Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 13 Ιουλίου τίθεται το νομοσχέδιο «Εξυγίανση Ναυπηγείων Ελευσίνας» από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Σκοπός του νομοσχεδίου, που αποτελείται από πέντε μόλις άρθρα, είναι όπως αναφέρει ο Υπουργός, η παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης για την ενιαία συμμετοχή του Δημοσίου ως πιστωτή, στην επιχειρούμενη εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Δεδομένου ότι το Δημόσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των φορέων του, είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής του εταιρικού φορέα των Ναυπηγείων, αλλά και του προφανούς δημοσίου συμφέροντος στην κατά το δυνατόν ταχύτερη εξυγίανση και επανενεργοποίησή τους, η ουσιώδης συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία αυτή είναι επιβεβλημένη.

Επιμέρους σκοποί

Επιμέρους σκοποί του εν λόγω νομοσχεδίου αποτελούν:

– Η συμμετοχή του Δημοσίου στην διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

– Η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στον εξυγιανθέντα φορέα.

– Η κάλυψη οφειλών των εργαζομένων και η καταβολή αποζημιώσεων σε αυτούς.

– Η εκ νέου εξασφάλιση απασχόλησης για σημαντικό αριθμό εργαζομένων της περιοχής.

– Η επανεκκίνηση της λειτουργίας του Ναυπηγείου σε βιώσιμη βάση.

– Η εξυπηρέτηση αναγκών ναυπήγησης και συντήρησης πλοίων της ευρύτερης περιοχής.

– Η ανάκτηση υφισταμένων απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του φορέα των Ναυπηγείων.

– Η εξασφάλιση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων.

– Η εξυπηρέτηση ναυπηγικών αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.

– Η διατήρηση συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και η παραγωγική χρήση των υφιστάμενων μέσω των Ναυπηγείων.

Διαβούλευση

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμο.

Εξουσιοδότηση

Ειδικότερα με το πρώτο άρθρο χορηγείται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να εκπροσωπήσει το Ελληνικό Δημόσιο ως πιστωτή στο σύνολο των οφειλών της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( «ΝΒΕΕ»), προς αυτό, υπό οποιαδήποτε μορφή του (Πολεμικό Ναυτικό, eΕΦΚΑ, λοιποί ασφαλιστικοί φορείς) και να συμβληθεί με τη ΝΒΕΕ, τους λοιπούς συναινούντες πιστωτές και τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει συμμετοχή να αγοράσουν μέρους του ενεργητικού και του παθητικού της ΝΒΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία εξυγίανσης της τελευταίας. Το ελάχιστο ποσό που ικανοποιεί την αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών προσδιορίζεται από ειδικό εμπειρογνώμονα.

Οι όροι

Στο δεύτερο άρθρο περιλαμβάνονται οι όροι, οι οποίοι εξειδικεύονται στη συμφωνία εξυγίανσης. Η αναφορά είναι ενδεικτική και περιλαμβάνει α) το περιεχόμενο του ενεργητικού και του παθητικού της ΝΒΕΕ που μεταβιβάζεται στις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον, β) τις υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένου και του e-ΕΦΚΑ, που αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν, γ) τη ρευστοποίηση του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού της ΝΒΕΕ από ειδικό εντολοδόχο, δ) τον διακανονισμό και τον χρόνο καταβολής των οφειλών της ΝΒΕΕ που δεν μεταβιβάζονται, ε) τη διαχείριση των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο που δημιουργούνται μετά την Ημερομηνία Κατάστασης Πιστωτών, καθώς και την επιστροφή εγγυητικών επιστολών, στ) τη μεταβίβαση, τη διαχείριση και τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών της ΝΒΕΕ προς άλλους μεγάλους πιστωτές από τραπεζικές και άλλες συναλλαγές, ζ) την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ έναντι των εργαζομένων, η) τις έννομες συνέπειες στην περίπτωση της μη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων και αναβλητικών αιρέσεων της συμφωνίας εξυγίανσης και θ) τον χρόνο εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Ειδική αναφορά γίνεται στη διαχείριση των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στα ποσά που αναλαμβάνουν οι αγοράστριες εταιρείες να αποπληρώσουν.

Επίτευξη συναίνεσης

Στο τρίτο άρθρο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να συνομολογεί για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού, του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και του e-ΕΦΚΑ και εν γένει λοιπών ασφαλιστικών φορέων και φορέων του Δημοσίου κάθε άλλο όρο που είναι αναγκαίος, επωφελής, συνήθης ή προβλέπεται εκ του νόμου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά τον νόμο απαιτούμενη συναίνεση των πιστωτών της ΝΒΕΕ Α.Ε.

Οι νέοι διάδοχοι

Με το επόμενο άρθρο ορίζεται σαφώς ότι οι νέες εταιρείες στις οποίες μεταβιβάζεται το ενεργητικό και παθητικό της ΝΒΕΕ στο πλαίσιο της συναφθησόμενης συμφωνίας εξυγίανσης, καθίσταται νέοι διάδοχοι των δικαιωμάτων χρήσης αιγιαλού και χρήσης των προσχωσιγενών γηπέδων και των συστατικών τους και μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους παραχώρησης για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητάς τους.

Η έναρξη ισχύος του νόμου

Το πέμπτο άρθρο προβλέπει την έναρξη ισχύος του νόμου, αμέσως με την δημοσίευση τους την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ναυτιλία
ΟΛΘ Α.Ε.: Αυξημένες επιδόσεις το 2023 με ρεκόρ διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων
Επιχειρήσεις |

Αυξημένες επιδόσεις το 2023 για τον ΟΛΘ - Σε «ΜΕΤΚΑ - ΤΕΚΑΛ» το έργο του 6ου προβλήτα

Στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, σημειώθηκε αύξηση άνω του 12% (στα € 59,8 εκατ.), ενώ στους τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικής κίνησης σημειώθηκαν αυξήσεις 18,2% και 31,3% αντίστοιχα