Με γνώμονα ότι η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί κεντρικό στόχο για την προστασία του Περιβάλλοντος και για καθαρές βιώσιμες πόλεις, μίλησαν για τις ευκαιρίες, αλλά και για τις προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης στο OT FORUM 2 ο Κυριάκος Κοφινάς, γενικός διευθυντής Ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ και ο Ορέστης Ομράν, Partner DLA Piper, Head of Greece Country Group.

Διαβάστε επίσης: OT FORUM 2 – Γ. Παπανδρέου: Η Ελλάδα μπορεί να είναι αυτάρκης ενεργειακά

Προϋποθέσεις και κίνητρα

Κοινός τόπος στις τοποθετήσεις τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης ήταν η σημασία που αποδίδουν στην ανάπτυξη κινήτρων και προϋποθέσεων για την επέκταση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως είπε ο κ. Ομράν, βασική διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην ΕΕ είναι οι υποδομές. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 1.200 ενεργά σημεία φόρτισης, όταν στην Ολλανδία που είναι πρωταγωνίστρια στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης υπάρχουν 66.000 σημεία φόρτισης, αντίστοιχα πολύ περισσότερες υποδομές από ό, τι στη χώρα μας υπάρχουν σε Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο.

Όσον αφορά τα κίνητρα για αντικατάσταση των συμβατικών αυτοκινήτων με ηλεκτρικά σημείωσε ότι ναι μεν στην Ελλάδα παρέχονται μια σειρά από κίνητρα, όπως φορολογικά κ.ά., όμως «δεν είμαστε στους πρωτεργάτες». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα ταξινομείται περίπου στη μέση σε επίπεδο ΕΕ, εάν ληφθεί υπόψη ότι 10 χώρες της ένωσης δεν παρέχουν κανένα κίνητρο.

Αναφερόμενος στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης από την πλευρά του ο κ. Κοφινάς ανέδειξε ως πολύ σημαντικό το να είναι προσιτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε αυτό συνέβαλε, όπως είπε, το πρόγραμμα «κινούμαι ηλεκτρικά» και θα συμβάλει και ο δεύτερος κύκλος. Δεύτερη σημαντική προϋπόθεση, είπε, είναι η ανάπτυξη δικτύου δημόσιων και ημιδημόσιων φορτιστών με γεωγραφική διασπορά ώστε να υπάρχει γεωγραφική κάλυψη. Επίσης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εκπαίδευσης των πολιτών ώστε να γνωρίζουν την αξία της ηλεκτροκίνησης για τις πόλεις και το περιβάλλον, και τέλος στην κατάρτιση του πλάνου μετάβασης στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Θεσμικό πλαίσιο

Αξιολογώντας την επάρκεια και την πληρότητα του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση, ο κ. Ομράν σημείωσε ότι οι υπάρχουσες διατάξεις διέπουν ζητήματα που αφορούν στοχεύσεις για την αύξηση της ηλεκτροκίνησης. Συμπλήρωσε, όμως, ότι λείπει ένα θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει πώς αποκτά κάποιος ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ποια είναι τα κίνητρα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η εποπτεύουσα αρχή.

«Πέρα από τους στόχους πρέπει να υπάρχει το υποκείμενο: εν προκειμένω είναι το δίκτυο, κίνητρα σε πολίτες, υποδομές που πρέπει να προβλεφθούν από το νομοθετικό πλαίσιο. Ακόμη και ο προσδιοδισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών είναι απαραίτητος γιατί θα προσδιορίσει τις επενδύσεις θα γίνουν στη χώρα και ποιοι θα έρθουν να βάλουν φορτιστές», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ομράν.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο ίδιος είπε, μεταξύ άλλων ότι είναι σημαντικοί οι στόχοι που έχουν τεθεί τόσο όσον αφορά τη μείωση εκπομπών άνθρακα τα επόμενα χρόνια όσο και η πρόβλεψη τα κτίρια από το 2030 να έχουν φορτιστές, η αντίστοιχη πρόβλεψη για  ενίσχυση των ΑΠΕ και πιθανώς σύνδεσή τους με την ηλεκτροκίνηση, αλλά όπως είπε «πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν». Πρόσθεσε, δε, ότι «θα φτάσουμε εκεί και στο πλαίσιο της κρίσης στην ουκανία που επιτάχυνε την ενεργιακή μετάβαση».

