιουσίες τους.

Α) Ενότητα: ερωτήσεις –απαντήσεις για τους δασωμένους αγρούς

1)Τι προβλέπεται πλέον για τους δασωμένους αγρούς;

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν (προκειμένου να τους αποδοθούν οι εκτάσεις) τεκμήριο κυριότητας.

2)Τι σημαίνει αυτό;

Να αποδειχτεί, για παράδειγμα, μέσω αεροφωτογραφίας, πως πριν εγκαταλειφτούν, υπήρχαν μέσα στις εκτάσεις ελιές ή άλλα δένδρα, πεζούλια ( για να φανεί πως καλλιεργούνταν κ.α).

3)Κάτι πιο συγκεκριμένο;

Το Δημόσιο, όπως προαναφέρθηκε, δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα.

4)Κι αυτό ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα;

Ναι, εκτός αν το Δημόσιο έχει τίτλους ιδιοκτησίας.

5) Τι χρήσεις επιτρέπονται αν σήμερα το αγροτεμάχιο είναι δάσος

Εάν το αγροτεμάχιο ήταν αγροτικής μορφής στο παρελθόν αλλά σήμερα είναι δάσος, και έως 30 στρέμματα, επιτρέπεται μόνο η χρήση του για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση.

6) Εάν σήμερα το αγροτεμάχιο είναι δασική έκταση;

Στην περίπτωση που σήμερα θεωρείται δασική έκταση, αλλά στο παρελθόν με βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 ήταν αγροτική έκταση, δεν υπάγεται πλέον στη δασική νομοθεσία, και επιτρέπονται όλες οι χρήσεις.

7) Πως γίνεται η διάκριση μεταξύ δασικής έκτασης και δάσους;

Η διάκριση γίνεται από την Επιτροπή Δασολογίου της Περιφερειακής Ενότητας.

8) Τι χαρτιά πρέπει να προσκομιστούν;

Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο.

9)Κι αν δεν υπάρχουν τίτλοι;

Τότε, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, όπως επισημαίνουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οποιοδήποτε θεσμικά προβλεπόμενο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται ο νομικός δεσμός με το ακίνητο.

10)Τι προβλέπεται για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων;

Για εκτάσεις πάνω από 5 στρέμματα, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, θα πρέπει να διαπιστωθεί, με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης.

11)Πότε επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης;

Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Γενικό Διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια υπηρεσία μετά από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται δασαρχείο στον νομό.

12) Ποιες διοικητικές πράξεις ανακαλούνται;

Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των προαναφερομένων εκτάσεων ανακαλούνται.

13)Για πόσες εκτάσεις μιλάμε;

Οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασωμένοι αγροί σε ολόκληρη τη χώρα υπολογίζονται σε 6,9 εκατομμύρια στρέμματα.

Β) Ενότητα: ερωτήσεις –απαντήσεις για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

14) Που βρισκόμαστε σήμερα στον σχεδιασμό για τις εκχερσωμένες εκτάσεις;

Οι τροποποιήσεις των διατάξεων περί εκχερσωμένων εκτάσεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του ΣτΕ (απόφαση 710/2020) βρίσκονται υπό επεξεργασία. Κι αυτή τη στιγμή, συντάσσεται ειδική μελέτη από το ΥΠΕΝ, για τη στοιχειοθέτηση και υποστήριξη των νέων ρυθμίσεων που θα προταθούν.

15) Τι είναι οι εκχερσωμένες εκτάσεις;

Είναι εκτάσεις που καλλιεργούνται χωρίς να διαθέτουν τίτλους ή διοικητικές πράξεις νόμιμης αλλαγής χρήσης ( π.χ. παραχώρησης).

16)Τι προβλέπει ο σχεδιασμός;

Ο σχεδιασμός προβλέπει την απόδοση της έκτασης μόνο για αγροτική χρήση με δυο προϋποθέσεις: 1ον) την καταβολή χρηματικού αντιτίμου –το οποίο ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί και 2ον) την ύπαρξη τεκμηρίου κυριότητας πριν το 2000 ( για παράδειγμα γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κα).

17)Σε ποιες περιοχές επιχειρείται να δοθεί λύση;

Επιχειρείται να δοθεί λύση σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπου τέτοιες εκτάσεις χρησιμοποιούνται για βοσκοτόπια, και μέχρι πρόσφατα έπρεπε ( με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα), αυτοί που χρησιμοποιούν αυτές τις εκτάσεις, να προσκομίσουν τεκμήρια κυριότητας και αεροφωτογραφίες του 1945 (σ.σ.: τώρα το χρονικό όριο μετατίθεται για πριν το 2000) προκειμένου να τους αποδοθούν οι εκτάσεις.

Γ) Ενότητα: ερωτήσεις –απαντήσεις για δασικά θέματα

18) Πότε μπορεί ένας ιδιώτης να κατοχυρώσει μια έκταση δασικού και χορτολοβαδικού χαρακτήρα σε περιοχές που το Δημόσιο δεν έχει τεκμήριο κυριότητας;

Γι’ αυτές τις περιοχές ( άρθρο 62/ν.998/79) δηλαδή τα Ιόνια Νησιά, την Κρήτη, τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, τις Κυκλάδες, στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, στα Δωδεκάνησα (πλην των νήσων που ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός) καθώς και στη Μάνη, όταν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας πριν από την 1η Ιουλίου 2001 (έστω κι αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα) και η έκταση δεν διεκδικείται από το Δημόσιο.

19)Με ποιον τρόπο μπορούν να λυθούν οι ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών;

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών και των νεοσύστατων Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων ( σ.σ.: 2ο εδάφιο του άρθρου 62 του νόμου 998/1979).

20) Τι χαρτιά πρέπει να προσκομιστούν;

Πρέπει να προσκομιστούν οι νόμιμα μετεγγραμμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας οι οποίοι έχουν συνταθεί το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001. Οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ακίνητα
Υπερταμείο: Fast track αποτίμηση για 77.000 ακίνητα
Ακίνητα |

Fast track αποτίμηση για 77.000 ακίνητα

Το κυρίως μενού της αποτίμησης θα έρθει το 2023 με την έναρξη του διαγωνισμού με τη μέθοδο του framework agreement για το σύνολο των ακινήτων - Στόχος όλης αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός ξεκάθαρου αρχείου περιουσιακών στοιχείων και η επικαιροποίηση των διαδικασιών ωρίμανσης και εκμετάλλευσης