Ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την 35ετή παραχώρηση της Εγνατίας Οδού κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο αναζητά τεχνικό σύμβουλο για την εκπόνηση ανάλυσης επικινδυνότητας των σηράγγων του άξονα, μήκους 883 χλμ., χωρίς εμπλοκή οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. Η πιστοποίηση των σηράγγων αποτελεί ένα από τα δεσμευτικά μονοπάτια που θα οδηγήσουν στο «κλείσιμο» μιας από τις πιο μακροχρόνιες διαγωνιστικές διαδικασίες του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Προτιμητέος επενδυτής έχει ανακηρυχθεί η ένωση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS Projects, με τίμημα 1,49 δισ. ευρώ.

Δεκαέξι σήραγγες της Εγνατίας Οδού πρόκειται να μπουν στο μικροσκόπιο του εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του 6 μήνες για να ολοκληρώσει το έργο του. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,65 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης, οι υπηρεσίες που θα ανατεθούν αφορούν στην εκπόνηση επιμέρους μελετών ανάλυσης επικινδυνότητας για κάθε μία από τις 16 μη αδειοδοτημένες σήραγγες του οδικού άξονα.

Στόχος αυτής της ανάλυσης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της θέσης σε λειτουργία των εν λόγω σηράγγων από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων (ΔΑΣ). Επομένως, θα καταρτιστούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής και θα πρέπει να έχουν την ανεπιφύλακτη, δηλαδή χωρίς περαιτέρω σχόλια, αποδοχή της.

Οι σήραγγες που μπαίνουν στο μικροσκόπιο και ο δημοσιονομικός παράγων

Εννέα σήραγγες θα μελετηθούν χρησιμοποιώντας τρισδιάστατες (3D) προσομοιώσεις CFD, ενώ για τις υπόλοιπες επτά θα χρησιμοποιηθούν μονοδιάστατες (1D) προσομοιώσεις. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι σήραγγες: Σ2 Μεσοβουνίου, Σ3 Γκρίκας, Σ1 Σελιάνης, Βοτωνοσίου, Ανθοχωρίου, Δίο Κορυφών, Σ1 Ασωμάτων, Σ10 Βερμίου και Σ12 Πολυμύλου. Αυτές είτε παρουσιάζουν δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όπως υψηλή διαμήκη κλίση, μικρή διατομή κ.λπ., είτε, με την τρέχουσα κατάσταση της υποδομής και του εξοπλισμού, δεν εξασφαλίζουν, πάντοτε επαρκή χρόνο για ασφαλή εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς 100 MW. Ορισμένες δε από αυτές δεν διαθέτουν σύστημα μηχανικού αερισμού.

Ο τεχνικός σύμβουλος θα αναλάβει να προτείνει τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου, ενώ θα υλοποιήσει και την προκαταρκτική εκτίμηση κόστους για όλα τα προτεινόμενα μέτρα, αναλύοντας τα υλικά και τις εργασίες εγκατάστασης, είτε σε τιμές αγοράς, είτε σε τιμές Δημοσίων Έργων ανά μεμονωμένη σήραγγα. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι, όπως ορίζεται και στην προκήρυξη, η επιλογή του μίγματος των μέτρων θα γίνει με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου υλοποίησης, καθώς και την αποφυγή αυξημένων δημοσιονομικών μέτρων που θα απαιτούσαν μεγαλύτερη περίοδο μελέτης και εγκατάστασης (πχ. πλήρη συστήματα μηχανικού αερισμού, συστήματα καταιονισμού, μικρότερη απόσταση μεταξύ των εξόδων κίνδυνου κ.λπ.).

Οι υπόλοιπες σήραγγες, δεδομένου ότι διαθέτουν συστήματα μηχανικού αερισμού, μπορούν βάσει προηγούμενων προσομοιώσεων να εγκριθούν χωρίς πρόσθετα κατασκευαστικά μέτρα. Περιλαμβάνονται οι σήραγγες Βασιλικού, Σ11 Πολυμύλου, Σ1Ν Αγ. Νικολάου, Δωδώνης, Κρίμνου, Καλαμιών και Σ13 Πολυμύλου. Για αυτές θα προταθούν πιθανά στενευμένα επιχειρησιακά μέτρα.

Η προκήρυξη της σύμβασης εστάλη στις 11 Μαΐου 2022 προς δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι στις 13.06.2022, στις 17.00.

Εκκρεμότητες για την υπογραφή

Στο πρόσφατα αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ η άμεση αδειοδότηση του συνόλου των σηράγγων από τη ΔΑΣ βρίσκεται στην κορυφή των εκκρεμοτήτων για το κλείσιμο της συναλλαγής. Βεβαίως, για να προχωρήσει η αδειοδότηση, η Εγνατία Οδός ΑΕ θα πρέπει να προχωρήσει στις ενέργειες για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού.

Εκκρεμούν, ακόμα, οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα σημεία του αυτοκινητόδρομου για τα οποία είτε έχουν λήξει, είτε αναμένεται να λήξουν οι σχετικές άδειες. Επίσης, αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων, καθώς και η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για τις επικείμενες εργασίες που περιγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης και ειδικά για την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Κατασκευές