Υποδομές και κόστος

Στη χώρα μας σήμερα κυκλοφορούν περίπου 13.500 οχήματα, από τα οποία 9.500 plug in και 4.100 αμιγώς ηλεκτρικά, σύμφωνα με τον κ. Κοφινά. Οι δημόσιοι και ημιδημόσιοι φορτιστές αναπτύσσονται σε 2.000 σημεία που ισοδυναμεί με αναλογία 7 οχήματα για κάθε φορτιστή. Ο ίδιος εκτιμά ότι πρόκειται για μια πολύ καλή αναλογά, δεδομένου ότι στόχος της Ευρώπης είναι 10 οχήματα για κάθε φορτιστή. «Αυτό δείχνει τη δυναμική που έχει η ηλεκτροκίνηση, είναι, όμως, σημαντικό να υπάρχει η απαραίτητη γεωγραφική κάλυψη», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν το κόστος φόρτισης έχει επηρεαστεί από την ενεργειακή κρίση, ο κ. Κοφινάς απάντησε πως η φόρτιση στο σπίτι έχει επηρεαστεί ευθέως ανάλογα με τιμή του ρεύματος. Στους δημόσια προσβάσιμους φορτιστές, όμως, η φόρτιση δεν έχει επηρεαστεί γιατί, όπως εξήγησε, «η φόρτιση στα δημόσια σημεία είναι μια υπηρεσία, δεν είναι απλώς το ρεύμα. Πρόκειται για μια υπηρεσία που δεν έχει ενσωματώσει ακόμη αυτή την αύξηση». Πρόσθεσε, ακόμη με έμφαση ότι, «δεν είναι κάτι που θα διαρκέσει για πάντα εάν δεν αλλάξει κάτι». Τόνισε, δε, ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στη δημόσια φόρτιση ο οδηγός έχει δυο ευκαιρίες: πρώτον να επιλέγει τη φόρτιση που ταιριάζει στις ανάγκες του και δεύτερον να επιλέγει φόρτιση με ρεύμα που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή πράσινο καύσιμο.

Πιστοποίηση για πράσινο ρεύμα

Αυτήν τη στιγμή όχι δεν υπάρχει πιστοποίηση ότι ρεύμα που χρησιμοποιείται στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων προέρχεται από ΑΠΕ, γιατί δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να περιγράφει το σύστημα της σύνδεσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ με την κατανάλωσή της από το εκάστοτε όχημα, εξήγησε ο κ. Ομράν. Σε αυτό έθεσε ως βασικό να συνδεθεί η παραγωγή από ΑΠΕ με κατανάλωση και να υπάρχει ένα τμήμα της ενέργειας από ΑΠΕ το οποίο να καταναλώνεταιι από την ηλεκτροκίνηση.

ΔΕΗ Blue

Δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής της ΔΕΗ σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση, ο κ. Κοφινάς τη συνόψισε ως εξής:

«Η στρατηγική του ομίλου ΔΕΗ με την μονάδα ΔΕΗ Blue είναι η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δημόσια προσβάσιμου δικτύου. Σήμερα έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών στην ελλάδα με 600 φορτιστές και το πλάνο μας μας είναι να αναπτυχθούμε σε 10.000 φορτιστές στα επόμενα 5 χρόνια και βέβαια με μεγάλη γεωγραφική ανάπτυξη – ήδη σήμερα καλύπτουμε πάνω από 70 περιοχές.

»Δεύτερη στρατηγική να λειτουργήσουμε ως ολοκληρωμένος πάροχος ηλεκτροκίνησης μέσα από το ΔΕΗ Blue, να μπορέσουμε να δίνουμε υπηρεσίες που έχουν κα κάνουν με τη λειτουργία του σημείου πάντα και παντού, να δίνουμε υπηρεσίες εύρεσης σημείου, να εξυπηρετούμε διαφορετικές ανάγκες φόρτισης και όλα αυτά με κέντρο τις ανάγκες του οδηγού κυρίως.

»Τρίτο να στοχεύουμε στην πράσινη ηλεκτροκίνηση, χρήση δηλαδή πράσινης ενέργειας, μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Ειδικότερα όσον αφορά τις υπηρεσίες του ΔΕΗ Blue, ο επικεφαλής ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ σημείωσε: «προσφέρουμε με ολοκληρωμένη υπηρεσία που είναι στο χέρι του οδηγού κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό, τον βοηθάει να βρίσκει σημείο φόρτισης, να καθοδηγείται πώς να φτάσει εκεί, να επιλέγει τον φορτιστή που τον καλύπτε καλύτεραι, να πληρώνει, υποστηρίζεται από 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, πολύ σημαντικό στην Ελλάδα ειδικά για απομακρυσμένα σημεία, παράληλλα έχουμε υπηρεσίες για αγορά και εγκατάσταση δημόσιων και ιδιωτικών φορτιστών σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, πολύ σημαντικό, έχουμε μια ομάδα με υψηλή τεχνογνωσία για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και βοηθάει να επιλέγουμε την καλύτερη λύση για την κάθε περίπτωση εφαρμοιγής ηλεκτροκίνησης».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα OT FORUM