Ισχυρή κερδοφορία που επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι του 2022 για διψήφια απόδοση ιδίων κεφαλαίων και για διανομή μερίσματος είναι επιτεύξιμοι, παρουσίασε η Eurobank στο α΄ τρίμηνο του της φετινής χρήσης.

Κερδοφορία

Όπως ανακοινώθηκε, τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 305 εκατ. ευρώ έναντι 72 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με τα κέρδη ανά μετοχή να φτάνουν τα 0,07 ευρώ.

Σημαντική συμβολή σε αυτήν την επίδοση είχε το καθαρό αποτέλεσμα από τις διεθνείς δραστηριότητες, που ανήλθε σε 47 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 46,40%.

Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού

Σε δήλωσή του ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, τόνισε ότι «το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώθηκαν και οι πληθωριστικές πιέσεις έγιναν εντονότερες, αυξάνοντας τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού στην παγκόσμια οικονομία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιβάλλον παραμένει ασταθές, τροφοδοτούμενο από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τη δυσλειτουργία στις αλυσίδες εφοδιασμού, οδηγώντας σε σπειροειδή αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και της ενέργειας.

Θετικές οι προοπτικές για την Ελλάδα

Παρόλα αυτά, κατά τον κ. Καραβία «οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές. Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με χαμηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων, αλλά ικανοποιητικό ρυθμό της τάξης του 3,0% – 3,5% το 2022, υποστηριζόμενη από ευρωπαϊκά κονδύλια, αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον και ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού».

Ισχυρές επιδόσεις

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank, ο CEO της σημείωσε πως μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων, οι επιδόσεις της παρέμειναν ισχυρές το πρώτο τρίμηνο του έτους.

«Παρά τις νέες αντιξοότητες, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων που είχαμε θέσει σε όλους τους τομείς, όταν παρουσιάσαμε το τριετές πλάνο μας τον περασμένο Μάρτιο» ανέφερε σχετικά.

Όπως είπε, τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα των αναμενομένων, τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν με ισχυρούς ρυθμούς, οι δείκτες ποιότητας των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων συνέχισαν να βελτιώνονται και η κερδοφορία από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση, όλα μαζί συντελώντας σε ένα ισχυρό καθαρό αποτέλεσμα.

«Βρισκόμαστε, έτσι, σε τροχιά εκπλήρωσης της βασικής μας δέσμευσης για απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10% ήδη φέτος και για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του τρέχοντος έτους» υποστήριξε ο κ. Καραβίας.

Ανάπτυξη

Πρόσθεσε δε πως «η ανάπτυξη θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική μας περιφέρεια» και δεσμεύτηκε ότι η τράπεζα θα εξασφαλίσει «χρηματοδότηση για κάθε βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο – δημόσιο ή ιδιωτικό, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, ώστε να συμβάλουμε στην ευημερία όλων των χωρών όπου έχουμε παρουσία, μέσα από τη στήριξη μιας οικονομικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα διατηρήσιμης, περιβαλλοντικά βιώσιμης, με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα».

Τα βασικά μεγέθη 

Όπως ανακοίνωσε η Eurobank, τα οικονομικά της μεγέθη στο α΄ τρίμηνο του 2022 κινήθηκαν ως εξής:

– Έσοδα 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, διαμορφούμενα σε 339 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 24,7% σε 123 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τη Διαχείριση Περιουσίας και τις Υπηρεσίες Καρτών.

Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 58 μονάδων βάσης το α΄ τρίμηνο 2021.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,7% σε 462 εκατ. ευρώ.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε 240 εκατ. ευρώ, από 13 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου.

Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 57,4% σε 703 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2022.

– Έξοδα 

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,0% στα 222 εκατ. ευρώ λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 0,3%.

Ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σε 31,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών εσόδων.

– Κερδοφορία  

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,4% στα 240 εκατ. ευρώ και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα 481 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε 178 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2022, από 87 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 404 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 305 εκατ. ευρώ.

– Δραστηριότητες εξωτερικού 

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 47 εκατ. ευρώ τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, από 32 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 13,1% και ανήλθαν σε 68 εκατ. ευρώ και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45,4% σε 57 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2022.

Το 48% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 43% από αυτές στην Κύπρο.

– Κόκκινα δάνεια 

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 6,0% στο τέλος Μαρτίου 2022, από 6,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα 2,4 δισ. ευρώ ή 0,7 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις.

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε από 69,2% στο τέλος του 2021 σε 71,5%.

– Κεφαλαιακή επάρκεια  

Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,0% και 16,5% αντίστοιχα στο τέλος του α΄ Τριμήνου 2022.

Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%.

Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε σε 13,6%6.

– Νέες χρηματοδοτήσεις 

Στο τέλος του Α΄ Τριμήνου 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 40,6δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε 77,2δισ.

Αναλυτικότερα, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά 0,4 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και 0,7 δισ. ευρώ το Α΄ τετράμηνο 2022.

Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 41,2 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους 5,1 δισ. ευρώ.

Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 22,7 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 10,1 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,3 δισ. ευρώ.

Τέλος, οι καταθέσεις πελατών υποχώρησαν κατά 0,7 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο, αυξήθηκαν όμως κατά 1,2 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 74,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 151,3% το α΄ τρίμηνο 2022.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις