Η Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2022, του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, και συνεπώς είναι γι’ αυτούς εργάσιμη ημέρα, εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία (με ΣΣΕ, ατομική συμφωνία κ.λπ.).

Αποτελεί αργία για το Δημόσιο-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ

Πέρα από τις υποχρεωτικές αργίες, όπως ορίζονται από τον ν. 4808/2021 και  NΔ 3755/ 57 έχουν καθιερωθεί από διάφορους οργανισμούς ή μεγάλες επιχειρήσεις και άλλες ημέρες του έτους, εορτάσιμες ή μη, σαν ημέρες αργίας.

Οι ημέρες αυτές αντιμετωπίζονται ως αργίες, μόνο στην περίπτωση που:

 • είτε έχουν ορισθεί με Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης,
 • είτε από έθιμο,
 • είτε με Συλλογική Σύμβαση, διαιτητική απόφαση, διάταγμα, καθώς και
 • από εσωτερικό κανονισμό.

Ειδικότερα, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις των οικείων συλλογικών συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων, για τις εξής κατηγορίες μισθωτών:

Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Δημοσιογράφους Περιοδικών, Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Ευγηρίας Οίκων, Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικών Σταθμών, Ραδιοφώνου Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών Σταθμών, Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος, Τυπογράφους Επαρχ. Εφημερίδων, Φορτοεκφορτοτές Ημερήσιων Εφημερίδων, Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθέτες, Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

Επίσης σε πολλές επιχειρήσεις υπάρχει επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, να θεωρείται η ημέρα αυτή ως αργία.

Τέτοιες εορτές είναι:

 • Καθαρή Δευτέρα
 • Μεγάλη Παρασκευή
 • Αγίου Πνεύματος
 • Μεγάλες τοπικές εορτές.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παραπάνω ημέρες μεταξύ των οποίων, όπως ήδη είπαμε και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι αργία για τον ιδιωτικό τομέα, συνεπώς η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών δεν απαγορεύεται.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση ημερομισθίου σε όσους, αμειβομένους με ημερομίσθιο δεν απασχολούνται, ούτε η χορήγηση προσαυξήσεως 75% σε όσους απασχολούνται.

 • Οι εργαζόμενοι που θα απουσιάσουν αυθαίρετα την ημέρα αυτή ενώ η επιχείρηση λειτουργεί, δεν δικαιούνται αποδοχές.
 • Όσοι απασχοληθούν την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν δικαιούνται προσαύξηση στις αποδοχές τους.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει κατ’εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

ειδικότερα έχουμε:

Στις επιχειρήσεις που η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι κατ’ έθιμο αργία:

 • Οι μισθωτοί παρ’ όλο που δεν θα εργαστούν, δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές τους, εκτός κι αν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για το αντίθετο.
 • Τυχόν συμφωνία εργοδότη και εργαζομένων, να παραμένει κλειστή η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι να μην πληρώνονται την ημέρα αυτή, δεν απαγορεύεται.

Στους μισθωτούς που απασχολούνται κατά την ημέρα αυτή:

 • Αν μεν είναι ημερομίσθιοι, οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους,
 • Αν δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ουδεμία αμοιβή οφείλεται, πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού τους.

Το άρθρο 2 παρ. 3 του NΔ 3755/ 57, σύμφωνα με το οποίο:

 • Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχολούνται κατά τις εξαιρέσιμες εορτές για λόγους μη οφειλόμενους στους ίδιους δικαιούνται του ημερομισθίου, δεν έχει εφαρμογή για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (και τις υπόλοιπες κατ΄ έθιμο αργίες), αφού η ημέρα αυτή δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές.

Συνεπώς για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, έχουμε:

 • Στην περίπτωση κατά την οποία τα προηγούμενα χρόνια, ηεπιχείρηση συνήθιζε να λειτουργεί κατά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και οι εργαζόμενοι απασχολούνταν κανονικά λαμβάνοντας τις συνήθεις αποδοχές τους, ενώ φέτος κατ’ εξαίρεση ο εργοδότης αποφασίσει να μη λειτουργήσει την επιχείρησή του, οφείλει τις αποδοχές στους εργαζόμενους παρόλο που αυτοί δεν θα απασχοληθούν, κατά τις διατάξεις περί υπερημερίας εργοδότου.
 • Αντίθετα, αν η επιχείρηση τα προηγούμενα χρόνια αργούσεκαι οι εργαζόμενοι αμείβονταν κανονικά, ενώ φέτος η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, τότε οφείλεται στους εργαζόμενους ένα ημερομίσθιο επιπλέον.

Όπως ήδη αναφέρθηκε:

 • Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους,
 • τόσο στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση παραμένει κλειστή κατά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος,
 • όσο και στην περίπτωση που λειτουργεί κατά την ημέρα αυτή.

Αν όμως η επιχείρηση παρέμενε κατά τα προηγούμενα έτη κλειστή, και εφέτος εξαιρετικώς ο εργοδότης αποφάσισε την λειτουργία της, τότε

 • οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται να λάβουν 1/25 επί πλέον του μισθού τους (ακριβέστερα τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες απασχολήθηκαν), και αυτό διότι ο μισθός αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μήνα, ενώ η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν ήταν γι’ αυτούς εργάσιμη και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται στον μισθό τους η αμοιβή για την ημέρα αυτή.

Παράδειγμα καθιέρωσης της Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως αργία, ήταν η ΣΣΕ των εμπορικών επιχειρήσεων, για τους εργαζόμενους στα Σούπερ Μάρκετ [αναφερόμαστε σ αυτά γιατί εργάζονται την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος], η οποία έληξε το 2013 και μέχρι σήμερα δεν έχει συναφθεί νέα.

Υπάρχουν όμως ακόμη και σήμερα εργαζόμενοι, που υπάγονται (παραμένουν) για μισθολογικούς και θεσμικούς όρους, στη ΣΣΕ των εμπορικών επιχειρήσεων.

Όσον αφορά στα εμπορικά καταστήματα, τα περισσότερα λειτουργούν κανονικά εκτός και αν οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι έχουν λάβει διαφορετική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι τα εμπορικά καταστήματα τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, εορτή του Αγίου Πνεύματος θα είναι κλειστά.

Παράλληλα, υποχρεωτικά κλειστά ήταν τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, ημέρα Αγίου Πνεύματος, τα εμπορικά καταστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως υπενθυμίζει, με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

«Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος καθιερώθηκε ως τοπική αργία για τα εμπορικά καταστήματα στην ΠΚΜ, με βάση την υπ’ αριθμ. οικ. 380081 (1068) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας», σημειώνει ο ΕΣΘ και στο πλαίσιο αυτό καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να εποπτεύσουν την αγορά, για την τήρηση της νομιμότητας της τοπικής αργίας.

Πηγές: ΔΕΝ, Παλαιολόγου Λιάζου «Μισθοδοσία Προσωπικού Πρακτικός Οδηγός 3η Έκδοση 2022», ΚΕΠΕΑ, Εργασιακά-gr.net

*Παλαιολόγος Ι. Λιάζος, Οικονομολόγος – Σύμβουλος σε εργασιακά και ασφαλιστικά

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts