Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil που προέκυψε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου.

Ειδικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ακόλουθο:

Διαβάστε επίσης: Motor Oil: Συμφωνία για την πώληση του 50% του Alpha

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Δημήτριος – Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Διαβάστε επίσης: Ελλάκτωρ: Αποδεκτές οι προτάσεις της Motor Oil για το ΔΣ

Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα αυθημερόν ως ακολούθως:

Πρόεδρος:κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
Μέλη: Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος και Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης ως ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια, ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε κοινή Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020 ως εξής:

Πρόεδρος: Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.
Μέλη: Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ., Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ. Σ.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλη: Πέτρος Τ. Τζαννετάκης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου / Μη Μέλος Δ.Σ.
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αντικείμενο της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να επιβλέπει, να παρακολουθεί και να εγκρίνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, να ορίζει στόχους ESG και να αποφασίζει διορθωτικές ενέργειες.

Διάθεση μετοχών

Τη δωρεάν διάθεση 200.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Motor Oil που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης, θα διατεθούν 100.000 ίδιες μετοχές στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και από 50.000 ίδιες μετοχές σε έκαστο εκ των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας κ.κ. Πέτρο Τζ. Τζαννετάκη και Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη.

Η εταιρεία θα διαθέσει στους τρεις εκτελεστικούς Συμβούλους ίδιες μετοχές που ευρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της και έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020 προγράμματος έναντι μέσης τιμής κτήσης Ευρώ 13,52 ανά μετοχή.

Οι ίδιες μετοχές που θα διατεθούν στους δικαιούχους είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας.

Αγορά ιδίων μετοχών

Η γενικής συνέλευσης της 30ης Ιουνίου ενέκρινε επίσης πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας και ειδικότερα, την αγορά μέχρι 7.000.000 μετοχών με ανώτατη τιμή τα 23 ευρώ/μετοχή, κατώτατη τιμή τα 8 ευρώ/μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος το διάστημα από 8 Ιουλίου 2022 έως και 24 Μαΐου 2024. Οι αγορές μετοχών θα πραγματοποιηθούν μέσω των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και Τράπεζα OPTIMA BANK.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις