Το έργο αποσκοπεί στην διευκόλυνση της διαδικασίας του σχεδιασμού προϊόντων ένδυσης και συγκεκριμένα στον τομέα της σύλληψης της αρχικής ιδέας του προϊόντος, μέσω της παροχής εξατομικευμένων προτάσεων στον σχεδιαστή ως έμπνευση, αναπτύσσοντας εργαλεία με τη χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα εργαλεία θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης της διαδικασίας ανάπτυξης των προϊόντων ένδυσης όπως είναι τα συστήματα συστήματα Σχεδίασης (CAD και Graphics) που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους εταιρείες και τους σχεδιαστές. Η έρευνα κινήθηκε σε δύο διαστάσεις:

(α) μελέτη της υπάρχουσας υποδομής και τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη καταγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης των προϊόντων σε στάδια, και

(β) σχεδίαση και υλοποίηση ενός έξυπνου και ημί-αυτόνομου συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τους σχεδιαστές μόδας, σχεδιασμένο ώστε να μοντελοποιεί τον στόχο του σχεδιαστή αυτόματα και να μπορεί χρησιμοποιηθεί απρόσκοπτα από τους τελικούς χρήστες.

Περιγραφή Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:

Οι συμμετέχοντες τελικοί χρήστες/σχεδιαστές, έχουν την δυνατότητα όχι μόνο να αξιοποιήσουν άμεσα ένα εργαλείο που κάνει ευκολότερη την εργασία τους, αλλά και το προνόμιο να «χτιστεί» σε σημαντικό βαθμό επάνω στις διαδικασίες τους λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες τους. Οπωσδήποτε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, στόχο θα έχει να μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικών ειδών δραστηριότητες, αλλά καθώς αποτελεί ερευνητικό έργο, σίγουρα τα πρωτογενή δεδομένα που θα το τροφοδοτήσουν, θα δώσουν κάποιες αρχικές κατευθύνσεις.

Γενικότερα υπάρχει σημαντική αναβάθμιση του ρόλου του σχεδιασμού των προϊόντων, στο τελικό παραγόμενο και τον τελικό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης, η αύξηση της παραγωγικότητας των σχεδιαστών, η καλύτερη οργάνωση και μορφοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού ώστε να προσδιορίζει και να αναπτύσσει το εταιρικό brand, η νέα διαδικασία ανάπτυξης/αξιολόγησης προϊόντων και η ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων στην ανάπτυξη των νέων προϊόντων, αποτελούν τα κυριότερα προσδοκώμενα για τους τελικούς χρήστες του έργου.

Οι φορείς-εταιρείες ένδυσης θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσoυν σε μέγιστο βαθμό το ερευνητικό έργο, ώστε να βελτιώσει ποιοτικά τις προτάσεις του και κυρίως να μικρύνει δραστικά τον αναγκαίο χρόνο ανάπτυξης των προτάσεων που κάνει. Ταυτόχρονα, η διασπορά που στοχεύουν να επιτύχουν, πρέπει να περιέχει είδη με διαφοροποιημένο ανάμεσα στα άλλες παραμέτρους, κόστος (από φθηνή συλλογή για καθημερινή χρήση στο σχολείο, μέχρι exclusive ρούχα για βάφτιση κλπ), και ύφος (από πολύ παιδικά με στάμπες κλπ μέχρι εφηβικά που να καλύπτουν την τρέχουσα μόδα). Έτσι με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου έργου βελτιώνουν την συνοχή και της κάλυψη της συλλογής τους, ικανοποιώντας την απαραίτητη διαφορετικότητα, διατηρώντας όμως το εταιρικό ύφος του brand.

Η Computer Life εμπλουτίζει σημαντικά την προϊοντική της πρόταση στον κλάδο, με ένα εργαλείο που δεν υπάρχει ανάλογο του διεθνώς. Ακόμα, έχοντας διαθέσιμο ένα μεγάλο δυνητικό πελατολόγιο, αλλά και πολλές συνεργασίες στο εξωτερικό θα μπορέσει άμεσα να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από την προώθηση των προς ανάπτυξη τελικών προϊόντων. Η υιοθέτηση και χρήση των τεχνολογιών ΤΝ, θα της δώσει την δυνατότητα να τις ενσωματώσει και σε άλλα προϊόντα της, τα οποία είναι κατεξοχήν τυπικά πεδία εφαρμογής της ΤΝ, όπως οι προβλέψεις, οι πωλήσεις, η λιανική, το ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ.

Τα συμμετέχοντα ΑΕΙ, απέκτησαν γνώσεις και εμπειρία σε έναν από τους πιο παραδοσιακούς και εν δυνάμει αναπτυσσόμενους κλάδους της χώρας, με πολύ μεγάλη υποδομή. Παρόλη την συρρίκνωση που υπέστη τα τελευταία χρόνια, δεν παύει να αποτελεί μια δραστηριότητα που έχει πολλούς εμπλεκόμενους, πολύπλοκες διαδικασίες, σχέσεις, σημαντικό κύκλο εργασιών, νέους ανθρώπους που επενδύουν την καριέρα τους σε αυτόν. Έτσι η εξειδίκευση που απέκτησαν, αποτελεί πόλο έλξης για νέες συνεργασίες, συμμετοχή σε περαιτέρω ερευνητικά έργα και προσελκύει νέους ανθρώπους. Αποτελεί επίσης μια σημαντικού εύρους ενασχόληση και εφαρμογή διαδικασιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, άμεσα στην πράξη με δεδομένα – δοκιμές και προσδοκώμενα σε πραγματικές συνθήκες.  

Παραδείγματα Εφαρμογής των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:

Το (αναμενόμενο) αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου, είναι φανερό πως μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό εργαλείο για την εξέλιξη των συμμετεχόντων φορέων και γενικότερα των εταιρειών του κλάδου.

Οι εταιρείες ένδυσης θα είναι οι πρώτες που θα αποκομίσουν άμεσα οφέλη, καθώς θα έχουν την δυνατότητα να «παράγουν» μόδα πολύ πιο εύκολα – γρήγορα και με αξιοποίηση της εταιρικής ταυτότητας που θα πρέπει να χαρακτηρίζει ένα brand. Μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου του σχεδιαστικού τμήματος θα αξιοποιείται πλέον σε δημιουργική φαντασία και όχι σε τυποποιημένες διαδικασίες.

Εκτιμάται μετά από τις δοκιμές που έγιναν μεταξύ των φορέων πως ο χρόνος ανάπτυξης της συλλογής θα μπορεί να μειωθεί ακόμα και κατά 40 έως 50%, ενώ η ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων μοντέλων και η ουσιαστική συνάφεια/συνεκτικότητα της συλλογής μπορεί μεσοπρόθεσμα να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων και αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand (awareness).

Για την Computer Life, η έρευνα αγοράς, η ανάπτυξη προϊόντων και η αντιπροσώπευση/υποστήριξη εργαλείων σχετικών με τον κλάδο της ένδυσης/κλωστοϋφαντουργίας αποτελεί εδώ και 30 και πλέον χρόνια, την κύρια δραστηριότητα της. Συνδυάζει και το κυριότερο διασυνδέει με μοναδικό τρόπο λύσεις δικές της ή τρίτων, ώστε να αποτελεί one-stop shop σε τεχνολογικές ανάγκες (πληροφορικής κυρίως) στον κλάδο. Οι περισσότεροι από τους εκατοντάδες πελάτες της (από ένα μικρό κατάστημα λιανικής, μέχρι εταιρείες με δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ κύκλο εργασιών) σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι έτοιμοι να ακούσουν και να υιοθετήσουν κάθε φορά την λύση που έχει να παρουσιάσει. Αναμένεται λοιπόν, με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η άμεση εφαρμογή πλάνου προώθησης και πωλήσεων του εργαλείου που θα προκύψει από το ερευνητικό έργο και μάλιστα ίσως όχι μόνο σαν αυτόνομο προϊόν λογισμικού, αλλά και σαν υπηρεσία (σε περιπτώσεις όπου δεν θα μπορεί/θέλει ο πελάτης να επενδύσει στην απαιτούμενη υποδομή) ή ακόμα και σαν μεθοδολογία σχεδιασμού προϊόντων. 

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:

Ανδρέας Συμεωνίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ (ΕΥ), Αντώνιος Χρυσόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Μαρία Κωτούζα, Διδακτορικός  Ερευνητής, Σωτήρης Τσαρούχης , Διδακτορικός Ερευνητής, Αλέξανδρος- Χαράλαμπος Κυπριανίδης, Ερευνητής, Αργύρης  Βαρθολομαίος, Ερευνητής, Θέμης Διαμαντόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Θωμάς Καρανικιώτης , Διδακτορικός Ερευνητής

Σχετικές Δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις:

Papachristou, E., Chrysopoulos, A. & Bilalis, N. Machine learning for clothing manufacture as a mean to respond quicker and better to the demands of clothing brands: a Greek case study.

Papachristou E., Bilalis N. (2020) Data Analytics and Application Challenges in the Childrenswear Market – A Case Study in Greece.

Kotouza, M.T., Kyprianidis, AC., Tsarouchis, SF. et al. Science4Fashion: an end-to-end decision support system for fashion designers.

Kotouza M.T., Tsarouchis S., Kyprianidis AC., Chrysopoulos A.C., Mitkas P.A. (2020) Towards Fashion Recommendation: An AI System for Clothing Data Retrieval and Analysis.Tzikas, T. R., Kyprianidis, A. C., Kotouza, M. T., Tsarouchis, S. F., Chrysopoulos, A. C., & Mitkas, P. A. (2020). Towards Fashion Image Annotation: A Clothing Category Recognition Procedure. Argyrios S. Vartholomaios, Sotirios-Filippos Tsarouchis, Olga Efterpiou, Antonios C. Chrysopoulos, and Pericles A. Mitkas, (2021), Fashion Image Retrieval and Feature Extraction from Social Media.

Sotirios-Filippos Tsarouchis, Argyrios S. Vartholomaios, Ioannis-Panagiotis Bountouridis, Athanasios Karafyllis, Antonios C. Chrysopoulos, and Pericles A. Mitkas, (2021), Science4Fashion: An Autonomous Recommendation System for Fashion Designers.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia